Annons

INTERNLOGISTIK i världsklass: Börspremiär idag för svenska FlexQube

Internlogistik är en framgångskritisk faktor så fort det handlar om lite större verksamheter med många bitar och komponenter inblandade. Digitaliseringen betyder mycket i sammanhanget och frågan är: Hur får man de bästa lösningarna på plats? Ett svar på detta ges av företaget FlexCube. Det har gått bra för bolaget sedan starten 2010 och idag öppnade bolaget sin första handelsdag på börsen, Nasdaq (First North).

Det är heller inga små ambitioner man har. FlexQube strävar efter att hjälpa sina kunder att bli världsledande inom internlogistik. Man vill hjälpa dem och guida kunderna genom dagens drastiska förändringar och teknologiskiften i syfte att förbättra deras materialhanteringsprocesser. Att skapa vagnar och ställage för materialhantering utifrån ett antal olika centrala byggblock har också i detta visat sig vara ett framgångsrikt koncept för att övervinna de utmaningar som många organisationer ställs inför inom tillverkningsindustrin idag.

Verksamhet i 20 länder. Sedan FlexQube grundades i Arvika 2010 av Christian Thiel, CFO, Per Augustsson, CTO och Anders Fogelberg, CEO, har bolaget växt i snabb takt. FlexQube har nu mer än 225 kunder i 20 olika länder, bl a bolag som Siemens, Scania, Autoliv, Volvo Cars, Cummins och Whirlpool.

– Vi är mycket glada över att FlexQube nu har listats på en så pass erkänd marknadsplats som Nasdaq, vilket kommer ge oss möjligheten att inte bara stärka vår internationella tillväxt, utan även säkerställa att våra produkter är av högsta möjliga kvalitet för att på så vis hjälpa våra kunder att bli världsledande inom internlogistik. Detta är ett stort steg för oss genom att vi nu har ett ansvar för att fortsätta tillhandahålla förstklassiga lösningar och att skapa värde, inte bara gentemot våra kunder, utan nu även gentemot våra aktieägare, säger Anders Fogelberg, FlexQubes VD i en kommenterar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title