Annons

INDUSTRIROBOTAR: Sverige världsfemma på nya topplistan

Vilket land i världen är mest robotiserat sett ur industriell synvinkel? Föga överraskande toppar Sydkorea IFRs (International Federation of Robotics) statistik över den globala industriella robottätheten; mätt per 10 000 anställda i respektive land på listan. Med avseende på år 2016 hade detta högt industrialiserade land 631 robotar per 10 000 anställda, en kraftig ökning jämfört med 2015 då motsvarande siffra låg på 531. Sydkoreas ledning var dessutom överlägsen. Tvåan på listan, Singapore, hade 488, medan trean Tyskland stannade på 309.
För Sveriges del innebar statistiken en liten ökning, från 212 till 223, och en femteplats.

Sammantaget meddelar IFR att robottätheten i tillverkningsindustrin ökade över hela världen under 2016. Statistiken visar dels att fler länder satsar på robotautomation för att vässa sin tillverkningseffektivitet och dels att de länder som redan är stora investerare i denna typ av lösningar med få undantag fortsätter på den inslagna vägen i ökande omfattning. Intressant nog var det två nationer på tio-i-topplistan som faktiskt minskade sin robottäthet: Japan och Taiwan.

I snitt fanns det 2016 74 robotar per 10 000 industrianställda. Den genomsnittliga globala robottätheten var under 2016 var 74 industrirobotar per 10 000 anställda på tillverkningssidan. Detta är en ökning med 8 enheter jämfört med 2015 års siffra på 66. Sett ur i regionperspektiv var den genomsnittliga robotdensiteten i Europa 99 enheter, i Amerika 84 och i Asien 63 enheter.

Totalt ser IFRs tio-i-topp-lista ut så här 2016: Sydkorea, Singapore, Tyskland, Japan, Sverige, Danmark, USA, Italien, Belgien och Taiwan. Några korta kommentarer:

 1. Sydkorea
  Antal industrirobotar per 10 000 anställda: 631

År 2015 var Sydkoreas siffra 531 vilket gör 2016 års 631 till en mycket kraftig ökning. Landets resultat innebär att man överträffar det globala genomsnittet åtta gånger. Klart är också att man har haft den högsta robottätheten på tillverkningsområdet sedan 2010. Tillväxten är ett resultat av en ökande robotisering med allt fler enheter i produktion, särskilt inom elektronik- och fordonsindustrin.

År 2016 meddelade Sydkoreas handelsministerium att man räknar med att satsa 450 miljoner dollar under de fem kommande åren på att ytterligare öka användningen av robotteknik. De här pengarna satsas huvudsakligen på projekt som drivs inom ramen av landets större kommersiella företag.

 1. Singapore
  Antal industrirobotar per 10 000 anställda: 488

Enligt IFR installeras cirka 90 procent av Singapores robotar inom elektronikindustrin. 2015 låg landets siffra på 398, vilket också var den näst högsta i världen. Men även om det finns ett industriellt fokus på elektroniksidan använder man sig också av robotteknik i en rad andra tillämpningar, exempelvis inom hälsovård och i olika serviceroller.
Även här finns en kraftfull statlig satsning på att trycka upp landets robotiseringsgrad. 2016 tillkännagav regeringen att 450 miljoner dollar avsätts till National Robotics Programmet under tre år.

 1. Tyskland
  Antal industrirobotar per 10 000 anställda: 309

Tyskland är det mest automatiserade landet i Europa med avseende på industrirobotar, enligt IFR, med siffran 309 industrirobotar per 10 000 anställda. 2015 var siffran 301 och räckte då till en fjärdeplats. Man avancerar alltså en placering 2016.
Framtidsutsikterna ser också fortsatt ljusa ut. Mellan 2018 till 2020 tror IFR att siffran kommer att öka med minst 5 procent per år i snitt relaterat till den ökade efterfrågan på robotar inom industrin i allmänhet och inom fordonsproduktion i synnerhet.

 1. Japan
  Antal industrirobotar per 10 000 anställda: 303

Trots att landet är världens största tillverkare av industrirobotar – Japan producerade rekordantalet 153 000 enheter under 2016 – tappade man en placering 2016. Dessutom gick siffran ner mellan 2015 och 2016 från 305 till 303, vilket innebar att man var ett av få länder med en negativ utveckling.
Enligt IFR levererar japanska tillverkare 52 procent av den globala robotproduktionen.

 1. Sverige
  Antal industrirobotar per 10 000 anställda: 223

Som PLM&ERP News tidigare rapporterat hamnade Sverige alltså på femte plats när det gäller industrirobotar per 10 000 anställda. År 2015 låg siffran på 212.

 1. Danmark
  Antal industrirobotar per 10 000 anställda: 211

Danmark, som har knappa 6 miljoner invånare, ökade robottätheten ordentligt mellan 2015 och 2016. Ifjol låg antalet på 188.

 1. USA
  Antal industrirobotar per 10 000 anställda: 189

Robotätheten i USA ökade från 176 robotar 2015 till 189 robotar år 2016. De främsta drivkrafterna för tillväxt var enligt IFRs analys initiativet ”Made in the US”.
Bilindustrin är den dominerande användaren av industrirobotar med en andel på 52 procent av den totala robotförsäljningen i USA under år 2016.
Mellan 2017 och 2020 förväntas försäljningen av industrirobotar öka med i genomsnitt 15 procent per år.

 1. Italien
  Antal industrirobotar per 10 000 anställda: 185

Också här fick vi se en kraftig ökning. Landet gick från 160 enheter per 10K 2015 till 2016 års 185.

 1. Belgien
  Antal industrirobotar per 10 000 anställda: 184

Siffran är på väg uppåt även i Belien, som mellan 2015 till 2016 gick från 169 enheter per 10K till 2016 års 184.

10 Taiwan
Antal industrirobotar per 10 000 anställda: 177

2015 låg landets siffra på 190, men kurvan pekade rejält nedåt under 2016 då man landade på 177. En tämligen kraftig minskning alltså.

Prognos 2017-2020 enligt IFR

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title