Annons

Möt Marcus Oledal – guru i frontlinjen på simuleringsdriven produktutveckling och IoT

Marcus Oledal är en viktig kugge i det nya EDRMedeso som VD, Niklas Lindwall, håller på att bygga. Med fokus på det digitala labbet, digitala prototyper och moderna produktionsupplägg har man lämnat singelfysiken långt bakom sig och jobbar med fullskaliga simuleringslösningar.
Oledal har ett flerårigt förflutet på Ansys (Nordics), EDR Medesos huvudleverantör på verktygssidan, dit han kom efter studier och examen på Tekniska Högskolan i Trondheim. För ett par år sedan lämnade Oledal Ansys med avsikt att arbeta som konsult i eget företag, men han blev snabbt uppfångad av Gridcore-duon Daniel Persson, CEO, och Manuel L Quiroga Teixeiro, som med on-demand-lösningen Gompute (CAE/HPC i molnet) och ett superdatorcenter i Göteborg har skapat sig en aktad image bland svenska CAE-användare. Men även detta ”rann ut i sanden”, när Oledal lockades över till EDRMedeso något år efter sammanslagningen av de forna konkurrenterna EDR och Medeso.
PLM&ERP News' Bo Nyström har träffat denne erfarne "CAE-guru".

Högst på Oledals lista i det dagliga jobbet på EDRMedeso står fortfarande ambitionen att hjälpa kunderna att bygga effektiva miljöer för simuleringsdriven produktutveckling/digital prototyping. Oledal har sedan han kom till EDRMedeso arbetat som VP Sales, med affärsutveckling och som landchef för Danmark och Norge, samtidigt….

– Det blev lite för mycket av det goda, säger Oledal när vi träffar honom på kontoret i göteborgska Gårda. Vi har en rad tunga, svenska kunder som Alfa Laval, Epiroc (f d Atlas Copco), GKN (f d Volvo Aero), Sandvik och Scania, för att ta dem i bokstavsordning. De har alla beräkningstunga verksamheter som kräver vassa verktyg för CFD, FEA, FSI och multifysik, i flertalet fall kopplade till Ansys Workbench – och därmed en hel del insatser från vår sida. Det är värt att påpeka i sammanhanget att vi samarbetar tätt med Ansys Nordics, som bl a jobbar med fokus på bilindustrin (Volvo Cars, Volvo Lastvagnar och NEVS).

ANSYS är CAE- och simuleringsområdets dominerande aktör. 2016 återfanns bolaget som vanligt i topp i intäktsligan med nära en miljard dollar. För att vara exakt hade man, enligt analytikern CIMdatas statistik, en marknadsandel på nära 24 procent och intäkterna landade på 989 miljoner dollar, alltså ca 8,5 miljarder kronor. På silver- och bronsplatserna hamnade MathWorks och Dassault Systemes, tätt följda av det snabbväxande Siemens PLM. Nyligen lanserade bolaget en produkt som man menar är banbrytande: ANSYS Discovery Live. För första gången kan ingenjörer med hjälp av ett lätthanterligt guidesystem snabbt utforska designalternativ och få omedelbara och exakta simuleringsresultat.

– Det har kommit en hel del nytt från Ansys på senare tid, bl a Discovery AIM, en integrerad svit av simulerinsglösningar kopplad till Workbench, som guidar användarna från första simuleringsloop till färdig, grafisk rapport, – och inte minst – Discovery Live, som väckt stor uppmärksamhet bland industrins icke specialiserade ingenjörer. Vi minns att Holger Droege talade sig varm för beräkningskonstens demokratisering. Med Discovery Live kan icke specialister i realtid prova sina idéer, redan på konceptstadiet. Är detta något som också era kunder efterfrågar?
– Ja, allt som underlättar produktutvecklingen, som sparar arbete och tid, är intressant för våra kunder. I synnerhet i dessa tider, när det råder brist på ingenjörer med kompetens på el, elektronik och mjukvaruutveckling/systems engineering  säger Oledal.

Grundfos i frontlinjen på simuleringsdriven produktutveckling. EDRMedeso är väl etablerat i Finland, Danmark och Norge, bl a på Grundfos (utvecklar och tillverkar pumpar), Metso (bl a gruvutrustning och processautomation) och Vestas Wind Systems.

– Grundfos ligger i den absoluta frontlinjen när det gäller simuleringsdriven produktutveckling, det genomsyrar hela deras organisation ända upp till C-nivå. Från svensk sida, så också i Danmark och Finland, arbetar vi främst med verktygen i Ansysportföljen. I Norge arbetar vi inom Oil & Gas och Subsea framför allt, medan våra norska kollegor också skjuter in sig på bygg- och anläggningsindustrin, med verktyg för BIM, Building Information Modeling, säger Oledal.

När EDRMedesos huvudleverantör av verktyg, ANSYS, lanserade version 19.1 var deras Twin Builder en av de stora nyheterna. Det är en lösning som gör det möjligt att bygga, validera och distribuera simuleringsbaserade digitala tvillingar inom ett arbetsflöde – vilket kan spara miljontals kronor för företag inom olje- och gasindustrin, energi, rymd- och försvarsindustrin.

– Det här är företag som är långt framme på PLM-fronten sedan många år och som nu i flera fall byter affärsidé, från att sälja sina produkter (hårdvara) till att sälja de tjänster som produkterna producerar. Det betyder att intresset för IoT och konceptet Digital Twins ökar. Hur ser ni på detta?
– Det är en mycket intressant utveckling, för såväl Ansys som oss på EDRMedeso. Fram till för något år sedan talade vi främst om simuleringsdriven produktutveckling internt i företagen, från koncept till tillverkning och leverans. Nu handlar det om livet efter leverans, om MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) och om att ta hand om produkter i bruk/drift och att återföra data (Big data – i realtid) för planering av underhåll, service och vidare produktutveckling. Här tycker jag att vi positionerade oss mycket tidigt, när vi tillsammans med Linköpings Tekniska Universitet utvecklade Innovative IoT Toolkit redan 2014. Det var ett projekt som finansierades av Vinnova fram till i fjol. För detta blev vi, EDRMedeso, prisade av tidningen IoT Applications som en av ”Top 25 IoT Solution Providers” så sent som i februari 2018.

– Här vågar jag faktiskt slå mig för bröstet lite grann, eftersom vi idag driver betalda pilot- och PoC-projekt i samtliga nordiska länder. Vi har ett bra exempel i norska QRRNT, som utvecklar och tillverkare utrustning för sopförbränning/energiåtervinning. Där har vi utvecklat en dashboard där man i realtid kan se hur mycket kraft man genererar, hur mycket koldioxidutsläpp man besparar miljön och bestämma när service på anläggningarna ska göras, s k predictive maintenance.

Stort intresse för autonoma forodonslösningar och additivt.
– Ni jobbar inte direkt mot bilindustrin i särskilt hög grad, men Ansys har visat intresse för AD (Autonomous Driving) och ADAS (Autonomous Driving Assistance Systems har vi läst. Din kommentar till detta?
– Vi ser med stort intresse på AD/ADAS, men främst med sikte på tunga fordon/transporter, på entreprenadmaskiner, truckar och lastbilar, där vi tror att de stora förtjänsterna finns, för oss och kunderna.

– Ett annat område som just nu är hett, 3D-printing, eller additive manufacturing. Ni har ett finger i den syltburken också?
– Ja, det är riktigt. Här vill jag passa på att slå ett slag för vårt samarbete med Vinnova och Swerea. Samarbete är av största vikt i den verksamhet vi bedriver. Som exempel på detta samarbete kan jag nämna att vi, EDRMedeso, arrangerar Additive Manufacturing Round Table på Swereas 3D Print Center i början av juni, säger Marcus Oledal. Idag har vi verktyg som Ansys Additive Suite, som integrerar funktioner specifika för 3D-printing i metall, t ex stödstrukturer och maskinmönster, med Ansys Mechanical. Detta ger en komplett designlösning för AM (Additive Manfacturing) som följer objektet hela vägen från idé till utskrift.
– Du sa i ingressen att ”det blev lite för mycket av det goda”. Det du berättat idag pekar inte mot att din vardag blir så mycket lugnare?!
– Nej, det var väldigt splittrat ett tag, men idag jobbar jag nästan uteslutande med våra stora kunder, avrundar Maruc Oledal med ett leende.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title