Annons

Microsofts CEO Satya Nadella besöker Sverige idag

I dag besöker Microsofts VD, Satya Nadella, Sverige för första gången.
Under sin endagsvistelse i Stockholm kommer han bland annat att tala om digitaliseringen av Sverige inför kunder och partners på China Teatern i Stockholm. Satya kommer lyfta fram svenska kunder och även berätta mer om Microsofts vision för bolagets etablering av datacenter i Sverige.
Han kommer dessutom besöka Samhall Innovation Days – ett hackathon med målsättning att skapa nya möjligheter för individer i utanförskap att komma in på arbetsmarknaden.
- Runt om i Sverige finns det företag av olika storlekar och branscher som befinner sig på olika digitaliseringsresor för att utvecklas och hitta nya affärsmöjligheter, säger Satya Nadella, VD på Microsoft. Vi jobbar för att vara en långsiktig digitaliseringspartner för alla svenska organisationer som vill jobba med innovation och utveckla sin verksamhet. Vi har som ambition att de datacenter som vi bygger i Sverige ska vara bland de mest hållbara i världen, det är ytterligare ett steg för att stärka vår position som långsiktig digitaliseringspartner för svenska verksamheter.

Satya Nadella kommer till Sverige för att träffa kunder, partners och Microsoft Sveriges medarbetare. Han inleder sitt besök med att hålla ett keynote-tal för mer än 1 200 kunder och partners på ”Microsoft Pivot – Envisioning the Future of Digitalization” på China Teatern i Stockholm. Teman som Satya kommer fokusera på är digital transformation med molnet och AI, innovation och hållbarhet samt Sverige som ledande digital nation.

Office på Sandvik och AR Kiruna
Satya kommer även lyfta några digitaliseringssamarbeten som Microsoft är involverade i tillsammans med svenska kunder.

  • Sandvik: 42 000 anställda i 160 länder, det är Sandviks verklighet och förutsättningar som ställer specifika krav på IT-funktioner och samarbetsverktyg. Sandvik har tacklat utmaningen genom att samla alla anställda på en gemensam plattform, oavsett marknad eller affärsområde, där första steget var att implementera Office 365 i hela organisationen. Just nu är företaget mitt uppe i nästa fas, en utrullning av Microsoft Teams som samarbetsverktyg för alla anställda. I dag har ca 20 000 anställda fått tillgång till Teams och Sandvik kan redan se att samarbetet i organisationen ökar genom att anställda enklare kan dela dokument över hela organisationen, delta i videomöten och skapa specifika projektgrupper på Teams. För Sandvik har det även inneburit kostnadsbesparingar genom att fasa ut andra liknande appar och samarbetslösningar.
  • Kiruna Stad: Kiruna samarbetar med Microsoft och CGI i arbetet med att flytta hela staden på grund av den expanderande gruvverksamheten i regionen.  I arbetet använder staden AR och HoloLens för att kartlägga och planera stadens underjordiska infrastruktur. GPS-baserade datakällor kombinerat med geografisk information från staden möjliggör för stadsplanerare att se infrastrukturen via holografisk grafik när de är ute i verkligheten. På sikt planerar Kiruna även att använda lösningen för att effektivisera underhållsarbetet i staden. 

Samhall Innovation Days
Under sitt besök i Sverige kommer Satya Nadella även besöka Samhall Innovation Days, ett hackathon som Samhall och Microsoft arrangerar tillsammans. Målsättningen med Samhall Innovation Days är att skapa förutsättningar för människor med en diagnos inom autismspektrumet att komma i funktion. Och att skapa verktyg och digitala lösningar som kan hjälpa dem att bryta sitt utanförskap och komma in på arbetsmarknaden.

Satya kommer att träffa Samhalls VD, Monica Lingegård, för att prata om Samhalls arbete och vision. Han kommer även träffa de olika hackathon-teamen för att lyssna på deras idéer och lösningar.
Som ett led i Microsofts mål att hjälpa svenska företag och verksamheter på sin digitaliseringsresa presenterar Satya ny information rörande Microsofts etablering av datacenter i Sverige.

Hållbarhet i fokus för Microsofts svenska datacenter
Microsoft meddelar idag sin avsikt att de datacenter som ska byggas i Gävle och Sandviken kommer vara bland de mest hållbara i världen – både vad gäller konstruktion och drift. Designens av Microsofts svenska datacenter innebär en helt ny standard för Microsoft och är ett steg i företagets arbete för en hållbar framtid med låga koldioxidutsläpp.

De datacenter som planeras i Gävle och Sandviken kommer helt och hållet drivas på förnybar energi och de kommer vara nollavfallsanläggningar. Microsoft samarbetar med Vattenfall och The Node Pole i utvecklingen av de svenska datacenteretableringarna för att säkra leverans och tillgång av förnybar energi, lösningar för att minska koldioxidavtrycket samt utbyggnad av infrastrukturen för energiförsörjning i regionen. Utbyggnaden av infrastrukturen kommer säkra elförsörjningen för hela regionen och bidra till att ytterligare minska koldioxidavtrycket från Microsofts datacenter.

Microsoft är sedan 2012 koldioxidneutrala och arbetar aktivt för att öka andelen förnybar energi som företaget använder i hela sin verksamhet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title