Annons

IFS: ”Digitaliseringen ger kraftiga budgetökningar”

Hur kommer budgetarna att utveckla sig när det gäller satsningar på digital transformation? Inte överraskande pekar det mesta i en tydlig riktning – de kommer att öka och ofta med relativt stora procentuella tal, upp till plus 26 procent.
Svenskägda affärssystemutvecklaren IFS har släppt en studie baserad på svaren från 200 nordamerikanska tillverkningschefer som visar att mer än hälften av respondenterna förväntar sig att deras budgetar för digital transformation ökar de närmaste två åren.
IFS-studien avslöjar också att betydande investeringar redan har gjorts i digitala transformationsinitiativ, vilket leder till en ökning med 26 procent sedan en studie i 2015 i företag som säger att deras programvara fungerat mycket bra eller bra på att förbereda dem för digital transformation.
Baserat på resultaten från studien menar IFS nu att digital transformation kommer att fortsätta att accelerera de närmaste åren, eftersom endast 5 procent av respondenterna förväntade sina budgetar att minska.

Resultaten från IFS-studien bekräftas också av flera analytikers undersökningar kring investeringar i digital transformation.
Enligt IDC kommer exempelvis de globala digitala transformationskostnaderna att uppgå till 1,7 biljoner dollar år 2019, drygt 15 biljoner svenska kronor (1 700 miljarder), och därmed öka med 42 procent jämfört med 2017.
Andra analytiker, som Gartner, förutser i sin senaste Digital Business Survey att 59 procent av de medelstora företagen avser, ”att driva sina digitala ambitioner genom att både optimera och transformera sin verksamhet i enlighet med den digitala erans krav.”

IFS’ CTO för Nordamerika, Rick Veague.

Stor skillnad bara under det senaste året. PLM&ERP News-bekantigen, IFS CTO för Nordamerika, Rick Veague, hävdar i en kommentar till bolagets studie att många fler företag än tidigare nu känner att de är beredda på digital transformation. Saken har aktualiserats på mycket kort tid och ökningen av företag med denna ”känsla” är betydligt fler på bara ett år.

– Det är inte ens troligt att 20 procent av marknaden har ersatt sina företagsystem med digitalt anpassade, säger han. Det tar längre tid än ett år att identifiera ett projekt, välja teknik och sedan implementera. Vissa kan ha redan haft projekt på plats och sett att de blir effektuerade. Men en stor andel är nu, ett år senare, mer medvetna om möjligheterna.

Det finns, fortsätter Veague, lågt hängande frukter att skörda genom att utnyttja mer tillgänglig teknik kring exempelvis mobila lösningar och i allt högre grad IoT.

– Nu har programvaruföretagen lagt upp och planerat sina erbjudanden kring dessa tekniker och förändringshastigheten blir snabbare. Saker och ting kan som en konsekvens hända snabbt. De som inte förändras i takt med sina konkurrenter kommer obönhörligen att hamna på efterkälken.

IFS-studien lyfter också fram för vilken typ av digitala transformationsprojekt respondenterna har budgeterat för. De vanligaste projekten som finansierad via budgeten visar sig vara analytics- och mobilitetsrelaterade bland de svarande företagen.

IFS har skapat sig en bra position i digitaliseringsracet. Klart är också att IFS har intagit en bra position i racet kring företagens och organisationernas digitala transformation. Den svenska ERP-utvecklaren har vuxit mycket snabbt under de senaste åren, framför allt som en effekt av bolagets numera berömda teknologiska jättekliv som togs med den förra versionen, IFS Applications 9, från 2015. Idag har man släppt även en version 10, dock inte med lika genomgripande förändringar som ”nian”.

– Vår kompetens hos våra 3 500 medarbetare och våra programlösningar har, tillsammans med engagemanget från våra mer än 10 000 kunder, gjort oss till en erkänd affärssystemledare och den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch, konstaterar Rick Veague.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title