Annons

Microsoft Dynamics, COSMO och hur man får ut maximalt av sitt ERP-system

Hur komplett är egentligen ett affärssystem av idag? Är det bara att installera, köra och göra alla de där fantastiska vinsterna som utvecklarna gärna talar om i sin marknadsföring? Nja, riktigt så enkelt är det inte. Vi ska i den här artikeln titta mer specifikt på en lösning från Microsoft och hur man få ut den potential som lösningen innehåller. Artikeln kommer också att publiceras i PLM&ERP News digitala upplaga. Man skulle kunna beskriva Microsofts Dynamics NAV som mycket bra ”bassystem”. Lösningarna täcker i runda tal 80 procent, bara för att ta ett symboliskt tal, av vad man tänker sig att de ska ”göra” i exempelvis ett tillverkande företag. Vi talar om sånt som moduler för projekt, arbetsflöden, order, lagerhantering, inventering, produktionsrapportering i största allmänhet. Resten, 20 procent, handlar om organisation, implementering, anpassning av system till specifik verksamhet och utbildning. Först när alla delar är på plats får man den skarpa udd som Microsoft Dynamics NAV kan ge. Detta gäller i och för sig inte bara Microsoft, utan flera andra system. Microsoft har alltid haft en framgångsrik modell med partners och numera många andra spelare på ERP-marknaden också. Det är partners med bransch- och industrikunskaper, med förmåga att omsätta och paketera systemen till praktiska, ”best-in-class-lösningar”, som är avgörande för framgång. COSMO CONSULT är en sådan partner. Frågan är t o m om inte detta bolag är ett av Europas största inom sitt huvudgebit: Dynamics NAV för tillverkande industri.

COSMO CONSULT har i dagsläget 750 anställda (närmare 1000 med de senaste förvärven inkluderade), varav 55 i Sverige, och finns i tolv länder. Omsättningen ligger på totalt ca 90 miljoner euro (drygt 850 miljoner kronor) och den svenska rörelsen beräknas bidra med i närheten av 80 miljoner kronor under 2017. Man växer också snabbt, säger bolagets svenske säljchef, Johan Krantz:

– Ja, vi har ett bra ”prospectläge”, säger han. Världen förändras just nu i ett explosivt tempo och behovet av lösningar som kan matcha det nya som växer fram är stort. Drivkrafter som digitaliseringstrenden i allmänhet, automatiseringsutvecklingen, big data analytics, IoT, plattformar som molnet och annat sätter fingret på allt sånt som vi kan bidra med i våra Dynamics NAV miljöer.

Paketerar Microsoft Dynamics till effektiva industrilösningar
Anders Wendt är VD för COSMO CONSULTs svenska verksamhet. Vad han och de andra i teamet på företaget gör är att paketera Dynamics-lösningarna till effektiva industrilösningar, implementera dem och sedan utbilda och ge support. Man rör sig framför allt inom segmentet tillverkande industri med projekttillverkning. När det gäller den tyska delen av bolaget handlar det påfallande ofta om kunder som är underleverantörer till större företag i någon form, vilket förstås ställer krav på vassa kopplingar, APIer, till andra system.

I de paketeringar som skapats finns hur som helst flera av de områden som vi förknippar med vad dagens tillverkande industrier har på agendan. Johan Krantz pekar framför allt ut följande:

* Konfigurationslösningar: Ett måste inom segment som jobbar med omfattande varianthantering och produktkonfiguration. ”Massanpassning” anses vara det nya paradigmet för produktionsföretag.

– Oavsett vilken industrigren man är verksam inom – från kläder och mode till mobiltelefoner och bilar – är numera kapaciteten ge kunderna en mängd alternativ att välja mellan A och O. Detta skapar i de föregående leden en exponentiellt ökad komplexitet, som är nära relaterad till det ökande antalet delvarianter; något som också är en stor utmaning för alla affärssystem, säger Krantz.

Tydliga exempel är utvecklingen inom automotivesektorn. Inte minst i skenet av att man här ofta monterar fordon i olika varianterna på mixade produktionslinjer. I detta är monteringsfel inte ovanliga av det enkla skälet att det kan vara svårt att särskilja ingående komponenter från varandra.

Delvis ligger lösningarna på denna typ av problematik i affärssystemens funktioner, vilket i sin tur faller tillbaka på hur man tagit sig an detta problem i en specifik paketering.

* Projekttillverkning: I motsats till stora serier växer idag projektorienterad tillverkning snabbt. Ett bra exempel är COSMO CONSULT-kunden Part Construction. Johan Krantz:

– De tillverkar kompletta, färdiga badrum, som levereras till större byggprojekt. Jämfört med tidigare badrumsproduktion framstår lösningen som ett under av enkelhet i en verksamhet som förut krävde omfattande insatser i form av koordination, materialinköp, logistik och annat. Samtidigt försvinner inte behoven av att konstruera badrummen, köpa in alla delar och system som behövs och montera ihop dem. Processen flyttas bara till ett annat ställe, där man dock kan göra stora rationalitetsvinster bara i att allt finns samlat på en punkt. Men vinsterna med detta kommer inte automatiskt. Det krävs ett omfattande IT-stöd för att kunna utnyttja potentialen i denna organisatoriska omläggning. Kostnadsaspekterna blir t e x av vital betydelse för lönsamhet och affärssystemens specifika paketeringar kan definitivt göra skillnad, säger han.

Adresserar hela storleksskalan på företagssidan
Vilka vänder COSMO CONSULT sig till? Egentligen till företag över hela skalan av storlekar, även om fokus ligger på programvarulösningar för små- och medelstora bolag inom tillverkning, tjänster och handel.

– Generellt ligger ordervärdena för oss i spannet 2 till 8 miljoner kronor. När det gäller antalet användare, talar vi om 40-50, men det varierar förstås både uppåt och neråt, säger Johan Krantz.

– Vår verksamhet vilar på tre ben: Producerande bolag, reltailverksamheter och tjänsteföretag. Det gemensamma draget är att Microsoftlösningen fungerar som repektive verksamhets grundplattform. Till denna behövs sedan specifik funktionalitet adderas.

– Kort sagt har vi för detta ändamål paketerat branschorienterade helhetslösningar baserade på Microsoft Dynamics NAV. Tillsammans med tjänstekomponenter från Microsoft Office 365 och Analyslösningar som Microsoft Power BI, skapar vi sedan digitala lösningar som kan implementeras och användas i flera delar av företaget.

De drivande trenderna inom ERP
Microsoft Dynamics NAV är världens mest sålda affärssystem med drygt 130 000 kunder globalt.

Men det hindrar inte att det finns en hel del marknad kvar att bearbeta och målet för Microsoft är att nå milstenen 200 000 kunder. Detta är full realistiskt tack vare bra bas funktionalitet samt hög flexibilitet i hur sätta upp lösningen. Både avseende egen konfigurering men också tack vare många tilläggslösningar.

För COSMO CONSULT innebär detta att det finns en hel del kvar att göra och ambitionerna är högt satta, både för bolagets globala satsning som räknar in marknader som Tyskland, Österrike, Schweiz, Spanien, Frankrike, Sydamerika och som sagt – Sverige. Lokalt räknar Johan Krantz också med att fortsätt tillväxt.

– Absolut, säger han. Vi ser flera viktiga trender som talar för vår produkt. Digitaliseringen för med sig förändringar som kräver den typ av lösningar vi och Microsoft står för.

Vilka är trenderna? Det finns flera drivande faktorer:

* ERP blir mobilt och man tenderar att ta bort fasta datorer. Därmed får man också ut systemen till fler grupper och användare inom organisationerna

* Molnet betyder mer och mer som plattform, inte minst tekniskt. Man får totalt sett tillgång till fler tjänster och flexibiliteten i att kunna koppla upp sig till flera andra system ökar.

* Integrationer skapar nya möjligheter: Man kopplar ihop sig med kunder och leverantörer och får snabbar, säkrare och mer lättplanerade situationer i sina relationer. Office 365, Azure, PowerApps och annat underlättar detta

* Standardlösningar vinner terräng och gör det enklare att uppdatera

– Idag vill fler och fler kunder ha hjälp att komma igång med detta. Vår ambition är att, som den ledande Dynamics NAV-partnern med färdiga lösningar, hjälpa till med detta. Därför anställer vi kontinuerligt mera konsulter, avslutar Johan Krantz.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title