Annons

Inför PLM Innovation Day: TECHNIA-chefen om att befinna sig i STORMENS ÖGA

Imorgon och på onsdag genomför PLM-konsulten Technia sitt traditionella storevent, PLM Innovation Forum, i år på At Six i Stockholm. Denna numera världsledande partner till Dassault Systemes har i sedvanlig ordning satt ihop ett intressant program, som spänner över de discipliner som bolagets kunder täcker och lite till. Några exempel:
* SCANIAs projektledare för “Future CAD & vPDM”, Anders Malmberg Audell. Den svenska lastbilstillverkaren är mitt uppe i implementationen av sin nya 3DEXPERIENCE-baserade PLM-plattform och Malmberg är en av de centrala personerna i detta.
* Arla Foods PLM-ansvariga Katja Maria Bittmann. På forumet kommer hon att presentera bolagets PLM-resa med utmaningar och lösningar relaterat till öppenhet och hållbar innovation i ett globalt mejeriföretag.
* Den franska PLM-utvecklarens, Dassault, stjärnskott på ledarnivå, Olivier Ribet. Med en bakgrund från Microsoft har han gjort en raketkarriär i den franska PLM-utvecklaren och är som representant för den nya generationens ledare inom DS en proaktiv förespråkare för den nya digitaliserade industrivärlden.
Mitt i denna digitaliseringsstormens öga sitter en av nyckelpersonerna i den konkreta ”översättningen” av idéer och "nakna" programkoncept till verkliga, praktiskt fungerande lösningar, TECHNIAs CEO och medgrundare, Jonas Gejer. Tillsammans med de idag närmare 700 medarbetarna inom den svenska PLM-konsulten är han en av katalysatorerna när industrivärlden digitaliseras. Vi har träffat honom inför eventet för att diskutera kring bolagets roll och utveckling i den utmanande resan in framtiden.

Jonas Gejer har varit med länge i PLM-branschen. När TECHNIA drogs igång i mitten av 1990-talet var han och Staffan Hanstorp något av den svenska IT-marknadens pionjärer, som ledde marschen in mot produktlivcykel-tänket. Med hjälp av PDM-lösningen Matrix tog man snabbt ett fast grepp om den nordiska marknaden, framför allt inom telekom, med både Ericsson och Nokia på kundlistan.

Jonas Gejer (3:s fr v) och Staffan Hanstorp (längst ut t v) tillsammans med delar av ledningen för Transcat i samband med att köpet blev klart.

Transcat-köpet står ut
Idag är man ett betydligt bredare bolag med verksamheter inom kort sagt alla industriella discipliner och med en ”förkärlek” till att sprida värdet av PLM-lösningarna till nya industrisegment, som mode (t ex Guess), charterresor (TUI), byggverksamhet (JM och nu senast finska Lehto) och retail (Jula). 
De kapabiliteter man utvecklat har i stora delar vuxit fram organiskt, men framför allt har expansionen skett genom kloka företags- och lösningsköp inom ramen för den svenska IT-koncernen och ägarbolaget Addnode Group. 
Bland förvärven står dock köpet av tyska Transcat 2015 ut; listan kan göras betydligt längre, men landar på sista raden i en vass förmåga att få igång projekten, integrera verksamheterna och skapa välfungerande lösningar till sina kunder. TECHNIA har i detta ett synnerligen gott rykte, både bland sina användare och på marknaden i allmänhet. Man är ett företag som löser vad man föresätter sig att lösa.

En förändrad roll för Gejer
För Jonas Gejer har tiden och bolagets inriktning förändrat hans ledarroll:
– Ja, idag handlar det för min del mer om att bygga det globala bolaget än att hantera den dagliga verksamheten. Vi har ju vuxit snabbt och fortsätter att göra så, men det kräver kontinuerligt att man tittar på verksamheten och får ihop allt under ett globalt varumärke, TECHNIAs. Vi har också lyckats bra i detta, vilket inte minst visas av att vi växer kraftfullt organiskt, parallellt med förvärvens tillväxteffekt.

Exempel på gränssnittet i Dassaults mjukvara, SIMULIA, i samband med simulering ev en plastinjektion.

Han exemplifierar hur integration, vässat tekniskt kunnande och tillväxt går hand i hand med en av bolagets senaste skapelser, Center of Excellence, som den svenska PLM-konsulten byggt upp på simuleringssidan. Detta baserar sig på att man i snabb takt i slutet av 2018 köpte två CAE-spelare, Strategic Simulation & Analysis (SSA) och SIMULEON. Båda bolagen – ett engelskt (SSA) och ett nederländskt – är kända som specialister när det gäller Dassault Systemes SIMULIA-svit.
Bolagen köptes i skenet av det exponentiellt ökande behovet av simulering och analys, som följer av de alltmer digitaliserade produktutvecklingsprocesserna. Med köpen blev man i ett slag innehavare av de kanske ledande simuleringskonsulterna när det gäller Dassaults Simulia-svit, som är en del av 3DEXPERIENCE-plattformen. På mindre än 10 månader har man sedan plockat ihop dels de nyköpta bolagens kapabiliteter, dels existerande egna resurser till ett integrerat simuleringscenter. Det är med alla måttstockar snabbt marscherat.

– Så är det, säger Gejer. Med över 30 anställda, som uteslutande arbetar inom high-end FEA (Finita Element Analys) och CFD (Computational Fluid Dynamics, ”flödessimulering”) och automatisering av de här teknologierna, har också vårt Simulation Center of Excellence (SCOE) de lösningar och färdigheter som krävs för att möta simuleringsutmaningarna som idag i allt större omfattning driver företag i alla storlekar mot effektiv leverans av innovativa tekniska projekt.

Diversifiering en nyckelstrategi
Satsningen på SCOE visar också att den svenska ”value solution-partnern” till Dassault Systemes ligger helt rätt i tiden och visavi de krav som digitaliseringen för med sig.
– Men inte bara det, kommenterar Gejer, det här förvärven visar också på hur min roll i TECHNIA utvecklats. Jag måste ha blicken både på det som finns och hur framtiden ser ut. Vi har ju ambitionen att växa och det gäller att se dels hur teknologierna utvecklas, dels hur det ser ut i olika geografier och vad vi behöver för att kunna omsätta detta till praktiska lösningar. TECHNIAs styrka har alltid varit att vi kunnat se detta, gå in i nya vertikaler – mode, high tech, life science och annat – och skapa och konsolidera verksamheter på PLM-plattformen.
– Diversifiering är en viktig del i detta. Inte bara sett till olika industrisegment, utan också sett till förmågan att anpassa 3DX-plattformen till dessa. Liksom att kunna visa våra användare hur man kan effektivisera och kvalitetssäkra den digitala produktframtagningsprocessen med andra verktyg än de man har. Simulering av t ex CATIA-3D-modeller är bara en del i detta; vi kan t ex också visa hur man vässar produktionen genom att digitalisera och simulera produktionsprocessen med DELMIA och hur man bryter ner de silos vi ofta ser ute i verksamheter genom sömlösa kopplingar mellan produktutveckling och tillverkning.

En del av TECHNIA-gänget. En av bolagets sex definierade nyckelområden handlar idag om att strömlinjeforma dels verktygsarsenal, dels processerna, under devisen, ”One Company”.

Sex nyckelområden under ”One Company-devisen” 
TECHNIA-basen berättar att detta – diversifiering/expanderad plattformsanvändning – är ett av sex nyckelområden man satt upp. Förvärv är förstås ett annat, medan ytterligare en bärande pelare handlar om att strömlinjeforma hela TECHNIA-verksamheten:
– Vi ska bli s a s ett bolag. Devisen är ”One company”, med likadana processer och samma stödverktyg för att genomföra globala leveranser. Vi har som ett led i detta exempelvis ISO-certifierat alla bolag.

När det gäller förvärv pekar Gejer ut värdet av att bolaget dels är en av tre divisioner i det kapitalstarka Addnode Group och dels, som en effekt av den publika noteringen av Addnode, får en bra transparens; inte minst visavi potentiella kunder. 
– Som börsbolag finns informationen om oss lättillgänglig och man kan med en sådan bakgrund lättare bilda sig en uppfattning om sånt som finansiell stabilitet och annat.

Värdet av egna programvaror
Egen programvara, som kompletterar 3DX-plattformen, är ett annat nyckelområde. Ett bra exempel: En mängd implementationer i en rad skilda företagsmiljöer har givit en rik erfarenhetsbank. Denna har man omsatt i en mjukvara, TVC, som inte bara underlättar implementationsarbetet, utan också hjälper till att effektivisera driften under vägen vidare mot en effektivare produktlivcykelhantering.

Men den viktigaste resursen för ett konsultbolag i världsklass är kompetent personal, konstaterar Gejer.
– Vi ska inte bara vara attraktiva och locka till oss den bästa kompetensen, vi måste också kunna behålla den. Intressanta projekt är en viktig del i detta. Genom att vi traditionellt varit nyfikna på och skapat lösningar inom en rad för PLM helt nya områden har vi också lyckats bibehålla vad jag skulle vilja kalla för, ”en entreprenörsanda”.

Bättre samarbete än någonsin med Dassault
Under intervjun med Jonas Gejer är det oundvikligt att vi kommer in på händelserna i svenska telekomjätten Ericsson. Bolaget har haft ett PLM-projekt igång sedan några år, som gått ut på att byta ut sin gamla mainframe-miljö mot ett toppmodernt upplägg, baserat på Dassault’s 3DEXPERIENCE-plattform. Men det innevarande projektet har dock stött på problem som försenat sjösättningen av projektet rejält och tillfälligtvis stoppat upp det. 

Nu har TECHNIA bara marginellt med det senare projektet att göra, men bolaget var under många år en ledande mjukvaruleverantör och lyckad konsult till Ericsson. Därför är det intressant att höra vilken syn Gejer har på saken. Men Jonas Gejer är diplomatiskt försiktig och konstaterar att man ”gärna hjälper till om behovet finns”, men vill i övrigt inte göra några kommentarer.
Däremot konstaterar han att samarbetet med Dassault är bättre än någonsin.
– Vi har verkligen hittat fram till en modell av ömsesidighet som fungerar alldeles utmärkt, säger han. Vi har blivit riktigt vassa på att jobba sida vid sida i kundprojekten. Tidigare fanns det ett bra stöd i säljfasen; idag har det breddats och fungerar väldigt bra även in i implementeringsfasen, där vi får ett fint stöd från DS-specialisterna. Vi kommer f ö att presentera några av de här casen på vårt Innovation Forum, med start imorgon, bl a just Arla Foods, där vi har jobbat tätt ihop.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title