Annons

HPs nya Jet Fusion 3D 4210 driver industriell 3D-tillverkning

Koncept kring storskalig industriell 3D-printing är en av dagens trender inom additiv tillverkning och idag kommer nya lösningar som är både snabba, materialmässigt förbättrade och billigare. Under det senaste året har framför allt HP tagit sjumilakliv framåt med sin Jet Fusion-teknik och nu kommer det mera: Idag utökar HP sin portfölj genom att introducera HP Jet Fusion 3D 4210. Lösningen är avsedd för storskalig industriell 3D-printing, och minskar de totala driftskostnaderna samtidigt som produktionsvolymen ökar. - Det nya systemet gör det möjligt att massproducera delar med tekniken bakom HPs Multi Jet Fusion för en kostnad som är 65 procent mindre än andra processer, samtidigt som de kan dra nytta av stordriftsfördelar, säger Stefan Bergdahl, VD och produktchef för 3D-printing på HP Sverige. Här finns också nya material som fungerar också med HPs 3200-, 4200- och 4210-maskiner. Bland annat PA12GB, glasfiber förstärkt PA12 med 40% glasfibrer, för högre temperaturtålighet (121grader), bättre styvhet (Tensile modulus) och PA11, som är mer elastiskt och slagtåligt än PA12 Maskin och material kommer att visas bl a i 3D Centers monter på Elmia Subcontractor 14-17 november.

Från HPs sida menar Stefan Bergdahl att HPs Jet Fusion 3D-system nu har uppnått ett teknisk och ekonomisk läge där man kan kombinera hastighet, kvalitet och skalbarhet på ett sätt som påskyndar den industriella revolutionen av digital tillverkning.

– Detta lyfter nollpunkten med 110 000 delar för storskalig 3D-tillverkning och sänker därmed branschens lägsta kostnad per del med 65 procent till skillnad från andra metoder för 3D-printing. Befintliga Jet Fusion-kunder kan idag förbeställa uppdateringen för 3D 4210, medan nya kunder kan ansluta sig Jet Fusion-system med möjlighet till förbeställning av 3D 4210-uppdateringen, säger den svenske HP-basen.

Nya partners. HP passar idag också på att presentera en utökning av den innovativa Open Materials-plattformen med Dressler Group och Lubrizol som nya partners. Men här finns också tre nya materialval med i spelet:

* HP 3D High Reusability PA 11

* HP 3D High Reusability PA 12 Glass Beads

* En framtida åtkomst till HP 3D High Reusability Polypropylen.

De nya materialen är utvecklade vid HPs 3D Open Materials and Applications Labs, i Oregon i USA, och kommer att bredda användning och möjligheter till tekniken bakom HP Multi Jet Fusion samt öppna upp en värld av nya applikationer för volymproduktion.

Uppdaterad hård- och mjukvara. I den nya lösningen finns uppdateringar för hårdvara- och inbyggd programvara för befintliga Jet Fusion-system, där förbättring av den totala systemeffektiviteten och möjliggörande av kontinuerlig drift ingår. Dessutom inkluderas en ny bearbetningsstation som kan hantera betydligt större volymer av material. Användare som köper HP Jet Fusion 3D 4210 kommer även att kunna dra nytta av gemensamma serviceavtal och betydligt lägre prissättning på HPs material.

Utökar Open 3D Material Platformen. Generellt menar HP att bolagets öppna plattform för 3D-printing hjälper till att öka tillgången på nya innovativa material, men också med att ta itu med en bredare uppsättning applikationer. Materialet har branschens ledande återanvändningsgrad, hävdar man, och kan användas med alla HP Jet Fusion-system.

Idag presenterade HP den kommande tillgängligheten av HP 3D High Reusability PA 11 och HP 3D High Reusability PA 12 Glass Beads, samt HP 3D High Reusability Polypropylen som kommer finnas tillgänglig längre fram:

* HP 3D High Reusability PA 11: för att producera billiga, högkvalitativa funktionella delar med motståndskraft och flexibilitet för protester, sulor, sportartiklar, snap fits, böjningslager och mycket mer.

* HP 3D High Reusability PA 12 Glass Beads: för att producera billiga, högkvalitativa funktionella delar med dimensionell stabilitet och repeterbarhet, idealisk för applikationer som kräver hög styvhet, t.ex. inkapslingar, höljen, formar och verktyg.

* HP 3D High Reusability Polypropylen: Slitstarkt lågkostnadsmaterial som ger ökad flexibilitet med utmärkt kemisk resistent, samt lätt och vattentät kapacitet.

Globala branschledare. Som noterade inledningsvis presenterade HP även även nya medlemmar i sitt ekosystem av samarbetspartners. Detta utvidgas med en allt längre lista över globala branschledare, inklusive Arkema, BASF, Evonik, Henkel, Lehmann & Voss och Sinopec Yanshan Petrochemical Company:

* Dressler Group, branschledande och specialiserade inom slipning och raffinering av kemotekniska produkter, HPs materialpartners får den tillgång de föredrar till tillverkningsfunktionerna för tullslipning. Vilket kommer att bidra till avlägsnandet av de huvudsakliga hindren för utveckling av material. HP föredrar Dressler som samarbetspartner för utveckling och tillverkning av pulver för HP Multi Jet Fusion 3D-skrivare.

– Med över 40 års innovation och kompetens inom pulver är vi stolta över att hjälpa HPs materialpartners på sin öppna plattform att påskynda utvecklingen av termoplastpulver för Multi Jet Fusion-användning. Vi ser vårt bidrag till HPs ekosystem som ett möjliggörande för utveckling av ett otroligt starkt och kostnadseffektivt material, säger Jan Dressler, VD på Dressler Group.

* Lubrizol, ett Berkshire Hathaway-företag som är världsledande inom tillverkning av specialkemikalier med en av de bredaste portföljerna av TPU (termoplastisk polyuretan) i världen. De påskyndar utvecklingen av innovativa material som är avsedda för slutproduktion med HP Jet Fusion 3D-system.

50 aktivt engagerade kemiska företag driver på materialutvecklingen. På HPs Open Materials Platform finns i dagsläget mer än 50 kemiska företag som är aktivt engagerade, inklusive nyutvecklade marknadsledare Dow Chemical och DSM. Dow och DSM är bland de företag som har fått HP Materials Development Kit (MDK) inriktat mot industrier med målet att utveckla 3D-pulver till Jet Fusion 3D-printers i samarbete med HP.

Dessutom har befintliga partners till HP Open Materials Platform, Evonik och Henkel, fått HP Jet Fusion 3D-printers för att driva en anpassad applikationsutveckling. Evonik satsar för närvarande på utökning av pulverkapacitet och affärsresurser, för att stödja marknaden i övergången från skapande av prototyp till verklig framställning av produkt. Vilket inkluderar investeringen i Jet Fusion-printers för att utveckla skräddarsydda pulver för flera olika applikationer. Henkel, som nyligen introducerades som den första globala återförsäljaren av HP Jet Fusion, fokuserar på att påskyndav tillämpning av 3D-printing och utveckling av material för anpassade applikationer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title