Annons

Microsofts nya Dynamics NAV-version: Vässat gränssnitt och bättre kärnfunktionalitet

Microsofts senaste version av ERP-systemt Dynamics NAV finns sedan den första december tillgänglig. Här finns förstås en rad nyheter, funktioner och förbättringar, men generellt gäller att denna lösning, anpassad för mindre och framför allt medelstora företag, tagit sikte på att svara upp mot digitaliseringstrenden och företagens pågående transformation. Tanken är att skapa en lösning som ger användarna en enhetlig, molnbaserad affärsplattform. Men för de som vill, eller av olika skäl måste, fortsätta i on-premisespåret finns det också möjligheter att jobba vidare med denna den modernaste Microsoft NAV-tekniken.
Höjdpunkter i nya Dynamics NAV 2018 handlar om tre områden:
* Förbättring av kärnfunktionaliteten
* Nativt inbyggt (”native”) nätverk av ERP-infrastrukturen med tjänster och processer
* Vässat användargränssnitt, inklusive systemets intuitiva anpassningsförmåga till enskilda krav. Speciellt bör nämnas den djupa integrationen med Office 365 genom användning av "Common Data Service" (CDS), som är en framtidsinriktad dataplattform som säkerställer ett smidigt utbyte av information mellan alla Microsoft-affärsapplikationer, appar och tjänster.

Med Dynamics NAV 2018 kommer som sagt också flera nya funktioner och förbättringar av detaljer: Några exempel på detta är att personal/anställda nu också kan väljas direkt i spreadsheets – tidigare gällde detta för kunder och leverantörer. Innebörden av detta är att personalobjekt kan skapas i bokningsprocessen, precis som i de allmänna personalkontona. Detta lär komma till viss nytta i företagen då det är en ofta efterfrågad funktion, särskilt användbar vid ersättning av resekostnader.

Det blir lättare att skapa sånt som nya inköpsordrar direkt från försäljningsordrarna och att automatisera transaktioner mellan företag.

Enklare att automatisera transaktioner mellan företag. Andra förbättringar inkluderar de nya centraliserade inställningsalternativen, vilket förenklar införande av nya kunder, möjligheten att avbryta projektfakturor, skapa inköpsorder direkt från försäljningsorder och automatisera transaktioner mellan företag.

Med Dynamics NAV 2018 kommer som sagt också flera nya funktioner och förbättringar av detaljer: Några exempel på detta är att personal/anställda nu också kan väljas direkt i spreadsheets – tidigare gällde detta för kunder och leverantörer. Innebörden av detta är att personalobjekt kan skapas i bokningsprocessen, precis som i de allmänna personalkontona. Detta lär komma till viss nytta i företagen då det är en ofta efterfrågad funktion, särskilt användbar vid ersättning av resekostnader.
Enklare att automatisera transaktioner mellan företag. Andra förbättringar inkluderar de nya centraliserade inställningsalternativen, vilket förenklar införande av nya kunder, möjligheten att avbryta projektfakturor, skapa inköpsorder direkt från försäljningsorder och automatisera transaktioner mellan företag.

Som en fortsättning och utveckling av den klassiska on-premisemodellen – alltså en ERP-lösning där företagen har en egen infrastruktur – representerar Microsoft Dynamics NAV 2018 ett starkt engagemang för befintliga och nya kunder som inte vill förändra sin traditionella driftmodell eller i branscher där användningen av molntjänster inte aktuella av regel- eller säkerhetsskäl.

Nya ”Tenerife” kommer under våren 2018. Vidare ska konstateras att 2018-utgåvan är baserad på den senaste Microsoft-tekniken, vilket ger en solid, omfattande och framtidsbeständig plattform för digital uppläggning av moderna affärsprocesser, precis som Microsofts molnportfölj.

Här ska man vara medveten om att det kommer mera från Microsoft framöver. Inte minst då den nya molnlösningen Dynamics 365, som för närvarande går under arbetstiteln ”Tenerife”. Denna lär bli släppt, om man ska tro Microsofts egna uppgifter, under våren 2018. Dessutom kommer då en R2-uppdatering av den senaste on-premise-versionen av Dynamics NAV 2018. Båda lösningarna bygger på samma kodbas.
Alltnog innebär detta att nästa steg blir att slå samman dessa lösningar i en lösning som antingen kan drivas on-premise eller som en moln eller SaaS-lösning.
– Istället för att erbjuda separata upplagor (t ex en ”Business edition” eller en ”Enterprise edition”) kommer vi att fokusera på att möjliggöra för varje organisation att välja mellan olika prisnivåer för varje affärsapplikation, baserat på vilken kapacitet och kapacitet de behöver för att möta sina specifika behov, säger Alysa Taylor, general manager, Business Apps & Strategy, på Microsoft.

En höjdarversion, säger Europas ledande Dynamicspartner. – Den nya versionen av Microsoft Dynamics NAV är både en höjd- och en vändpunkt i Microsoft ERP-utveckling, säger Uwe Bergmann, VD för Europas ledande Microsoft Dynamics-partner COSMO CONSULT. Han fortsätter:

– Företagen som satsar på Microsoft Dynamics NAV 2018 får en avancerad teknik som ger dem en trygg framtidssäkrad investering, säger partnern COSMO CONSULTs chef, Uwe Bergmann.

– Den traditionella ERP-funktionaliteten för NAV har nått en nivå av mognad som verkligen gör den till den bästa lösningen på marknaden för medelstora företag. Samtidigt blir nya och flexibla installationsmodeller, molnscenarier och digitala tjänster alltmer intressant för våra kunder. Företagen som satsar på Microsoft Dynamics NAV 2018 får en avancerad teknik som ger dem en trygg framtidssäkrad investering och öppnar helt nya möjligheter att utveckla sina IT-strategier.Som en fortsättning och utveckling av den klassiska on-premisemodellen – alltså en ERP-lösning där företagen har en egen infrastruktur – representerar Microsoft Dynamics NAV 2018 ett starkt engagemang för befintliga och nya kunder som inte vill förändra sin traditionella driftmodell eller i branscher där användningen av molntjänster inte aktuella av regel- eller säkerhetsskäl.

Nya ”Tenerife” kommer under våren 2018. Vidare ska konstateras att 2018-utgåvan är baserad på den senaste Microsoft-tekniken, vilket ger en solid, omfattande och framtidsbeständig plattform för digital uppläggning av moderna affärsprocesser, precis som Microsofts molnportfölj.

Här ska man vara medveten om att det kommer mera från Microsoft framöver. Inte minst då den nya molnlösningen Dynamics 365, som för närvarande går under arbetstiteln ”Tenerife”. Denna lär bli släppt, om man ska tro Microsofts egna uppgifter, under våren 2018. Dessutom kommer då en R2-uppdatering av den senaste on-premise-versionen av Dynamics NAV 2018. Båda lösningarna bygger på samma kodbas.
Alltnog innebär detta att nästa steg blir att slå samman dessa lösningar i en lösning som antingen kan drivas on-premise eller som en moln eller SaaS-lösning.
– Istället för att erbjuda separata upplagor (t ex en ”Business edition” eller en ”Enterprise edition”) kommer vi att fokusera på att möjliggöra för varje organisation att välja mellan olika prisnivåer för varje affärsapplikation, baserat på vilken kapacitet och kapacitet de behöver för att möta sina specifika behov, säger Alysa Taylor, general manager, Business Apps & Strategy, på Microsoft.

En höjdarversion, säger Europas ledande Dynamicspartner. – Den nya versionen av Microsoft Dynamics NAV är både en höjd- och en vändpunkt i Microsoft ERP-utveckling, säger Uwe Bergmann, VD för Europas ledande Microsoft Dynamics-partner COSMO CONSULT. Han fortsätter:
– Den traditionella ERP-funktionaliteten för NAV har nått en nivå av mognad som verkligen gör den till den bästa lösningen på marknaden för medelstora företag. Samtidigt blir nya och flexibla installationsmodeller, molnscenarier och digitala tjänster alltmer intressant för våra kunder. Företagen som satsar på Microsoft Dynamics NAV 2018 får en avancerad teknik som ger dem en trygg framtidssäkrad investering och öppnar helt nya möjligheter att utveckla sina IT-strategier.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title