Annons

INDUSTRI 4.0: Ericsson startar sin första SMARTA fabrik i USA

Ericsson må ha vissa problem med införandet av Dassault Systemes 3DEXPERIENCE-plattform, som ersättare för sitt gamla mainframe-baserade PLM-system, men detta har på inte tagit knäcken på bolagets vilja att modernisera tillverkningen. I dagarna har man annonserat planerna på att på att bygga sin första helautomatiserade, smarta fabrik i USA. Den toppmoderna fabriken kommer att producera avancerade radioantennsystem vars funktion är att öka nätkapacitet, täckning och både 4G- och 5G-kapabilitet för stads- och landsbygdsområden. Något som Ericsson betecknar som, ”nödvändigt för snabb 5G-utbyggnad i Nordamerika”.
Den nya fabriken beräknas vara i drift tidigt 2020. Vart den kommer att placeras avslöjas inte, men man påpekar att besked om detta kommer, ”så fort man har slutfört förhandlingarna med staten och de lokala myndigheterna.”

Den svenska telekomjätten har sedan tidigare existerande fabriksanläggningar i Estland, Kina och Brasilien. Den nya smarta anläggningen ska därför ses som komplettering av Ericssons globala försörjningsnät när det gäller 5G-relaterade komponenter och är tänkt att säkerställa närhet och snabbhet i leveranserna till kunderna.
Bolaget menar att man genom de erfarenheter som gjorts i de excisterande anläggningarna för att skapa nästa generations smarta tillverkningssystem kommer att vara en god grund för att få igång en snabb, flexibel och modulärt baserad fabrikslösning i USA.

Ett steg på vägen mot Industri 4.0-koncept i hela verksamheten
Den amerikanska marknaden är speciellt viktig för bolaget. Dels i kraft av sin storlek och dels för landets vilja att vara teknologiskt ledande. Den nya fabriken fyller i detta perspektiv viktiga funktioner som en del i den svenska 5G-utvecklarens strategiska satsning i denna del av världen.
Klart är också att produktionsresurser innanför existerande eller kommande amerikanska protektionistiska ”murar” – liksom de hinder man satt upp för konkurrerande kinesiska telekomtillverkare som Huawei – har betydelse.
– Vi fortsätter att fokusera på att arbeta nära våra kunder och stödja dem i uppbyggnaden av 5G globalt och i Nordamerika. Med dagens tillkännagivande, avslutar vi månader av förberedelser och kan komma till verkställighet även i USA. Dessutom digitaliserar vi hela vårt globala produktionslandskap, där bland annat etableringen av fabriken i USA är en del av vår väg mot Industri 4.0-koncept. 5G är av signifikant betydelse i sammanhanget och möjliggör automatiserade fabriker inom en rad olika marknadssegment, säger Fredrik Jejdling, VP och chef för nätverk på Ericsson.

5G är av signifikant betydelse i sammanhanget och möjliggör automatiserade fabriker inom en rad olika marknadssegment, säger Fredrik Jejdling, VP och chef för nätverk på Ericsson.

Ska drivas av Ericssons egna 5G-lösningar
Platsen för den nya fabriken kommer att meddelas vid avslutande diskussioner med statliga och lokala myndigheter. Företaget har åtagit sig att fabriken ska fungera i början av 2020. Den smarta fabriken kommer att drivas av Ericsson 5G-lösningar skräddarsydda för industrimiljön och kommer även att vässa Ericssons åtaganden för hållbarhet, inklusive registrering för att driva LEED Gold Certification (”Leadership in Energy and Environmental Design”).
I pressmaterialet noterar telekomgiganten att snabb och säker 5G-anslutning är en grundförutsättning för den smidiga drift och flexibla produktion man tänker sig ska prägla anläggningen. Detta kommer att uppnås genom automatiserade lager, uppkopplad logistik och automatiserad montering, packning och produkthantering samt användning av AGVer (autonoma ”produktionsvagnar/robotar”).
På sista raden, hävdar bolaget, kommer de 5G-kapabiliteter som byggs upp i fabriken att speglas i en snabbare utbyggnad av kommersiella 5G över hela regionen.
Man noterar vidare att säkerställandet av produktens höga kvalitet (de avancerade radioantennsystemen) kommer som en följd av Ericssons egna, redan gjorda, produktintroduktionslösningar (NPI, ”New Product Introduction”) och interna förproduktion. ”Med tiden”, sägs det vidare, ”kommer dock aktiviteter för att stödja ny produkt introduktion också att läggas ut till den nya fabriksverksamheten, vartefter lokal kompetens och kunskap om 5G är utbyggd.”

100 personer anställs initialt
Ericsson planerar att initialt anställa cirka 100 personer vid anläggningen. Men verksamheten har redan initierats via en produktionspartner för de första produkterna för den amerikanska marknaden som togs fram i slutet av 2018. Företaget bildade då också ett nytt FoU-center – för mjukvaruutveckling – i Austin, Texas. Detta ligger nära Austin ASIC Design Center, som öppnade i slutet av 2017 och fokuserar på kärnmikroelektronik av 5G radiobasstationer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title