Annons

Modelon vässar kapaciteten: Släpper första verktyget helt byggt på FMI

Modelon släpper en ny utgåva av sin FMI-produkt (Functional Mockup Interface), FMI Composer. Detta är en mjukvaruplattform som möjliggör snabbt skapande, manipulation och implementering av FMI-baserade systemmodeller och Modelons ”nya” FMI Composer är det första verktyget på marknaden som helt bygger på FMI och kommande SSP-standarder (System Structure and Parameterization).
- Vårt mål är att fortsätta utmana status quo genom att erbjuda lösningar som passar de behov som simuleringsingenjörerna har överallt, oavsett bransch, säger Maria Henningsson, Modelons FMI Product Manager.

Hur mycket kommer elektronik att stå för vid utvecklingen av nya fordonsmodeller i ett framtidsperspektiv av bara några år? Naturligtvis är det hopplöst att ge några exakta förutsägelser, men klart är att det kommer att handla om kanske hälften utvecklingskostnaden. Det här för hur som helst med sig ett antal effekter som måste tas med i beräkningen; framför allt att modellbaserad systemutveckling i allt högre grad blir en nyckelfaktor i den pågående omställningsprocessen vad gäller produkt- och produktionsutveckling.

Simulerar komplexa interaktioner mellan system. Därmed står lösningar som utvidgar möjligheterna för företag att skapa och experimentera med nästa generations fordon i centrum. Mjukvaror med kapacitet att simulera och ge en sammanställd bild av de alltmer komplexa interaktioner mellan system genom hela design- och utvecklingsprocessen kommer att bli allt viktigare.

Genom simulering kortas utvecklingsprocessen och utvecklarna kan få validerat och kvalitetssäkrat att de system man tar fram fungerar enligt intentionerna. I detta spelar det svenska Modelon en viktig roll. Bolaget, som under många varit en strategisk följeslagare till Dassault Systèmes, har också en framskjuten roll i viktiga industrisegment som aerospace-, automotive- och  energiområdena, liksom inom industriella utrustningar. FMI-plattformen underlättar framför allt inom dessa områden, men också inom andra, allt som har med systemsamverkan och funktionalitet att göra.

Modelon och FMI toolbox för Matlab/Simulink.

Ett vass verktyg. Låt oss inledningsvis konstatera att FMI på mindre än tio år har etablerat sig som ett av simuleringslådans vassaste verktyg. Fördelen är det samarbete mellan team och organisationer som detta möjliggör. FMI-standardens kraft och egentligen viktigaste syfte ligger i dess förmåga att möjliggöra detta samarbete genom export av FMUer (Funktionella Mock-Uper). Men inget står stilla i utvecklingen och idag har ett behovet av modeller ökat i takt med systemutvecklingen. Det handlar på sista raden om att upprätthålla saker som validitet, livslängd och driftskompatibilitet. Detta innebär också att modeller måste fungera och kunna drivas över flera och varierande gränser, inklusive individer, avdelningar, organisationer och till och med mellan olika industrisegment.

SSPs viktiga standardroll. FMIs ”systerstandard”, SSP (System Structure and Parameterization), kommer snart att släppas. Vi talar om de första månaderna 2018. I denna definieras ett öppet format för att beskriva system för anslutna FMUs och parametrisering av sådana system. SSP gör det möjligt för användarna att definiera hur FMUs är anslutna till andra FMUs och till externa in- och outputs. Alternativt kan också grafisk layoutinformation tillhandahållas för att visualisera systemstrukturen på ett standardiserat sätt och tillåta modellering av ”drag-and-drop-typ”.

En beprövad framgångssaga. Modelons FMI Composer ger användarna möjlighet att bygga systemmodeller, spara i ett öppet SSP-format, exportera filer som FMU och simulera dessa i det verktyg man väljer. Genom att utnyttja öppna standarder kan användarna också ansluta FMUer, vilket optimerar användningen av modeller över organisationer och industribranscher.

Maria Henningsson, Modelon.

– FMI-tekniken har varit en beprövad framgångssaga med numera mer än hundra verktyg som använder standarden för sina modeller, säger Maria Henningsson, och tillägger:
– Som vi ser det tar FMI Composer ett steg längre och bygger fullt ut FMI-standarder och engagerar team och organisationer globalt.

Viktiga kapabiliteter i FMI Composer:

  • Bygg system av flera FMUs och spara i standardiserat format: SSP
  • Definiera systemarkitekturer för att förstärka gränssnitt mellan komponentmodeller
  • Visa FMU-information, inklusive parametrar, variabler och metadata
  • Exportera SSP-system till FMU – möjliggör samsimulering i alla verktyg som klarar FMI-import
  • Konvertera FMUs från Model Exchange (ME) till Co-Simulation (CS)
  • Skapa gränssnittsmodeller i Simulink och Modelica som kan användas för att utveckla modeller som följer ett visst komponentgränssnitt
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title