Annons

SAP Sverige STUVAR OM i toppen Johan Made blir ny VD

SAP Sverige stuvar om i toppledningen av företaget. Johan Made, hittills ansvarig för molnlösningar på den nordiska marknaden, inklusive Baltikum sedan hösten 2016, har utnämns till ny VD för SAP Svenska.
Tidigare VDn, Chris Berry, blir kvar i ledningensgruppen men axlar en nyskapad roll som försäljningsdirektör.
SAP skriver i ett pressmeddelande att förändringarna i toppledningen sker, ”till följd av SAP:s breddade mjukvaru- och tjänsteportfölj och ökad efterfrågan på digital transformation bland svenska företag.”

Med Johan Mades bakgrund som VD för bland annat Barium AB och hans framgångar med att etablera SAP:s molnlösningar i Norden, kommer han satsa främst på utveckling av nya affärssegment, driva en enhetlig molnstrategi samt ansvara för kompetensutvecklingen för samtliga SAP-medarbetare i Sverige.

Chris Berry blir försäljningsdirektör i SAP Svenskas utökade ledningsgrupp.

Berrys nya roll. Chris Berry, som alltså varit VD för SAP Svenska sedan november 2015, tar nu den nya rollen som försäljningsdirektör för SAP:s mjukvarulösningar.
”Hans primära uppgift kommer att vara att stödja affärsområdesansvariga på de existerande företagskunderna i deras digitala affärsutveckling. Tyngdpunkten kommer att ligga på att öka kundernas industri- och branschspecifika innovationsförmåga,”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

”Utökat ledarskap för Sverige”. SAPs Nordenansvarige, Martin Schirmer, säger att ett ”utökat ledarskap för Sverige” kommer att vara bra för bolagets förmåga vinna nya kunder, utöka med flera målgrupper och snabba på komptensutvecklingen.

– Sverige är den största företagsmarknaden i Norden med den största potentialen, viljan och ett imponerande tempo att anamma ny teknik för att ligga i framkant. Lägg därtill SAP:s breddade portfölj inom dataplattformar, kärnaffärssystem och ny teknik som artificiell intelligens, maskininlärning och IoT.
– Ett modernt företagsledarskap måste idag kunna tillfredsställa kunderna på ett mycket djupare och framförallt industrispecifikt plan än tidigare, samtidigt som det gäller att ta tillvara ny affärspotential. Det är snabba ryck och jag är övertygad om att ett utökat ledarskap i Sverige kommer vara bra för vår förmåga att begeistra nya målgrupper, snabba på kompetensutvecklingen inom företaget samtidigt som vi går på djupet med bestående kunder, säger Martin Schirmer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title