Annons

KONSULTERNA: Rejlers tar hem ramavtal med energijätten E.ON

Rejlers nya ramavtal med E.ON är tecknat dels med E.ON Sverige och dels med E.ON Energidistribution. Avtalet är en bekräftelse på att Rejlers, som har rötterna i energi och kraftsystem, idag utvecklat en stark expertis inom området och kan erbjuda ett helhetsperspektiv med fokus på innovativa energilösningar.

EN MILJON KUNDER
E.ON levererar som bekant el, värme och smarta energilösningar lösningar till ca 1 miljon privat- och företagskunder i Sverige. Bolagets mål är att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi senast år 2025 och Rejlers hjälper nu E.ON i arbetet mot att nå målen.
Det handlar som sagt i detta om teknikkonsulttjänster och berör samtliga kompetensområden som Rejlers erbjuder, däribland projektledning, bygg- och anläggning, dokumentation, elkraft, IT, mätning, HSE, reglering, tillstånd samt produktionsrelaterade tjänster.
Avtalet gäller under perioden 2021 till 2023 med option på förlängning i ytterligare ett år.
– Vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete inom flera tekniska områden samtidigt som vi breddar perspektivet och får möjlighet att ytterligare bidra till E.ON:s utveckling och samhällets energiomvandling, säger Jonas Böös, kundansvarig på Rejlers.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title