Annons

CASE: Gnosjöbolaget som leder inom CAD-stöd för fästelement

Här är bröderna Emil och Kalle Mattsson, som tagit över ledningen i gnosjöföretaget Mattssons - en av Skandinaviens större leverantörer av industriella fästelement – efter fadern Ingvar. Bolaget är i högsta grad ett familjeföretag och startades av brödernas farfar Åke Mattsson för 70 år sedan. Idag har man en rad av Skandinaviens storföretag som kunder, vid sidan av en större lokal grossistverksamhet.
– Samtidigt som vi servar de stora kunderna, finns vi också till här för bygden. Vi har 190 000 artiklar på hyllan och kan hjälpa företag i den här regionen till rätt produkter i rätt tid. Via vår hemsida är det lätt att hitta och beställa artiklar och vi är även världsledande vad gäller CAD-stöd, säger Emil Mattsson.

Sedan några månader tillbaka har Emil Mattsson tagit rollen som VD medan Kalle Mattsson gått in som vice VD.

Världsledande på CAD-stöd?
För de som jobbar med 3D CAD kan de vara intressant att notera att bolaget kan betraktas som världsledande när det gäller CAD-stöd.
Bakgrunden är att Mattssons i Anderstorp har de senaste åren tagit fram 3D CAD-stöd för ett stort antal artiklar inom fästelement. CAD-stödet nås via bolagets digitala katalog på www.mattssons.com eller via SolidComponents.
Denna satsning är gjord för att bolaget alltid vill ligga främst då det gäller att underlätta för våra kunder att arbeta med det breda sortiment av lösningar som man erbjuder inom fästelement. Klart är också att det finns en hel del tid att spara för konstruktörer och designers som kan ladda ner och dra&droppa färdiga 3D-modeller av parter som ska in i en 3D-modell. Enligt SolidComponents är Mattssons troligtvis den leverantör som erbjuder störst CAD-sortiment i hela världen inom fästelement, konstaterar bröderna Mattsson.
– Att tillhandahålla ett så stort sortiment av CAD-artiklar visar tydligt att Mattssons är måna om att kunderna alltid ska ha den bästa servicen på alla plan, säger Emil Mattsson och tillägger att, ”vi har dessutom egen tillverkning och ytbehandling i dotterbolaget Wulkan, vilket gör oss ännu vassare som grossist.”

Från Anderstorp och Gnosjö till Portugal och Kina.
Tittar vi på Mattssons historik framgår att man under 90-talet, under Ingvar Mattssons ledarskap, blev det första nordiska företaget i skruvbranschen att certifieras enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9000, och sedan enligt QS 9000 och miljösäkringssystemet ISO 14001.
1998 öppnade man Mattssons Parafusos i Portugal, men expansionen stannade inte där. Tillsammans med Wulkan bildade Mattssons ett nytt bolag 1999 – Nylok Scandinavia belägger fästelement med det amerikanska innovationsföretaget NYLOKs produkter, inklusive varumärket Tufok. 2006 förvärvade Mattson hela ägarskapet av Wulkan.
År 2010 förvärvades Härdverkstaden i Anderstorp. Wulkan är Härdverkstadens granne och var en av dess största kunder, med ett stort behov av att ha härdning i närheten av den egna verksamheten. När den dåvarande ägaren, Bodycote, hade för avsikt att antingen avveckla eller sälja verksamheten valde Mattssons att köpa både fastigheten och rörelsen. Detta för att möjliggöra fortsatt legohärdning för Mattssons, Wulkans och Bodycotes kunder.

Långt driven enkelhet i kundlösningarna.
När det gäller Mattssons kommersiella upplägg så kom ett nytt koncept för att underlätta för kunderna 2003, Kam-Mera. Det var en vidareutveckling av det genomgående temat i den kultur bolaget utvecklat; att göra det så enkelt som möjligt för kunden. Kam-Mera är ett i stort sett helautomatiskt beställningssystem och uppföljaren till vad man kallar succébeställningspistolen, ”Peka och fyll på”.

Har verktygen för att ta bolaget in i framtiden.
Framtiden då? Tillförsikten är stor.
– Vi har oändliga möjligheter att utveckla det här företaget och det är hur roligt som helst, samtidigt som man också känner en enorm stolthet över att få driva familjeföretaget vidare, säger Emil Mattsson.
Kalle Mattsson håller med:
– Vi har verktygen att verkligen utveckla det här bolaget på sikt.
Redan nu har en viss omorganisation påbörjats och man rekryterar ytterligare personal inom bland annat teknisk innesälj, inköp och beredning för att kunna möta ett växande behov från både kunder i Sverige och internationellt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title