Annons

Intelligent IT-hantering/ECM: Toppbetyg till M-Files – pekas ut som ledare i ny analytikerrapport

När det gäller bolagets lösningar ska konstateras att M-Files tillhandahåller vad man kallar, ”nästa generations plattform för intelligent informationshantering.” Inget ovanligt sätt att beskriva den egna verksamheten; det är idag många som menar sig sitta på nästa generations lösningar. Men att så skulle vara fallet är förstås oftast mer en fråga om marknadsretorik än att så många skulle sitta på framtidens dominerande lösningar.
Alltnog kan man när det gäller M-Files i alla fall notera att man skiljer ut sig i det att bolagets lösningar fått goda vitsord i en noggrann och omfattande analytiker-utvärdering, som delvis substansierar påståendet om ”nästa generations plattform”.
”Till skillnad från traditionella system för innehållshantering för företag (ECM) eller plattformar för innehållstjänster, förenar M-Files organisationens system, data och innehåll utan att påverka befintliga system och processer eller kräva migrering av data. M-Files unika intelligenta metadatalager utnyttjar artificiell intelligens (AI) för att riva murarna mellan systemets fristående delar och leverera en sammanhangsbaserad upplevelse,” summerar man självt saken i ett pressmeddelande.

17 leverantörer granskade i studien
Detta sagt ska vi komma tillbaka till Nucleus Research undersökning. Man utvärderar i denna leverantörer av innehållshantering med avseende på två grundläggande kriterier – användbarhet och funktion – baserat på intervjuer med slutanvändare och löpande undersökningar. 2020 års rapport granskar 17 leverantörer som placerats i kvadranter och utnämnts till ledare, experter, underlättare och leverantörer av grundläggande tjänster, baserat på Nucleus Researchs bedömningar.
– Årets utnämning av M-Files som ledare baseras på nya innovationer, som på nytt bekräftar plattformens unika egenskaper och särställning på marknaden, sade Barbara Peck, chefsanalytiker vid Nucleus Research. – M-Files metadatabaserade, systemneutrala och AI-baserade visionära plattform fortsätter utgöra den ledande lösningen för innehållshantering. De senaste framstegen gör att M-Files kan utnyttja metadata och artificiell intelligens för att extrahera och indexera data samt identifiera affärskritiskt innehåll mer effektivt än tidigare. Vidare har M-Files öppna arkitektur förädlats ytterligare, nu med ett ännu bredare stöd för integration med andra system och anslutning till fler externa lagringsytor.

Automatisk infromationsextrahering
Rapporten omnämnde M-Files lansering av Smart Metadata, M-Files Discovery och M-Files Ground Link. Smart Metadata är ett verktyg som automatiskt lär sig extrahera information från dokument för att förbättra sökning och indexering. M-Files Discovery är en ny funktion som utnyttjar dataextrahering och dokumentklassificering för att identifiera affärskritiska dokument – i M-Files eller på andra anslutna externa lagringsytor. M-Files Ground Link är en lösning som möjliggör en säker och mycket pålitlig anslutning mellan M-Files Cloud och kundernas lokala datalagringsytor.
– Vi är oerhört glada över att ha utnämnts som branschledande inom sektorn för innehållshantering, efter att ha fått de högsta betygen för användbarhet och funktionalitet bland samtliga ledare i Nucleus Research Value Matrix Report, säger Antti Nivala.
Som ledare, får M-Files alltså goda vitsord av Nucleus Research för sina datasäkerhetsfunktioner, så som funktionerna för åtkomstkontroll och behörigheter, automatisk redovisningsspårning, federerad autentisering, filkryptering under överföring och lagring, intrångsidentifiering och skydd mot dataförlust. Man uppmärksammade även M-Files effektiva hantering av att ge kunderna frekvent tillgång till automatiska systemuppdateringar, som inte kräver något stöd från IT-avdelningarna.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title