Annons

IT-INFRASTRUKTUR: Svenska startupen Unomaly bakom amerikansk säkerhetslösning

Sverige fortsätter att ligga väl till när det gäller utveckling av ny IT-lösningar, inte minst relaterat till Artificiell Intelligens, AI, och maskininlärning. LogicMonitor är ett sånt exempel, där Wallenberg-kopplade riskkapitalinvesteraren EQT Ventures hållit sig framme. En snabb bakgrund: I början av 2020 köptes Stockholmsbolaget Unomaly av LogicMonitor, Santa Barbara, Kalifornien. Unomaly hade då profilerat sig som ett av de heta säkerhetsföretagen i Sverige, med finansiering från bland annat EQT Ventures.
Idag kan vi se ett första resultat av köpet. Det handlar om LM Logs, en ny produkt från LogicMonitor, för smartare hantering av loggar och larm i IT-system. Denna lösning bygger till stora delar på Unomalys algoritmer för AI och maskininlärning.

Vad man kan göra med lösningarna är att genom analys av loggar från ett stort antal IT-system i en organisation kan lära systemet hur det ser ut under normal drift. Men också, vilket blir den tunga poängen: snabbt upptäcka avvikelser innan de skapar problem.

LogicMonitor jobbar sålunda med molnbaserad övervakning och analys av IT-infrastruktur. Den lösning man nu lanserar, LM Logs, är en ny molnbaserad lösning för intelligent logghantering.
LM Logs är ett direkt resultat av LogicMonitors strategiska köp av det svenska företaget Unomaly som hade patent på avancerade algoritmer.

UNDERLÄTTAR SÖKANDET AV ORSAKER TILL LARM
Det var i januari 2020 som LogicMonitor köpte det svenska logganalysföretaget Unomaly, med bas i Stockholm. Sedan dess har bolaget arbetat med att integrera Unomalys patenterade algoritmer i sina befintliga AI-lösningar för att skapa ett unikt och helt molnbaserat verktyg för logghantering.
Med nya LM Logs kan företag automatiskt analysera all sin loggdata med hjälp av maskininlärning och AI-baserade algoritmer. Det gör att IT-avdelningen snabbt kan hitta orsaken till ett larm och i förväg analysera eventuella problem innan de påverkar verksamheten.
LM Logs använder utbyggbara kopplingar till andra system för att automatiskt samla in loggar från alla delar av ett företags IT-infrastruktur. Loggarna analyseras sedan med hjälp av algoritmer för att markera avvikande händelser. Alla avvikande logghändelser korreleras automatiskt till larm i LogicMonitors övervakningsplattform för att tydligt visa användarna vad grundorsaken till problem är.

Exempel på gränssnittet i en LogicMonitor dashboard.

SLIPPER JOBBA MED MANUELLA PROCESSER
– LM Logs gör att företag slipper manuella processer och att lägga ned åtskilliga timmar, dagar eller veckor på att analysera sina logghändelser. Den viktiga logginformationen visas automatiskt och presenteras tydligt som en del av befintliga felsökningsflöden. Det gör att man inte behöver lägga onödig tid på att växla mellan olika verktyg för loggfilshantering och
övervakning. I stället kan IT-driften ägna sig åt att snabbt lösa problem och fokusera på kundupplevelsen, säger Kevin McGibben, CEO för LogicMonitor.
De kunder som fick tillgång till tidiga beta-versioner av LM Logs har redan sett positiva effekter på sin verksamhet.
– LM Logs förändrar spelplanen helt och vi ser redan stort värde i produkten. Våra ingenjörer kan nu automatiskt upptäcka ”nålen i höstacken” i stället för att lägga timmar på att söka i loggdata. LM Logs minskar antalet larm och förkortar reparationstiderna vilket gör oss mer
effektiva, säger Ant Molloy, VD för Aurora.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title