Annons

INDUSTRI 4.0: Teknikkonsulten ÅF och Siemens fördjupar samarbetet kring ”virtuell driftsättning”

Få utvecklare inom industriell automation har kommit så långt på den digitala resan som Siemens. Produktionsområdet har varit en traditionell styrka inom koncernen och med uppbyggnaden av Digital Industries-divisionen har man fått ihop de vassa kopplingar gentemot produktutvecklingssidan som behövs för att realisera Industri 4.0-koncept eller IIoT (Industrial IoT). Sammankopplingen av dessa bitar är ett fundament för den som har ambitioner att bygga upp denna typ av produktframtagningsapparater.
Ett nyckelbegrepp i sammanhanget är ”Virtual Commissioning”, eller på svenska, ”virtuell driftsättning”. I princip är poängen här att digitalt och sömlöst kunna föra över hela koden för hur en tillverkningsprocess ska se ut direkt från (och baserat på) produktutvecklingsarbetet till produktionslinan. Siemens är i detta faktiskt ensamma om att ha utvecklat en lösning där hela tillverkningsprocessen kan simuleras och optimeras innan den förs över till den fysiska världen och till PLCerna på verkstadsgolvet.
Det är i de här kapabiliteterna vi kan finna bakgrunden till dagens besked om att teknikkonsulten ÅF Pöyry, Siemens Digital Industries och Siemens PLM Software fördjupar sitt strategiska samarbete kring digitala industrilösningar genom ett särskilt erbjudande inom Virtual Commissioning.

Det faktum att man investerat tungt i och fått fram konkreta lösningar i detta får större direkt betydelse än man skulle kunna tro, hävdar chefen för Siemens PLM Norden, Mats Friberg.
– Vi behöver inte längre experimentera, eller optimera, där det är dyrt att göra förändringar; alltså i den fysiska världen. Vi kan göra det virtuellt istället till en bråkdel av kostnaderna, säger han. Sånt är oerhört värdefullt i dagens tuffa konkurrens, är det få som längre tvekar och funderar på ”OM” man ska satsa. Frågan är snarare, ”NÄR”, hävdar chefen för Siemens PLM Software Nordics.
– I och med partnerskapet kommer ÅF och Siemens nu gemensamt ta nästa steg i att effektivisera våra kunders digitala transformation för en förbättrad effektivitet och flexibilitet i hela deras produktion, tillägger Robert Larsson, EVP och divisionschef för ÅFs Industrial & Digital Solutions.

Minskar kostsamma avbrott
Produktionsförluster i form av stopptid och kvalitetsbrister vid ombyggnad och nyinstallation är mycket kostsamma. Siemens och ÅFs strategiska samarbete kring digitala lösningar för industriföretag fördjupas nu med fokus på att hjälpa kunder minimera risken för produktionsförluster genom virtuella simuleringsmodeller, digitala tvillingar. Mer specifikt kommer samarbetet att fokusera på just virtuell simulering av idriftsättning.
Erbjudandet till kund utgår från tekniska experter från ÅF med mycket god kännedom om Siemens digitala erbjudande. Automationslösningarna som erbjuds kommer från Siemens Digital Industries och simuleringsprogramvaran från Siemens PLM Software.

Digital produktionssimulering ger stora fördelar
En virtuell simulering av en produktionsanläggning alternativt en produktionsprocess innebär att en idrifttagning kan förberedas i detalj i en digital miljö, innan den realiseras. Fördelarna med att använda digitala tvillingar är många: kortare ledtider, ökad säkerhet vid idrifttagning och upptrappning, samt möjlighet för operatörer att utbilda sig i en simuleringsmiljö före det blir ”skarpt läge”.
– Våra kunder efterfrågar allt mer av ett systemperspektiv när det kommer till hur digitala verktyg kan förbättra produktiviteten i deras produktionsanläggningar. Samarbetet med ÅF innebär att vi kan erbjuda våra kunder omfattande teknisk expertis och lösningar inom det här området, säger Göran Persson, chef för Siemens Digital Industries i Sverige.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title