Annons

Komponentfel kan orsaka stora utsläpp från Volvolastbilar

Få händelser idag betraktas med större allvar än sånt som relaterar till utsläppsproblematik. Efter Volkswagenskandalen har fordonsbranschen ögonen på sig och alla tecken på att man har problem som kan leda till dylika bekymmer och dryga kostnader skapar snabba och ibland närmast panikartade reaktioner.
Allt detta har vi under dagen fått flera bevis på. När Volvokoncernen – lastbilar och bussar i detta fall - tidigt idag släppte en pressrelease om att man har upptäckt att ett problem med en utsläppskontrollkomponent, använd på vissa marknader, kom snabba reaktioner som ett brev på posten. Aktien störtdök på börsen och mångmiljardbelopp gick upp i rök.
Problemet definieras av Volvo med att komponentfelet innebär att produkten försämras snabbare än förväntat. Detta kan leda till att motorerna överskrider utsläppsgränserna för kväveoxider (NOx). I och för sig uppfyller alla produkter som är utrustade med komponenten kraven på utsläppsgränser vid leverans, men problemen kommer senare. Komponenten åldras kort sagt för snabbt, en nedbrytning som beror på ett materialproblem som uppträder över tiden.
Vad som särskilt oroat aktiemarknaden är att Volvo i sitt pressmaterial skriver att: ”Kostnaden kan dock vara väsentlig.” En fullständig analys av frågan är dock inte färdig, noterar man, och det är därför inte möjligt att bedöma de finansiella konsekvenserna i detta skede.

Så här långt tyder Volvos undersökning på att nedbrytningen inte verkar påverka alla fordon och motorer på samma sätt och i samma utsträckning.

Bolaget sägs vidare, ”vara på på väg att informera lämpliga myndigheter på olika marknader och påbörja diskussioner om saneringsplaner.”

Man påpekar vidare att nedbrytningen av komponenten – ett filter i systemet för avgasefterbehandling – inte utgör ett produktsäkerhetsproblem och det påverkar inte heller fordonets eller motorernas prestanda på andra områden än utsläppskontroll.
”Den största volymen potentiellt drabbade motorer har sålts i Nordamerika och Europa. En fullständig analys av frågan och planerna med tillsynsmyndigheterna är inte klar och företaget kan därför inte beräkna volymen av motorer eller fordon som kan behöva lösas. Det är följaktligen inte möjligt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna i detta skede. men kostnaden för att lösa problemet kan vara väsentligt,” skriver bolaget i sin pressrelease.

Komponenten sitter inte i motorn. Volvogruppens Claes Eliasson, chef för medierelationer, sa tidigare idag att man undersöker saken noggrant och ska snabbt ta kontakt med berörda myndigheter i Europa och Nordamerika.
– Vi har bland annat kontakt EPA (Enviromental protection agency) och CARB (California air resources board) och för en dialog med dem, säger han.

Han konstaterar också att den påverkade komponenten inte finns i själva motorn på bilen, utan i stället är en komponent som ska rensa ut orena partiklar från dieselutsläpp.
Det är i nuläget oklart om komponenten är tillverkad av Volvo själva eller inköpt av tredje part.
– Vi tittar på saken just nu, säger Eliasson, och tilläger att, ”problemet upptäcktes helt nyligen.

”Ett kvalitetsproblem”, skriver Morgan Stanley. Självklart var de stora börsaktörerna snabbt ute med analyser av vilka konsekvenser problematiken skulle kunna få. Morgan Stanley, var en av dem.
Här menar investmentbanken att Volvos upptäckta komponentfel mer kan ses som, ”ett kvalitetsbaserat återkallningsproblem snarare än ett problem med regelefterlevnad och/eller med tillsynsmyndigheter.”
Man hänvisar till att lastbilarnas utsläpp, till skillnad från personbilstillverkarna, verkar överensstämma med utsläppslagstiftningen under alla aktuella tester.
”Baserat på detta, tror vi att den eventuella saneringskostnaden kommer att rymmas i, och bekvämt täckas av, nuvarande finansiella likviditet”, skriver Morgan Stanley.

Man räknar slutligen med att Volvos totala installerade bas av lastbilar i USA och Europa ligger på en nivå över 500.000 fordon. ”Hur stor andel som påverkas är svårare att uppskatta, men den borde bli avsevärt lägre än siffrorna för den installerade basen”, skriver man i sin analys.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title