Hexagon och Plex delar en gemensam vision för smart tillverkning. Detta erbjuder tillverkare en stegvis väg för att uppnå större automatisering och uppbyggnad av Industri 4.0-baserade system. Med hjälp av Plexs robusta MES-system (Manufacturing Execution System) med integrerad kvalitetskontroll kommer Hexagons kunder att kunna öka sina arbetsflöden genom att strömma kvalitetsmätningar, tekniska data och annan tillverkningsinformation till Plexs MES och skapa ett digitalt realtidsbaserat uppföljningssystem.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + 7 =