Annons

IT-KONSULTERNA: Nyetablerade dizparc fortsätter tillväxtresan

IT-konsulten dizparc fortsätter växa och etablerar sig under våren på ytterligare fyra orter; Anderstorp, Halmstad, Nässjö och Växjö. Planerna är fortsatt expansiva och företaget räknar med att vara cirka 200 medarbetare i Sverige innan året är slut.
Dizparc fokuserar på att bidra till digitaliseringen av svenska små- och medelstora företag (SME) och organisationer. Man erbjuder i detta tjänster inom IT, från rådgivning till leverans och förvaltning.
- Sedan starten har vi upplevt en hög efterfrågan på våra tjänster. Att ta en aktiv roll i den digitala utveckling som pågår för att vara fortsatt konkurrenskraftiga är av största vikt för våra kunder, säger dizparc-chefen, Fredric Arvidsson.

Det som utmärker samhällsutvecklingen idag är konstant förändring. Den digitala biten i denna utveckling är inne i en fas av högt tempo och disruptiva teknologier ser dagens ljus i en halsbrytande hastighet. Företagen måste kontinuerligt anpassa sig och sin verksamhet till denna utveckling för att fortfarande vara relevanta och aktuella för sina kunder. Men hur når man dit, till  framkanten av den digitala utvecklingen? Hur får man upp rätt kompetens?
Detta kan vara speciellt utmanande för små- och medelstora företag, och det är hit dizparc riktar sina tjänster.

Från 0 till 150 medarbetare på två år. Dizparc etablerades för snart två år sedan och har sedan dess vuxit till närmare 150 medarbetare från Malmö i söder till Umeå i norr.
– Vi satte ett högt mål när vi startade dizparc, att vara etablerade över hela landet och vara ungefär 500 medarbetare inom loppet av några år. Idag, när vi funnits i närmare två år, kan vi konstatera att vi haft en bra start, säger Arvidsson.

Lokal representation avgörande. Dizparcs nya etableringar kommer, precis som övriga dizparcverksamheter, att ha ett tydligt fokus på små- och medelstora företag, ett segment som gärna har sin IT-partner i samma region som de själva verkar. Och dizparc har höga ambitioner med sina etableringar.
– Att vara etablerade på samma ort som våra kunder verkar på är viktigt för oss. I en tid där många företag centraliserar sina verksamheter till större städer, vill vi verka där våra kunder finns och har sin verksamhet. Vår ambition är att kunna erbjuda våra kunder ett komplett erbjudande för att stödja dem i deras digitala transformation. Detta kräver att vi snabbt etablerar oss med ett antal medarbetare och ledare på respektive ort. I dagsläget har vi anställt cirka 30 medarbetare sammantaget på de nya orterna, och fler är på väg. Dizparcs utveckling har bara börjat, avslutar Fredric Arvidsson.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title