Annons

GÄSTKRÖNIKA/Håkan Kårdén, Eurostep: ”En vision kring samverkan och öppenhet inspirerad av MICROSOFT”

I dagsläget och som världen utvecklar sig är det knappast någon raketvetenskap att se hur ämnet samverkan, eller ”collaboration” på engelska, har blivit ett av de absoluta nyckelområdena, väl värt att fördjupa sig i. Inspiration till en text kring detta fick jag efter att ha lyssnat på presentationer under Microsofts årliga partnerevent, som numera går under namnet Microsoft Inspire.
I IT- och PLM-världen, inkluderande aktörer som Microsoft – och även Eurostep – uttrycker vi oss ofta och mycket på engelska och jag har valt att behålla vissa partier på engelska i delar av texten.

HUR VI OCH MICROSOFT SER PÅ VÄRLDEN
Några veckor efter Microsoft Inspire 2020 jämförde jag hur vi ser på världen, med denna IT-jättes CEOs, Satya Nadella, presentation som jämförelseobjekt. Konklusionen är att det är mycket inspirerande och tillfredsställande att se att vi har så mycket gemensamt. De gemensamma värderingarna och den gemensamma visionen har varit grunden för vårt partnerskap, som nu har varat i ca 15 år; ett partnerskap som dessutom fortsätter att växa sig starkare för varje år.
I år, 2020, har vi tagit nästa steg tillsammans, då Eurostep har gått från att vara en ”Gold ISV Partner” till att vi nu är en ”Co-sell Ready Partner”.

SATYA NADELLA: “Empower every person and every organization on the planet to do more”, är Microsofts mission. BILD: Business Insider

STÖTTAR SAMVERKAN MED STANDARDS OCH ÖPPENHET
Microsoft’s mission är att: ”Stärka förmågan hos person och varje organisation på planeten att göra mer”. (“Empower every person and every organization on the planet to do more”)
Det är inte långt från vår, Eurosteps, sedan 20 år aktuella egna vision, som vi uttryckt så här:
”Stärka människor och företag genom lösningar för en ny spelplan för produktdata-samarbete”. (“Empower people and business by game-changing product data collaboration”).
Vi har egentligen inget bra ord som motsvarar engelskans, ”Empower”, som ju är nyckelordet, men låt gå för ”stärka” eller ”förstärka”. På sista raden landar det ändå i fundamentala likheter mellan Eurosteps syn på saker och ting och Microsofts. Förvisso – medan Microsoft har en enorm portfölj av produkter, så är vår mer fokuserad mot produktdata och samarbete. Men det hindrar inte att det finns en tydlig koppling mellan att göra mer och samarbete.
Vi är alla väl medvetna om kraften i att arbeta tillsammans. Vi tror att samarbete och att göra mer också kräver användning av standarder och öppenhet, vilket vi i vårt fall stöttar genom att bidra till och implementera viktiga standarder som STEP och PLCS, med öppna REST API:er i ShareAspace. Vi tycker att det är viktigt att ta till sig bra och kraftfulla standarder och att inte återuppfinna hjulet. Tänk hur många bra standarder vi har överallt, bland annat inom IT och teknik, som vi alla använder som gemensam bas och bygger värde ovanpå. Datorer och telefoner kan kopplas ihop när och där de behövs. Så borde det vara också med produktadata inom PLM, PDM, ERP, Industry 4.0 och MRO. Använd standarder och bygg värde med hjälp av dom.

SÅ HÄR UTTRYCKER VI PÅ EUROSTEP VÅR VISION OCH MISSION
Visionen har vi redan varit inne på: “To empower people and business by game changing product data collaboration.”
Missionen kräver en längre ordalydelse, så här lyder den:
“Our mission is to provide outstanding product data sharing software and solutions for collaboration. This software should make product data sharing and re-use easy and secure. The scope is across disciplines and enterprises, over time, and with an integrated product data lifecycle view. We do this by engaging in product life cycle data standards development, supporting the standards in a pragmatic way with ShareAspace, and using enterprise software with high user acceptance and low cost of ownership. We influence at user, organization and industry levels.”

”Vad vi vill åstadkomma, med betoning på värdet av data och att återanvändning av produktdata ska vara enkelt,” konstaterar Håkan Kårdén och fortsätter: ”I PLM-domänen avser detta både ”Digital Twin” och ”Digital Thread” (digitala tvillingar och trådar).”

DEMOKRATISERINGEN AV PRODUKTDATA
När Microsoftbasen Satya i sin presentation fortsatte att tala om ”Empowering People, Engaging Customers, Transforming Products” och ”Optimize Operations” – så känner vi därmed igen oss själva och vad vi vill åstadkomma, med betoning på värdet av data och att återanvändning av produktdata ska vara enkelt. I PLM-domänen avser detta både ”Digital Twin” och ”Digital Thread” (digitala tvillingar och trådar).
Med en syn på produkter, system och tjänster där ord som ”livscykel, tvärfunktionell” och ”företagsöverskridande” är ledord kommer de datadrivna processerna att förbättras och leverera mycket mer värde i den digitala omställningen.
För demokratiseringen av produktdata är viktigt att låta alla användare, med rätt åtkomsträttigheter, skapa och använda produktdata utan att tvingas köpa dyr PLM-programvara. Vår vision är att produktdata enkelt ska kunna integreras i Office- och Office 365-miljön. ”Tråkig”, men viktig produktdata, kan då behandlas och användas vidare i organisationen i lättanvända verktyg för BI (”Business Intelligence”) och analys. Denna data ska vara tillgänglig för hela organisationen inklusive leveranskedjan, inköp, kvalitet och C-nivå funktioner. Här finns en enorm potential och det är viktigt att man inte skapar ny data för analys utan att man kan återanvända data från bland annat PLM-domänen.

Fokuserar på att se till att den underliggande tekniken finns där för att stödja verksamheten. BILD: Shannon Stapleton / Reuters

SÄKER HANTERING AV IMMATERIELLA VÄRDEN
Produktdata innebär ofta också att det är viktigt att se över förvaltning av immaterialrätt. Precis som Microsoft fokuserar Eurostep på att se till att den underliggande tekniken finns där för att stödja verksamheten, den måste finnas där för att kunna leverera mervärde. Om man inte hanterar säkerhet, efterlevnad och identitet på ett bra sätt så är verksamheten i fara. Eurostep har med vår programvara ShareAspace alltid sett affärsetik och säkerhet som fundamentala, vi tar hjälp av Microsoft-teknik men vi lägger också till säkerhetsfunktioner som ägande och kontroll av detaljerad data, inte bara filer. Vi strävar efter att samarbete ska vara säkert och att datadelning ska vara kontrollerad. Detta återspeglas i vår senaste utgåva av en ShareAspace-baserad produkt för att hantera Export Control och ITAR.

MODIGA OCH FRAMGÅNGRIKA
Vi delar mycket mer med Microsoft. Den ”nya Microsoft” under ledning av Satya är modigt (”brave”) och utan tvekan framgångsrikt (”successful)”. Vi gör båda skillnad (”make a difference”). Eurostep, Microsoft och vårt partnerskap är hängivna (”dedicated”) och betrodda (”trusted”). Detta är en bra känsla och något som vi känner oss väldigt stolta över.

Av Håkan Kårdén
Marknadschef
Eurostep Group

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title