Annons

KONSULTERNA: HCL planerar att dra ner med 250 tjänster i Sverige

Enligt dokument som Computer Swedens (CS) nätupplaga kommit över avser HCL att reducera personalstyrkan med 500 tjänster. Hälften av dessa kommer att drabba Sverige och Göteborg. Exakt hur detta kommer att drabba HCLs svenska rörelse är än så länge i detalj oklart, men enligt de dokument man publicerat i CS så handlar det om intentionen att reducera personalstyrkan med max 250 personer.

Enligt CS är det, ”en tappad storkund inom offentlig sektor, snabbt utvecklande marknad med ny teknologi som efterfrågas och ändrade kundbehov”, som ligger bakom neddragningen. Tidningen ”gissar” att den storkund det handlar om är Stockholms stad.
Enligt HCLs interna dokument kommer man att meddela ytterligare detaljer i augusti, men man beröättar i dokumentet att förhandlingarna med de svenska fackföreningarna redan kommit igång.
Enligt de uppgifterna i CS är, ”minskade intäkter det främsta skälet, men källor med insyn i verksamheten uppger också att HCL har haft problem med sina leveranser och att man därför har tvingats betala vite, vilka kan röra sig om miljonbelopp, till flera av sina stora kunder som exempelvis Volvo, H&M, Leo Pharma och Techem.”
Efter omstruktureringen kommer HCL fortfarande ha mer än 1 500 anställda runt om i Sverige.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title