Annons

Martela och Tieto i pilotprojekt kring smarta arbetsplatser

Hur ska en innovativ, toppmodern arbetsplats se ut när vi nu går in i digitaliseringens tidevarv. Som utvecklare av kontorslösningar är Martela ett av företagen som tittat närmare på detta. Bolaget ska i ett pilotprojekt vid sina huvudkontor i Helsingfors och Stockholm använda Tietos ”Empathic Building”, en lösning för smarta arbetsplatser.
- Vi ska gå i bräschen för att använda nya, användarcentrerade tjänster som hjälper oss att vara nyskapande för vår egen personal och kunna erbjuda våra kunder nya tjänster. Det är lätt att trivas i en smart arbetsmiljö, och bidrar även till att skapa en positiv kundupplevelse, säger Tytti Ruponen, Offering manager på Martela.

Med Tieto-samarbetet siktar Martela på att kunna använda sina lokaler effektivare och samtidigt skapa en produktiv arbetsplats med fokus på medarbetarnas välmående. Tieto kommer att använda de insikterna från pilotprojektet för att fortsätta utveckla tjänsten. Emphatic Buildings IoT-lösningar gör det möjligt att i realtid mäta och analysera och se hur lokalerna används. Allt synliggörs i ett webbaserat användargränssnitt som också visas på lokalernas skärmar för att göra kontorslokalerna anpassade efter de anställdas behov, samtidigt som arbetstiden kan användas mer effektivt.

Realtidsmätningar tillgängliga. Alla som jobbar i Martelas byggnad får bland annat tillgång till information om lediga och lämpliga arbetsrum i realtid. Dessutom kommer de att kunna lokalisera sina kolleger genom att titta på positionsuppgifterna som finns synliga på skärmar eller i mobilen.
– I framtiden kommer smarta lösningar i kontor och arbetslokaler att vara lika nödvändiga som vatten och el. Vi vill göra byggnaderna mer användarvänliga och få medarbetarna att bli mer nöjda över arbetsförhållandena och sin arbetsplats. Martela har lång erfarenhet av att planera arbetsmiljöer, och genom vårt samarbete med dem kan vi vidareutveckla vårt koncept, säger Reetta Ruusunen, driftchef för affärsverksamheten Empathic Building hos Tieto.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title