Annons

Jeeves bemöter kritiken mot höjningen av supportavgiften

ERP-utvecklaren Jeeves har fått en del kritik för att man höjt priset på kundernas underhållsavgifter. Detta genom att lägga till en kostnad på supportsidan. Bolagets general manager, Christina Skogster Stange, svarar idag på kritiken.
- Som alltid när man gör förändringar så uppfattas den olika lite beroende på var man kommer ifrån, säger Jeeveschefen bland annat.
Rent tekniskt är det dock inte så att man höjer supportavgiften, utan istället lägger man ihop support och underhåll. Kostnadsmässigt påverkar detta bara de kunder som inte redan har Jeeves’ supportavtal. Man konstaterar vidare att de som har supportavtal sedan tidigare är ”mycket nöjda med det” och, som Christina Skogster Stange också noterar i sitt svar, så är det för att, ”man ska kunna säkerställa en bra leverans av produkten”.

Jeeves bytte för ca tre år sedan affärsmodell och gick över till en direktmodell. Man slopade mellanledet med partners. Hur har detta utvecklats?
”Det har utvecklats bra de senaste två åren. Vi har rekryterat i den takt vi tänkt oss och utökat övriga delar av bolaget för att hantera den ökande direktkontakten och efterfrågan vi har från våra kunder. Vi kommer att forsätta att utveckla vår organisation och våra tjänster för att på bästa sätt knyta våra kunder ännu närmare oss. Tillägget av support i vårt underhållsavtal är en del av den utvecklingen. Vi behöver knyta våra kunder ännu närmare oss, dels för att kunna bli snabbare i återkoppling och dels för att säkerställa att vi får in mer information kring produkten. Desto närmare kontakt, desto mer information, desto lättare att förvalta våra kunders investeringar över tid,” säger Christina Skogster Stange.

En kritik som hörts på senare tid handlar om att Jeeves under hösten har höjt priset på kundernas underhållsavgift genom att även lägga på en avgift för support. Kostnaderna kan enligt andra tidningsuppgifter uppgå till så mycket som 50.000:- per år – en dryg kostnad för exempelvis ett mindre bolag. Vad är bakgrunden till denna tilläggsavgift? Hur är den utformad och hur slår den generellt?
”Som alltid när man gör förändringar så uppfattas den olika lite beroende på var man kommer ifrån. Många av våra kunder har redan support idag och vi har hög kundnöjdhet och kan se skillnaden när vi får möjlighet att arbeta planerat med vår konsultverksamhet och låta supporten ta hand om de frågor som är mer akuta. Dessutom får man även tillgång till en stor mängd e-utbildningar, instruktionsfilmer och Q&A för att öka flexibiliteten och tillgängligheten för våra kunder. Avgiften är anpassad till hur många licenser du har i Jeeves, vilket innebär att den skiftar beroende på storlek på kund. Små kunder har en lägre avgift än den ni nämner ovan.”

Det finns en irritation kring den nya avgiften som hänger ihop med att många kunder antingen redan har supportavtal; antingen med sin tidigare Jeeves-partner eller har löst det själva på annat sätt? Vad är din kommentar till detta?
”Jag har respekt för att vissa kunder sitter fast i supportavtal med en f d partner. Över tid är det bara vi själva som har kompetens kring produkten och kan stötta våra kunder full ut. Vi tar individuella diskussioner med kunder där detta behövs.”

Vilka är fördelarna med den extratjänst som ett supportavtal direkt med Jeeves för med sig?
”Som jag nämnt ovan så är jag övertyga om att vi är bäst lämpade att supporta på vår egen produkt. Vi utbildar kontinuerligt vår personal på senaste releasen och senaste produkterna. Sedan får man även tillgång till e-utbildningar mm i kundportalen vilken man har fri tillgång till.”

Tänker Jeeves förändra något relaterat till kritiken?
”Jag är helt övertygad om att detta är det bästa vi kan göra för våra kunder för att bli en långsiktigt trygg och bra partner för den viktiga investering som våra kunder har gjort. Sedan måste vi alltid lyssna på våra kunde givetvis, men i detta fallet kommer vi att gå vidare med det nya avtalet som tillhör förändringen kring direktmodellen.”

Avslutningsvis, Christina Skogster Stange: Hur ser framtidsplanerna ut från det amerikanska riskkapitalbolag som nu äger Jeeves?
”Vi har en koncernledning med lång erfarenhet av att driva affärssystemsleverantörer. De har en hög ambition med oss och våra systerbolag för att säkerställa att vi blir så bra och framgångsrika som jag tror att våra kunder vill att vi ska bli. Allt för att bli långsiktiga och för att säkra kundernas investeringar.”

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title