Annons

KONSULTERNA: Etteplan investerar i svensk utvecklare av maskininlärning och artificiell intelligens

Etteplan-chefen konstaterar vidare att digital teknik är en enorm tillväxtpotential för Etteplan. Lösningar baserade på maskininlärning och artificiell intelligens påskyndar den fjärde industriella revolutionen och främjar införandet av teknik som stöder digitala och gröna omställningar. Teknikerna kan till exempel användas för individuell prestandaoptimering, underhållsoptimering, eller optimering av energiförbrukning. 

– Vi vill använda Ekkonos-tekniken för att skapa värde för våra kunder och stödja utvecklingen av framtida hållbara maskiner och utrustning, säger Etteplans CEO och koncernchef Juha Näkki.

Analys av elmotorer och fordon
Värdet som Etteplan menar ligger i satsningen på Ekkono Solutions är att deras lösningar är riktade mot maskininlärningsingenjörer, datavetare och embeddedutvecklare. Ett viktigt skäl som underbygger detta är mjukvaran Ekkono dge Intelligence, som är en programvara för edge computing. Den kan användas för att analysera till exempel fordon eller elmotorer i realtid, självlärande och individuellt, under drift. 

En poäng är att en maskin eller utrustning kan använda resultaten från analysen exempelvis för att optimera underhållet eller öka sin energieffektivitet. 
Ekkonos teknik för Edge Machine Learning kräver inte överföring av data till molnet, utan gör analysen och optimeringen lokalt på maskinen eller utrustningen. Ekkonos teknik fungerar därför även i maskiner och utrustning som saknar internetuppkoppling. 

Tar plats i styrelsen
Med investeringen får Etteplan möjlighet att vara med i vidareutvecklingen av Ekkonos teknik genom representation i bolagets styrelse. 
– Etteplan är en fantastisk partner för oss. Deras djupa och breda tekniska kunskap hjälper oss att vidareutveckla användningen och implementeringen av vår teknik. Bland Etteplans kunder finns många maskin- och utrustningstillverkare som kan använda vår innovativa teknik för att förbättra sina produkter”, säger Ekkonos VD Jon Lindén.
Bolaget grundades 2016 och är resultatet av sju års forskning vid Högskolan i Borås. Med bolagets lösningar blir det, hävdar man, ”det möjligt för produktbolag att snabbt utveckla skräddarsydda smarta funktioner som är självlärande, prediktiva och hållbara. Ekkono inriktar sig på flera branscher, inklusive industriell utrustning, fordon och energi, och har en stark portfölj med storföretagskunder.”

När det gäller Etteplan kan tilläggas att omsättningen 2021 uppgick till till 300,1 miljoner euro, motsvarande drygt 3,1 miljarder kronor. Företaget har för närvarande över 3 900 anställda i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina.  

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title