Annons

IFS-studie visar hur tillverkningssektorn utnyttjar den digitala förändringen

– Tjänstefiering av tillverkningsindustrin drivs delvis av konkurrenstrycket, men också av kunder som kräver mer och vill ha allt snabbare.  Det säger Antony Bourne, VP Global Industry Solutions på IFS, apropå en studie som idag släpptes av det svenska ERP-företaget. Bourne konstaterar att tillverkare som ännu inte anammat en servicecentrerad affärsmodell missar intäktsmöjligheter och helt nya sätt att utveckla sina erbjudanden.  - För att framgångsrikt kunna möta kundernas behov och ökande krav behöver tillverkningsföretag komprimera time to market och ta en idé från design till säljbar produkt så snabbt som möjligt. Där kommer nya digitala tekniker in och kan vara väldigt hjälpsamma.

Studien från IFS, Digital Change Survey, inriktad specifikt på tillverkningsområdet, visar att industrin använder ett brett spektrum av digitala tekniker för att öka den kommersiella tillväxten i takt med att tjänstefieringen blir allt mer utbrett. Samtidigt visar studien på en kompetensbrist och motvilja till förändringar och motvilja att samarbeta det som fortsätter vara de största utmaningarna inom tillverkningsindustrin.

Till skillnad från andra sektorer, som ser den digitala förändringen mest som en effektiviseringsmetod, ser tillverkningsindustrin det som en nyckel till kommersiell tillväxt. Ungefär 37 procent identifierade ’accelererad innovation’ som en drivande förändringsfaktor – mer än någon annan industri – medan differentiering mot konkurrenterna (32%) också var en av de främsta faktorerna. Faktum är att dessa två kan ses som närmast jämförbara med mer vanligt förekommande drivkrafter inom en organisation, som ’effektivisering av interna processer’ (40%) och ’kostnadsbesparingar’ (33%).

Tjänstefiering driver förändringen. Det strategiska skiftet från tillverkning av produkter mot att skapa nya tjänster är en nyckelfaktor bakom den digitala transformationen. 68 procent av de svarande hävdar att tjänstefiering är antingen ‘väletablerat och redan ger utdelning’ eller ‘under utveckling och ges nödvändiga resurser och uppmärksamhet’. Däremot är det fortfarande nästan ett av tre företag som fortfarande inte kunnat dra nytta av tjänstefiering.

IFS’ Antony Bourne.

– Tjänstefiering av tillverkningsindustrin drivs delvis av konkurrenstrycket, men också av kunder som kräver mer och vill ha allt snabbare”. Det säger Antony Bourne, VP of Global Industry Solutions på IFS. Tillverkarna som ännu inte anammat en servicecentrerad affärsmodell missar intäktsmöjligheter och helt nya sätt att utveckla sina erbjudanden. För att framgångsrikt kunna möta kundernas behov och ökande krav behöver tillverkningsföretag komprimera time to market och ta en idé från design till säljbar produkt så snabbt som möjligt. Där kommer nya digitala tekniker in och kan vara väldigt hjälpsamma.

En digitalt mogen sektor. Tillverkningssektorn har börjat utnyttja en rad olika nya tekniker för att öka sin tillväxt, där 83 procent av de svarande identifierade sig själva som ’aktiverade’, ’utforskande’ eller ’förbättrade’, samtidigt som ingen ansåg sig vara i en uppkommande fas. Nordamerikanska företag leder de ’förbättrade’ och ’optimerade’ kategorierna med 55 procent av de svarande, mycket högre än EMEA (29%) och Asien-stillahavsområdet (21%).

Däremot angav 84 procent av tillverkarna att de ansåg sin finansiering vara ’tillräcklig’ eller ’fördelaktig’, det lägsta som uppmätts i någon sektor. Vidare beskrev tolv procent deras finansiering som ’överdriven’, något som inte ens nämns i någon annan industri. Det visar tydligt att tillverkningsföretag inte alltid är speciellt bra på att allokera budget effektivt eller att få valuta för investeringarna.

Kulturella skillnader. Rapporten visar även på kulturella skillnader som kan påverka satsningarna på digitalisering. Särskilt öppenhet och viljan att dela med sig till tredje part. Nästan en tredjedel (31%) av de svarande sa sig vilja öka samarbetena, med ’eftermarknad/bedömning’, ’försörjningskedjan’ och ’försäljning/budhantering’ som nyckelområden. 57 procent av de svarande angav stark intern integration och möjligheten att arbeta över avdelningar samt samarbeten med utomstående som områden där det finns utrymme för förbättring.

Kompetensglapp. Tjänstefiering skapar nya jobbmöjligheter för anställda inom tillverkning som idag fokuserar på produktionsuppgifter. Samtidigt svarade nära en fjärdedel (23%) att kunskapsbrist utgör en barriär för att genomgå den förändringen, med AI/robotik och business intelligence som de två områden som påverkas mest. Faktum är att det finns en rejäl möjlighet för tillverkningsföretag att bättre kommunicera tjänstefieringen anammandet av maskiner som ett sätt att skapa nya jobb: just nu anger 49 procent av arbetarna att en aversion mot förändringar är en av de största utmaningarna för digitalisering.

Däremot svarar 71 procent att de redan nu gör proaktiva åtgärder för att lyfta kunskapsnivåerna hos deras befintliga anställda, medan 29 procent även tittar externt för rekrytering.

Datadrivna insikter saknas. Big data och analys identifieras som de främsta digitala teknikerna för investeringar av de svarande. Däremot är det bara en fjärdedel (26%) som redan idag utnyttjar datadrivna insikter framgångsrikt för att uppnå snabbare innovationer. Det verkar som om de flesta tillverkningsföretag inte kommit på hur de ska dra nytta av sina data än. Hela 58 procent hävdar att de endast har ’börjat utnyttja datadrivna insikter, något som börjat ge positiva effekter på innovationstakten, men som ännu inte är en konkurrensfördel’.

Tillverkare ser tredjepartsföretag som nyckelspelare i utvecklingen. Med det sagt finns det tecken på att företag anammar automation – vilket identifierades som den mest förändrande kraften i industrin – och nya sätt att använda data på för att hålla sig innovativa och konkurrenskraftiga. Över hälften av de svarande (55%) har redan växlat om till smartare tillverkning, med ytterligare 26 procent som förväntar sig ha gjort det inom två år. För att hålla sig konkurrenskraftig behöver företag snabba upp digitaliseringen, där tredjepartsföretag kan hjälpa till genom att erbjuda välbehövda kunskaper och resurser. Ungefär 81 procent av svarande från tillverkningsindustrin menar att ’företagets nuvarande tredjepartspartners är väl utrustade för att tillgodose de digitala behoven’. Rapporten visar att tillverkare ser tredjepartsföretag som nyckelspelare i såväl ’digital organisering och operation’ som ’prestandaanalys och rapportering’ och ’digital strategi’.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title