Annons

PTCs överraskande köp av en CAD-partner till Siemens PLM

Ingen behöver idag tvivla på att de nya disruptiva teknikerna börjat göra stora avtryck. Inte bara bland företagen som är tänkta användare, utan just nu kanske i ännu högre utsträckning bland de bolag som utvecklar de PLM-, ERP-, IoT- och automationslösningar som ska ge det behövliga IT-stödet. Komplexiteten djupnar och nya kapabiliteter måste antingen egenutvecklas eller också köpas in. Det ser vi dagligen bevis på i nyhetsflödet.
Dagens stora nyhet på PLM-området är att PTC köper Frustum för cirka 70 miljoner dollar, eller runt 650 miljoner kronor. Frustum utvecklar och marknadsför Generate, vilket är en lösning för generativ design, som använder sig av artificiell intelligens (AI) för att styra designlösningar. Det avslöjade PTC-chefen, Jim Hepplemann, på en hastigt kallad presskonferens.
- Tanken är, berättade han, att Frustum-lösningen ska bäddas in i PTCs CAD-flaggskepp, Creo, under det kommande året.
Affären är intressant ur fler synvinklar, bl a baserat på det faktum att Frustum är en del av Siemens PLMs ”Frontierprogram” sedan 2016 och redan finns med som en integrerad del i Siemens NX sedan 2017. Frågan är nu hur man ska bedöma saken: Innebär köpet och integrationen att PTC, som Heppelmann hävdar, "skapar, ”den första disruptiva utvecklingen inom CAD på 30 år”. Parametrisk CAD, som PTC var först med att lansera på marknaden, torde vara den föregående händelse han refererar till. Eller är det i själva verket så att man med Frustumteknologin teknologiskt tar sig ikapp vad Siemens NX redan kan?

Frustum är baserat i Boulder, Colorado, och erbjuder sin Generate lösning som antingen en on-premiseprodukt eller som en molnbaserad lösning. Mjukvaran har en patenterad generativ motor som heter TrueSOLID. Med denna kan man producera komplexa strukturer som gitter baserat på traditionella CAD-geometrier.
Analytikern CIMdata noterar i en komentar att man sedan länge haft ögonen på Frustum. Framför allt noterar analytikern den starka AI-kapabiliteten, som stöder konstruktörerna i strävan att skapa innovativa produktlösningar.
”CIMdata ser detta förvärv som en win-win-drag av PTC, som kommer att förbättra till Creos konkurrenskraft och ge sina användare avancerade tekniska lösningar för produktdesign.”

Frustums relationer föremål för förhandlingar. Hur det hela kommer att sluta i relation till Siemens PLM återstår nu att se. Heppelmann sa på presskonferensen att, ”Frustums relationer är föremål för förhandlingar”.

På sitt sätt är en konklusion i sammanhanget att PTC gör detta drag för att Creo ska komma ikapp konkurrensen på området generativ design. Klart är att den amerikanska PLM-utvecklaren haft ett huvudfokus på IoT, IIoT och AR/VR. Röster inom analytiker- och presskåren har i detta pekat på att man därmed inte givit exempelvis CAD-mjukvaran Creo den uppmärksamhet den behövt för att vara i kapacitetsmässig spets.

Under presskonferensen hävdade Hepplemann att Creo i framtiden kommer att kunna ge sina användare en produktiv ny ”generativ-iterativ-validerande” approach till  produktdesign.
– Här ser vi hur den del av processen som relaterar till Generate-mjukvaran utnyttjar Frustums långt drivna AI-teknik.
Han påpekade att när användaren när hen väljer arbetsmodell får en mycket stark arsenal. Dels för att den tidigare annonserade realtidssimuleringslösningen, ANSYS Discovery Live, ligger inbäddad i Creo, dels för att hela sortimentet av ANSYS Discovery AIM-simuleringsverktyg kan validera den slutliga designen.

Heppelmann: ”Den första disruptiva händelsen inom CAD på 30 år”. Ingen har tvivlat på Creos kapabiliteter som geometrisk modelleringsprogramvara. Genom att kombinera den med branschledande AI och ANSYS simuleringsprogramvara får man en tydligt starkare helhetslösning.
På sista raden menade Heppelmann själv att man därmed skapar, ”den första disruptiva utvecklingen inom CADen på 30 år”. Parametrisk CAD, som PTC inte bara var först med att lansera på marknaden, utan också uppfann, torde vara den föregående händelse han refererar till.
Mot detta kan invändas att om Siemens PLM redan har Frustums lösning för generativ design inbäddad i sin CAD-mjukvara NX, så innebär detta att vad PTC gör med köpet är att ta sig upp på samma kapabilitetsnivå som Siemens redan befinner sig. Därmed skulle man kunna tolka det hela som att det disruptiva inslaget ”värdemässigt” blir halverat.
Vidare lär Siemens PLM på simuleringssidan vara en bit före PTCs Creo, inte minst relaterat till köpen av CD-adapco, LMS, Tass International och Mentor, m fl lösningar som nu integreras i Siemens PLMs mer omfattande S&A-plattform Simcenter.
Men kombinationen ANSYS/Generate är i alla fall ett betydande framsteg för Creo.
Ur ett bredare perspektiv ger PTCs samarbete med ANSYS kring Discovery Live, ett ess i rockärmen. Detta utifrån perspektivet att lösningen är synnerligen lättanvänd, kapabel och tar simuleringen till en nivå som innebär att betydligt fler kan använda teknologin i produktutvecklingsarbetet.
Sen återstår det att se hur marknaden reagerar på lösningen i termer av upptag av den nya kombinerade teknologin.

De första färdiga ”inbäddningarna” kommer att dyka upp i Creo 7, 2019.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title