Annons

HEXAGONs nya MILJARDINVESTERING: 3D-printing och vass mjukvara för grön fordonstillverkning poängen i Ola Rollén nya satsning

Ola Rollén fortsätter satsa på tillverkningsområdet. Hexagon-chefen annonserade i slutet av förra veckan en investering på 100 miljoner dollar, motsvarande en dryg miljard svenska kronor, i amerikanska Divergent Technologies. Det senare bolaget en pionjär inom autonom och hållbar tillverkning. Det handlar i detta om grön tillverkningsteknologi inom automotive-segmentet, som bl a resulterat i den första modulära, digitala fabriken för fordonsindustrin.
Divergent har här utvecklat en alternativ produktionsprocess till traditionell fordonstillverkning kallad DAPS (Divergent Adaptive Production System). Poängen är att denna process direkt tar itu med ekonomiska och miljömässiga utmaningar. DAPS är en helt integrerad mjukvaru- och hårdvarulösning, som skapar en komplett modulär digital fabrik för komplexa strukturer. Den patenterade processen kombinerar AI-optimerad generativ designmjukvara, additiv tillverkning (3D-utskrift) och automatiserad montering för att bygga lätta fordonsdelar och ramar.
– Att tillverka en bils delar har en mycket större påverkan på miljön än bilens avgasutsläpp, varför nya tillverkningskoncept blir vinnande koncept, säger Hexagons CEO och koncernchef Ola Rollén. Vi måste hitta sätt att ge biltillverkarna mer effektiva och miljövänliga tillverkningsprocesser som minimerar materialanvändning och totala systemkostnader. Inkrementella steg är helt enkelt inte tillräckligt för att rädda planeten.

En av fordonsbranschens största utmaningar har egentligen alltid cirkulerat kring vikten på fordon. Ju lättare, men ändå hållbart, material, desto bättre ekonomi relaterat till energin som krävs för acceleration och drift. Finessen med den nu köpta lösningen är bl a att designmjukvaran optimerar vikten, styrkan och kostnaden för fordonsmodeller.

3D-printning central komponent
Delarna 3D-printas och monteras autonomt, vilket minskar tillverkningstid och mänskligt ingripande. Oavsett design kan tillverkning och montering av delar utföras med samma hårdvaruinfrastruktur, vilket möjliggör snabba designiterationer eller sömlösa växlar mellan olika fordonsmodeller utan stillestånd. Den design-agnostiska processen är mindre energi- och resurskrävande, ger effektivare strukturer snabbare och uppnår viktminskningar mellan 20 och 70 procent, vilket leder till dramatiska förbättringar av fordonseffektiviteten.

Hexagonchefen Ola Rollén på scen.

– I mitt huvudtal på HxGN LIVE Global 2022 levererade jag ett budskap om hopp om en hållbar framtid genom att tydligt peka ut ”den skyldige”: vi alla, kommenterar Rollén, och fortsätter:
– Medan den branta stigningen i utsläpp under de senaste 30 åren s a s inträffade under vårt ”vaktpass”, vill ingen av oss gå till historien som CO2-generationen – den som förorenade och värmde denna planet. Av den anledningen fortsätter Hexagon att investera i disruptiva och okonventionella teknologier som ger stora kliv framåt. Vi är den perfekta partnern för att säkerställa att kvalitet levereras under hela denna nya, innovativa tillverkningsprocess. Tillsammans kommer Hexagon och Divergent att leverera 2000-talets smarta tillverkningskoncept.

Tillverkning i DAPS-miljö.

Möter de mest krävande automotive- och aerospacetillämpningarna
Divergent är allmänt ett relativt ungt företag. Bolaget är grundat 2014 och har huvudkontoret i Torrance, Kalifornien, USA. Med sin verksamhet, ”förvandlar Divergent biltillverkare till smidiga, designdrivna organisationer fria från capex-begränsningar.”
Man är vidare en ”tier-one-leverantör”, ocvh bolagets egenutvecklade end-to-end-lösning är allmänt användbar för alla strukturbaserade, diskreta tillverkningsprocesser och har redan visat sig möta de mest krävande fordons- och flygtillämpningarna.

Den innovativa kraften i bolaget ser också hög ut med mer än 500 patent. Men en viktig pelare i verksamheten och ett tungt skäl till Ola Rolléns och Hexagons intresse är alltså Divergents digitala, modulära, flexibla och automatiserade produktionslösning. Med denna produceras betydligt färre livscykelutsläpp än traditionell tillverkning.
Men företaget leder inte bara bilindustrin när det gäller att bryta ner kapital, geografiska och miljömässiga barriärer, utan det har också sin egen portfölj av hyperbilar, Czinger Vehicles, som producerar det snabbaste produktionsfordonet i världen – 21C.
– Vi är ödmjuka och hedrade över att samarbeta inom Hexagon-sfären, säger Kevin Czinger, Divergents medgrundare och CEO. Att ha deras röst om förtroende för det vi har byggt och vår vision för framtidens tillverkning ger ny energi och entusiasm till vårt team.
– Denna betydande investering kommer att tillåta oss att påskynda våra planer på att bygga ett globalt nätverk av DAPS-fabriker, som var och en betjänar flera OEM-kunder, säger Lukas Czinger, ”Divergents SVP of Operations.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title