Annons

IFS’ kanonsiffror 2019: Slår marknaden med en faktor tre!

Under varje kvartal 2019 levererade varje region och i varje bransch visade IFS under fjolåret upp tvåsiffriga tillväxttal. Särskilt framgångsrika var man på Field Service Management-sidan, där man växte med 51 procent när det gäller intäkter, medan flyg- och försvarsverksamheten landade på plus 38 procent, jämfört med året innan.

2019 ett bra år för molnet och SaaS
Som flera aktörer inom både ERP och PLM blev 2019 ett året där molnet på allvar började slå igenom, liksom affärsmodellen med hyresavtal.
Visserligen har man de senaste åren haft en bra tillväxt på molnsidan, men det har varit från låga nivåer, vilket alltid har en tendens att ”boosta” tillväxttalen. Problemet i sammanhanget är snarare att upprätthålla de höga tillväxttalen när basvolymen vuxit sig starkare. Men även har har den svenska ERP-aktören visat goda resultat. IFS’ molntjänster fortsätter att växa med intäkter för moln och SaaS (Software-as-a-Service) som klivit uppåt i en takt på 56% från år till år (detta exklusive konsolideringen av de relativa nyförvärven Astea och WorkWave).

Bolagets kundvärdescentriska modell
– Jag är förstås oerhört stolt över att leda ett team som levererar på de här imponerande nivåerna, säger IFS-chefen, Darren Roos. Våra medarbetare förstår tydligt vårt fokus, känner delaktighet i våra framsteg och står enade i en passion för kunderna.
Han tillade att det som framför allt differentierar bolaget är den nyutvecklade kundcentriska modellen:
– Detta är vårt fokus, säger han. Vi åtar oss att leverera kundvärde. Vi ska också noterat att året också inneburit stora investeringar i våra produkt- och partneraktiviteter, vilket kommer att gynna företaget på lång sikt, liksom att det ger positiva effekter för våra kunder under innevarande år och kommande.

Fältservice-sidan är ett av IFS absolut starkaste områden. Tillväxten på relaterade intäkter låg under fjolåret på 51 procent.

Från Rolls-Royce till samverkan med PTC på PLM-sidan
Tittar vi bortom finansiella siffror hände det flera spännande saker under 2019. Här är några höjdpunkter:
• År 2019 lägger IFS till många eftertraktade globala varumärken till sin lista över de fem fokusbranscherna som de tjänar, inklusive SPIE, Rolls-Royce, Tietex, Revima, Resolute Mining, Primo och Cryostar.
• Under året vässades också ett redan starkt ekosystem ”end-to-end”. Bolaget gick t ex på PLM-området och gällande lösningar för produktinnovation in i ett partnerskap med PTC. Och när det gäller kanalsidan står Acumatica-samarbtete ut. Dessutom slutfördes i december 2019 förvärvet av Astea International, ett bolag som är framstående på fältserviceområdet.
• Som vanligt har IFS också pekats ut som ett av världens ledande bolag avseende vision, teknik och förmåga att leverera lösningar. Bland annat placerades IFS som ledare i Gartner Magic Quadrant 2019 (Field Service Management Software), man pekades ut som en ledare i IDC MarketScape 2019 för Worldwide Manufacturing Field Service Applications och dessutom en liknande positionering som ledare i IDC MarketScape 2019 för tillgångsintensiva EAM-applikationer Enterprise Asset Management, ”hanteringsstöd för anläggningar”).

Lönsamhet på alla områden
IFS-ekonomichef, Constance Minc, kommenterade också sakernas tillstånd:
– 2019-siffrorna visar upp ett företag som växer med lönsamhet i alla delar. Under året stärkte vi alla funktioner genom strategiska och omvandlingsinitiativ, som syftar till att positionera oss bättre för att effektivare betjäna våra kunder. Denna investeringscykel fortsätter 2020.

FAKTABOX: Några nyckeltal för FY 2019

 • Licensintäkterna för 2019 var drygt 1,5 miljarder kronor, en ökning med 32 % jämfört med 2018
  • Underhållsintäkterna 2019 landade på 1 911 miljoner, ett plus på 16 %
  • Konsultintäkterna 2019 uppgick till 2 174 miljoner kronor, en ökning med 14 %
  • Justerat EBITDA för 2019 var 1 454 miljoner, en ökning med 32 %
  • Årets nettoomsättning slutade på 6 317 miljoner kronor (eller 668 miljoner US dollar), en ökning med 20 %
  • IFS strategiska tillväxtmarknader ökade även med tvåsiffrigt tal på licenssidan, där Aerospace & Defense växte med 38 % och Field Service Management ökade med 51% jämfört med 2018
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title