Annons

Hur valet av CAD-system påverkar PLM-uppläggen på BMW och Mercedes Benz

Varför BMW förlitar sig på diversifierade system från SAP, PTC och SIEMENS, medan Mercedes fokuserar på bara ett: SIEMENS Teamcenter. Hur ett idealt PLM-system på OEM-nivå inom automotive basalt ska läggas upp kan alltid diskuteras. Men klart är att de centrala bitarna i ett cPDm-upplägg (collaborative Product Definition management) är komplexa oavsett vilken väg man väljer: Antingen en mer homogen plattform som Mercedes Benz, eller en mer tydligt diversifierad, som konkurrerande BMWs. Den totala miljön runt ett PLM-upplägg präglas alltid av diversifiering med ofta hundratals olika CAx- och andra mjukvaror kopplade till de centrala struktur- och produkt-databaserna. Men oavsett detta har valet av CAD-system stor betydelse, vilket inte minst BMW’s nyliga beslut att fortsatt satsa på Dassault’s CATIA, bl a med ett digitalt tvilling-koncept, visar; liksom Mercedes satsning 2015 att byta ut CATIA mot Siemens NX.
Vi ska titta lite närmare på hur framför allt BMW valt konfigurera sitt PLM-upplägg, som det sett ut 2023, vilket tydligt baserats på att vid sidan av proprietärt, egenutvecklade databaser, stödja sig på flera kommersiella lösningar. I grund och botten handlar detta bl a om en strategi som bl a tagit sikte på att göra sig mer leverantörsoberoende. Detta genom att satsa på lösningar från tre stora PLM-aktörer, SAP, PTC och Siemens Digital Industries Software. Tuffa konkurrenterna Mercedes Benz har i motsvarande upplägg valt ett mer homogent stöd byggt på Siemens Teamcenter. Mer om detta och ett tidigare samtal med mannen som styrde valet på Mercedes, dr Alfred Katzenbach, i artikeln.
Men först lite övergripande fakta om BMWs upplägg av arsenalen: • På PLM/PDM-sidan använder man sig av tre system - t o m kategoriserbart som fem till sex beroende på hur man betraktar de proprietära lösningarna PRISMA, för hantering av geometri- och funktionella data, Fundus och TAIS, det senare på väg att bytas ut. De andra, kommersiella systemen är per 2023: SAP’s IPPE, PTC Windchill och Siemens Teamcenter.
- SAP IPPE används för sammanställning av eBOMar (engineering BOM, alltså den som bygger på designarbetet och som är grund för mBOMen, tillverkningsBOMen) och konfiguration
- PTC Windchill används för m- och sBOMar (manufacturing BOM och software BOM för hantering av mjukvaror)
- Siemens Teamcenter som används för geometri-integration och nedströmsprocesser.
Mercedes Benz har gått en motsatt väg. På PLM/PDM-sidan har Siemens Teamcenter och den egna produktdata-basen SMARAGD, ett systemstöd för utveckling av mekaniska komponenter och ett datanav för innovationsdriven fordonsutveckling, varit centrala. Satsningen på Teamcenter symboliserar tydligt bolagets ovilja att driva fler än ett PDM-system, vilket skulle blivit fallet om man 2015 valt att fortsätta med Dassaults CATIA som primärt CAD-system om man då gått över från V5- till V6-versionen. Istället blev det Siemens NX.
Hur kommer BMWs senaste CATIA-beslut att påverka företagets PLM/PDM-uppsättning? Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln på PLM&ERP News.

Hur ska ett PLM-system i världsklass se ut för en av automotive-sidans starkaste spelare, BMW? Den ikoniska fordonstillverkaren har jobbat intensivt på saken i ett par år och ett intressant del-svar levererades nyligen: Dassault Systemes 3DEXPERIENCE och CAD-appen CATIA kommer att spela en viktig roll i bolagets framtida ingenjörsplattform för produktframtagning.
I ett gemensamt pressmeddelande från BMW och Dassault Systemes konstaterades att BMW Groups framtida ingenjörsplattform kommer att ha 3DEXPERIENCE som en kärna. Essensen är att 17 000 användare kommer att arbeta globalt på en digital tvilling av ett fordon, som kan konfigureras i en rad varianter av varje modell, med tillgänglighet på data i realtid.
Det kan betyda flera saker, men en tolkning är att BMW kommer att fortsätta använda och möjligen expandera användningen av Dassaults CATIA, som designkomponent i sitt PLM-upplägg; en lösning som läggs upp efter ett digitalt tvilling-koncept. Oklart om man i detta satsar på CATIA V5-versionen, den nyare V6-versionen eller en kombination av V5/V6. Sett i ett framtidsperspektiv låter det dock mer troligt att man på sikt satsar på en övergång till den modernare V6-plattformen, vilket normalt också kräver att man också köper PLM-/PDM-lösningen ENOVIA, som är V6 databas/ryggrad.

CATIA V5 i aktion på BMW. BILD Dassault Systemes

Samtalet med mannen bakom Mercedes byte från CATIA till NX CAD
Detta är en intressant satsning, inte minst relaterat till Mercedes Benz beslut att från 2015 byta ut sitt CAD-system från just CATIA till Siemens Digital Industries Softwares flaggskepp: NX CAD.

Här visade det sig nämligen att ett av de tunga skälen till bytet var att Mercedes inte ville driva två parallella PDM-system, vilket skulle blivit fallet om man valt att fortsätta med CATIA och gradera upp från V5 till V6-versionen. Hur då?

I samband med att Mercedes Benz Daimler (senare har Daimler Trucks avknoppats och blivit ”eget” bolag) under 2015-2016 bytte CAD-system hade PLM&ERP News’ chefredaktör, Verdi Ogewell, en längre diskussion med professor Alfred Katzenbach. Som dåvarande direktör för IT Management på Mercedes-Benz R&D-avdelning var han ansvarig för förberedelserna och presentationen av projektet för Daimlers styrelse. Till saken hörde att man sedan tidigare använde sig av Siemens Teamcenter som PLM-/PDM-ryggrad.

Varför bytte man till NX? Det visade sig att just detta med homogenitet i helheten gällande bassystemen var en tung poäng. Dr Katzenbach pekade bland annat på problemet med att använda sig av och tvingas koordinera datahanteringen mellan två skilda PDM-system. Saken var nämligen den att hade man valt att fortsätta i CATIA-miljön och gradera upp från V5 till V6-versionen hade man varit tvungna att köra två system parallellt: dels Teamcenter som man redan hade och dels Dassaults nya ENOVIA V6 som krävdes för att använda CATIA V6.

”En sådan uppgradering hade blivit tuff,” sa Katzenbach och fortsatte: ”Redan när vi reflekterade över bytet från V4 till V5 kunde vi se att en sådan uppgradering var som ett systembyte. Det var inte bara ett versionsbyte. Med denna erfarenhet bestämde vi oss för att ställa oss den strategiska frågan, ”är detta det bästa alternativet för företaget” vid nästa möjliga tillfälle.”

Mercedes Benz förre IT R&D director, dr Alfred Katzenbach. BILD PLM&ERP News

Sämre stöd för sofistikerade tekniska designprocesser
Från början planerade Katzenbach att stanna kvar med den tvåleverantörs-lösning de hade (CATIA från DS och Teamcenter från Siemens PLM). Utan tvekan har en sådan ”multipelstrategi” sina fördelar; både ur ett riskhanterings- och kostnadsperspektiv. Till exempel medför en enskild leverantörsstrategi risken att din valda leverantör inte visar sig ha den bästa utvecklingsvägen.
Så varför valde den tidigare Mercedes R&D IT-chefen att välja alternativet med en leverantör? CAD-valsteamet gick till Daimler Board tillsammans med nyckelanvändare. Det stora problemet i fallet med CATIA V6 kontra NX var att DS-lösningen alltså krävde köpet och användning av Dassaults PLM-PDM-programvara, ENOVIA V6.

”I den här diskussionen blev det tydligt för oss att med ENOVIA V6, som det är idag (2015), skulle det inte vara möjligt att stödja de sofistikerade tekniska processer vi har i Daimler”, sa professor Katzenbach. ”Dessutom, om vi skulle ha valt CATIA V6, var Enovia V6 obligatoriskt. Vi skulle ha varit tvungna att köra två PLM-PDM-system (Teamcenter och ENOVIA) parallellt, vilket skulle ha kostat dubbelt så mycket pengar”.  

Vid sidan av CATIA använder BMW Autodesk ALIAS på CAD-sidan
Men olika falla sålunda ödets lotter. BMW som varit vana vid flera PDM-upplägg valde alltså nyligen att gå vidare med Dassault Systemes och CATIA, och därmed stoppa in ett fjärde kommersiellt system i ekvationen. Gissningsvis kommer man att fortsätta ett tag till i V5-miljön, men om man vill gå vidare till V6, eller varför inte V7 när den kommer upp på bordet, och konceptet med digitala tvillingar kommer ENOVIA-appen på 3DEXPERIENCE-plattformen att krävas och därmed ännu ett system att administrera.


I övrigt på CAD-sidan använde BMW under 2023 Autodesks ALIAS för styling-processerna.

Men hur såg det ut vid sidan av detta? Vi ska titta igenom saken, domän för domän.

Simulering & Ananlys: Ett myller av mjukvaror är aktuella, i allt från bl a Ansys, Siemens Digital Industries-, Dassault- och BETA- till Altair-, Hexagon-, och MathWorks. Dock har vi här bara tagit upp lösningar från de större leverantörerna:

  • Från ANSYS bl a LS Dyna
  • Siemens: StarCCM+
  • Dassault Systemes: DS Powerflow, DS Simpack, DS Abaqus
  • BetaCAE: ANSA
  • Altair: Hyperworks
  • Hexagon: MSC Nastran och MSC SimManager
  • MathWorks: MATLAB och Simulink

    Kravhantering (Requirements systems): På kravhanteringssidan är det nu framför allt PTC’s Codebeamer som gäller, medan IBM Doors är på väg att fasas ut. Även det proprietära ZAK-systemet är på väg att ersättas och det är Codebeamer som kommer att ta huvudrollen här. Denna lösning kan hantera full vehicle requirements. IBM Doors har använts för powertrain requirements.

MBSE, Model-Based System Engineering: I denna domän är det återigen en PTC-lösning i fokus: PTC’s Integrity Modeler. Man har även här jobbat med proproietära lösningar, som EESML (Magic Draw) och Wirkkettentool (Effect-chain).

ALM, Application Lifecycle Management: Primärt aktuella lösningar under 2023 har varit IBM’s Rational-svit, Atlassian Jira/Confluence, Teamscale, CodeSonar och Github, med flera. Egenutvecklade plattformar är ASCENT och CodeCraft.

Electrical/Electronics: Ett spännande område inte minst i skenet av den omfattande elektrifieringen av fordonsflottan, liksom elektronikens allmänt explosivt växande betydelse. Här har man i dagsläget valt att luta sig mot kända mjukvaror: Vector, Zuken, LDRA, Matlab, Autosat & Polyspace och Octane.

Digital Manufacturing: Här ingår domäner som digitala tvillingar, BOP (Bill of Process), och manufacturing BOM. Mjukvaror är föera Siemens Teamcenter/Tecnomatix-lösningar som Process Simulate och Plant Simulation. Men även PTC finns återigen med i arsenalen med sin Windchill Navigate-lösning, liksom Dassaults Systemes DELMIA-app. En intressant nyligen tillkommen spelare här är är NVIDIA Omniverse, som används för konfigurering och simulering av digitala fabriker.  Mjukvaran har spelat en stor roll i den under ett par år utvecklade digitala fabriken i Ungern för tillverkning av elbilar. Fabriken finns ännu inte färdig i den fysiska verkligheten men existerar som komplett digital modell.

Inom MES (Manufacturing Execution Systems) har IPS-L, -C, -Q, -I och AIQX använts.

After-sales Services PLM: Principiell används här en rad egenutvecklade lösningar. Här har dock SAP’s IPPE kommit med en modernitet med ett nytt initiativ: iFactory Shopfloor Digital.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title