Annons

IRONCAD 20-årsjubilerar: ”Ofta kopierad CAD-teknologi som både legat i framkant och före”

När IronCAD denna vecka firade sitt 20-årsjubileum med 2019-version av Design Collaboration-sviten var de viktigaste förbättringarna betoningen på vässad kapabilitet vid konstruktion av stora assemblies och prestanda vad avser arbetsflöden. Men den nya versionen utökar även IronCADs unika Shrinkwrap-kapacitet, en funktion som avsevärt förenklar modeller för dynamisk laddning baserat på användarbehov och preferenser. Genom att använda Shrinkwrap för att ta bort onödig geometri kan man minska den totala storleken på konstruktionsfiler och man får därmed allmänt förbättrade prestanda.

På den svenska marknaden är det Solidmakarna som sedan många år är återförsäljare av IronCAD. På bolagets hemsida skriver man att, ”det är en komplett 3D CAD-lösning som används inom maskinkonstruktion, automation, produktionsutrustning, layout, industridesign, inredning med mera.”
Man pekar framför allt på lösningens användarvänlighet och menar att IronCAD har en effektivare metod för att skapa och modifiera 3D-modeller. ”I de flesta fall halverar lösningen kostnaden för produktutveckling jämfört med traditionella CAD-program.”

Lanserades samtidigt med SOLIDWORKS. Även om IronCAD har funnits i 20 år började man sin ”levnadsresa” i mars 1995 under namnet TriSpectives och var en lösning inom ett företag vid namn 3D/EYE.
Ironiskt nog lanserades lösningen samma dag som SOLIDWORKS vid den stora industrimässan i Chicago. Vid den tiden var TriSpectives definitivt en innovativ mjukvara på många sätt, inte minst för att man introducerade ”drag-and-drop-modelleringen”, den interaktiva TriBall 3D-markören och realtidsrendering.
Men trots att produkten var innovativ och såldes till det synnerligen överkomliga priset 500 dollar så klarade TriSpectives inte konkurrensen med SOLIDWORKS idag så berömda försäljnings- och marknadsföringsmaskineri.
En följd av problemen med att konkurrera med SOLIDWORKS blev att bolaget fragmenterades och sålde delar av teknologin till Autodesk, medan andra bitar togs över av CAXA, ett kinesiskt företag som utvecklar och säljer tillverkningsmjukvara och molntjänster. Sedan dess har produkten hur som helst sålts under IronCAD-flaggen.
IronCAD utvecklades sedan av Visionary Design Systems (VDS) baserat i Santa Clara, Kalifornien och produkten lanserades senare, 1998. Under 2001 delades utvecklingsgruppen, ledd av Tao-Yan Han från VDS (numera Alventive), för att bilda IronCAD LLC för att fortsätta utvecklingen av IronCAD. Tao-Yan Han är fortfarande högste chef för IronCAD.

Använder både Parasolid- och ACIS-kärnorna. Om det IronCAD vi ser idag ska noteras att dess primära inriktning är 3D CAD-design via solidmodellering. Lösningen är unik i det att man använder sig av både Parasolid- och ACIS-modelleringskärnorna som tillhandahåller beräkningsmetoder för att lösa de geometriska kalkylerna, som blends och skal.
3D-konstruktioner görs genom att man skapar eller ”drar och släpper” former och komponenter från 3D-kataloger för att bygga delar och assemblies. Associativitet är en självklarhet, liksom att IronCAD är försedd med direktediteringskapabilitet. 
För den som vill modifiera en konstruktion erbjuder lösningen därför mycket snabba och tidsbesparande lösningar. Man ändrar på några sekunder, utan att behöva oroa sig för hur modellen var uppbyggd eller om historieträdet ”rasar” ihop. I IronCAD konstruerar man kort sagt med eller utan historieträd och utan de begränsningar detta kan föra med sig.

”Sparar både tid och pengar.” Bland användare, relaterat till den svenska marknaden finns bolag som NEFAB, Baltic Yatchs och Lerocon:
– Vi konstruerar kundunika lösningar av automationsutrustning med svetsautomater. Vi använde tidigare ett av de vanligaste parametriska CAD-programmen vilket innebar att vi måste förbereda hur framtida förändringar ska göras. Vi bytte därför till IronCAD vilket vi inte har ångrat en sekund. Med IronCAD kan vi modifiera våra konstruktioner snabbt, enkelt och hur vi vill utan att behöva planera in dessa ändringar, vilket naturligtvis är viktigt då det inte går att veta vad nästa kund vill ha. Lösningen sparar tveklöst både tid och pengar åt oss, summerar Lerocons CAD-ansvarige, Daniel Erlandsson, saken.

Kopierad teknologi som legat före sin tid. Från början har IronCAD alltid fokuserat på monteringsdesign för att bygga och ändra strukturer, samtidigt som man stöder flexibilitet vid positionering eller konfigurering av enheter med Smart eBehavior-funktionen, som gör det möjligt för användare att skapa intelligenta kopplingar, position och orientering för sina modeller.
När det gäller den aktuella 20-årsjubileumsutgåvan av denna mjukvara säger IronCAD-chefen, Tao-Yang Han, ”president” för IronCAD:
– Versionen är en kulmineringen av funktioner och funktionalitet som ytterligare bidrar till att reducera konstruktionscykeln, samtidigt som denna kraftfulla CAD-teknik tillgängliggörs på ett användarvänligt sätt.
Klart är att teknologin som utvecklats, både i TriSpectives och i IronCADs famn, i mångt och mycket varit före sin tid och har i stor utsträckning kopierats av andra MCAD-utvecklare genom åren.
Men det hindrar nu inte att IronCAD fortsätter att vara en synnerligen relevant mjukvara på den tuffa mekanik-CAD-marknaden, speciellt med avseende på maskinkonstruktion.
För den som vill prova IronCADs 20-årsjubileumsutgåva finns det en gratis online-versionsversion som inte kräver nedladdning eller installation av produkten på en stationär dator. Du kan köra ”trialversionen” direkt i webbläsare på vilken enhet som helst. Adress:  www.ironcad.com.

DDM – ett äkta multi-CAD PLM/PDM-system. Vi ska slutligen säga några ord om PDM-sidan i IronCAD-sammanhang, DDM, som Solidmakarna marknadsför.
DDM är ett äkta multi-CAD PDM/PLM-system, där samma licens fungerar integrerat med de flesta 3D CAD-lösningar. Det hela är kostnadseffektivt, skalbart och mycket lätt att administrera. DDM hanterar produkter över hela dess livscykel med olika status och versioner.
DDM hanterar även Office-filer och kan enkelt hantera hela projekt eller ändringar med all tillhörande dokumentation, redovisat i ett tydligt grafiskt arbetsflöde. DDM kan även uppdatera affärssystem automatiskt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title