Annons

Från hajp till applikation när fluidteknik kopplas ihop med IoT

Kan man koppla ihop fluidtekniska lösningar med IoT för att på sista raden få ihop en standardfunktion? Visst går det, konstaterar man på Bosch Rexroth och pekar på den nya CytroBox-generationen med hydrauliska kraftenheter. Det inte bara fungerar utan bidrar också till, ”maximal tillgänglighet och lägre underhållskostnader.”
Att Industri 4.0-koncepten vinner allt mer mark behöver inge tvivla på. För varje dag kommer nu applikationerna som tar det som tidigare var hajpade och coola idéer till praktiska lösningar. Bosch Rexroths CytroConnects mjukvarulösning är ett bra exempel. Lösningen är integrerad i enheten och använder sensorer för att övervaka de viktigaste operativa tillstånden och analyserar dem online.
Förutom de kostnadsfria funktionerna i Freemium-modellen kan maskintillverkare och användare lägga till ytterligare funktioner, exempelvis att få felmeddelanden genom pushnotiser eller att använda data analyserad med AI för att kunna förutse serviceinsatser.

Med ett enkelt tryck på vilken mobil enhet som helst kan underhållsteknikern se den viktigaste statusinformationen för CytroBox direkt; data för prestanda och drift, oljenivå, oljekvalité och temperatur över tid. Denna data registreras automatiskt för att sedan bearbetas och skickas krypterad till molnet. Med hjälp av det webbläsarbaserade gränssnittet kan serviceteknikerna trådlöst ringa in till CytroConnect-tjänsten och hämta datan var de än befinner sig.

Kräver ingen extra installation
Som en plug & play-lösning som redan är installerad i CytroBox kräver CytroConnect ingen extra installation. Rexroth tillhandahåller mjukvarans grundläggande funktioner utan extra kostnad genom en Freemium-modell för alla CytroBox-kraftenheter. Maskintillverkare och slutanvändare kan dessutom lägga till ytterligare två funktioner i prenumerationstjänsten.
”Maintain”-modulen rapporterar regelbaserade fel som en pushnotis-tjänst, bearbetar ytterligare statusinformation och ger instruktioner för underhåll. De fördefinierade reglerna hjälper inte bara användarna, utan kan dessutom anpassas efter individuella krav utan programmering. ”Predict”-modulen använder algoritmer för maskininlärning från Rexroths Online Diagnostics Network (ODiN). Bosch Rexroth har integrerat sin kunskap inom hydraulik i mjukvaran och använder analysalgoritmer för att skapa ett hälsoindex för kraftenhetens status, vilket i sin tur gör det möjligt att förutse var och när underhåll kommer att krävas.

Koppla ihop med egna IoT-koncept
Systembyggare, maskintillverkare och slutanvändare kan integrera CytroConnect som en modul i sina egna digitala IoT-koncept för underhåll och på så sätt använda den som en helhetslösning för omfattande tillståndsövervakning.
Med sin intelligenta och energieffektiva moduldesign ger Rexroths hydrauliska kraftenhet CytroBox en ny lösning för effekt i medelområdet upp till 30 kW. Den kräver 50 procent mindre installationsutrymme än konventionella enheter. Med buller på mindre än 75 dB (A) – även vid full belastning – är den dessutom exceptionellt tyst. Genom att integrera IoT-teknologier banar den dessutom väg för en konsekvent implementering av Industri 4.0-koncept.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title