Annons

Motorcykeltillverkare bygger ut PLM-miljön med PTCs lösningar

Motorcykeltillverkaren KTM utökar sin användning av PTCs CAD-mjukvara Creo och PLM-sviten Windchill. Man satsar också på PTCs IoT-lösning ThingWorx Navigate, vilket är bolagets rollbaserade appar för företagsövergripande datahantering. Poängen med denna programvara är att den ger snabb och enkel tillgång till relevanta Windchill-data.
Sammantaget räknar denna sportmotorcykeltillverkare med att den utökade portföljen ska öka produktiviteten för att på sista raden ge KTH möjlighet att nå sina högt satta tillväxtmål. En intressant bit i KTMs satsning är att man nu hoppar på PTCs abonnemangmodell när det gäller licenserna, istället för de tidigare evighetslicenserna. PTC-basen Jim Heppelmann har ju sedan länge förespråkat och genomfört en förändring av hur bolaget går till marknaden och menar att det finns en rad fördelar med denna modell. Bland annat menar han att den underlättar för upp- eller nedskalning och därmed också för ökad kostnads- och planeringsflexibilitet.

KTM är måhända en större spelare på automotivemarknaden än man tror. Man är bland europeiska ledarna på sportmotorcykelsidan och per 2015 passerade man 1 miljard euro, alltså över 10 miljarder svenska kronor enligt dagens valutakurs, i intäkter. Tillväxten har också varit stark, en situation man siktar på att vidmakthålla.
Under filosofin – ”klara för start” (”READY TO RACE”) – konstruerar företaget både sina KTM- och Husqvarna-modeller med just PTCs lösningar.

KTM, som bl a också äger Husqvarnamotorcyklarna, särpräglas av att man lagt ett tungt fokus på det interna utvecklingsarbetet, där man tar fram de flesta delar, chassi och motorer i egen ”intern regi”. PLM-verktygen betyder mycket i detta och med ThingWorx Navigate får man en bra IoT-baserad lösning som vässar tillgången på produktdata i detta arbete.

Vad skiljer dem i detta hänseende från andra tillverkare? Flera saker, men en viktig differentiator är att man har en ovanligt omfattande intern utvecklingsapparat. Sånt som motorer, chassi, upphängningskomponenter och flera andra delar utvecklas internt inom KTM. Dessutom är bolaget den enda tillverkaren som använder samma CAD-system, CREO alltså, för konstruktion av motor och chassi.
I detta ligger en framgångsfaktor av stor vikt och det lär den fortsätta vara så länge man kan upprätthålla ett innovativ utvecklingstempo som ligger över vad konkurrenterna i branschen lyckas med.
Klart är också att den interna utvecklingsmodellen ställer stora krav på IT-stödet. PLM-lösningar som CAD, CAE/Simulering, PDM (datahantering), IoT-verktyg (IIoT, Industrial Internet of Things för IoT-lösningar kopplat till tillverkningen) och annat måste hålla hög klass för att detta ska bli effektivt.

Fokus på maximala prestanda. Man menar från KTMs sida också att denna snäva kontroll över produktutvecklingen främjar optimeringen av varje del med fokus på maximala prestanda. Sedan 2001 har KTM exempelvis upprepade gånger vunnit det synnerligen utmanande Dakar Rally (motorcykelklassen), vilket man menar, ”ytterligare bevisar framgången med sin strategi”.

– Vi strävar alltid efter innovation och närhet till kunderna för att förbättra våra modeller med varje ny serie, säger Philipp Habsburg, chefsutveckare på KTM. Produktutveckling måste följa med tiden. Till exempel måste vi kunna överföra delar eller tekniker som har bevisat sin kapacitet i tuffa racingsammanhang till serieproduktionen av motorcyklarna; och detta måste ske inom mycket korta tidsramar.

Hyresmodellen ger ökad flexibilitet. Detta kräver, menar han, mjukvarulösningar som är både flexibla och kraftfulla, men som samtidigt gör arbetet enklare.
– ThingWorx Navigate har här visat sig vara det tilläggsverktyg vi behövde, eftersom det ger den exakta informationen som krävs av varje avdelning och minskar komplexiteten i PLM-systemet. Därmed blir våra olika utvecklingsteam mer produktiva.
Han pekar vidare på abonnemangs- eller hyresmodellen när det gäller mjukvarorna som en viktig faktor i sammanhanget.
– Tack vare ”prenumerationsmodellen” kan vi reagera snabbare och med större flexibilitet, vilket är viktigt då vårt företag fortsätter att expandera.

PTCs PLM-ansvarige, Kevin Wrenn.

Att möta utmaningarna med snabb och stark tillväxt är i och för sig ett ”positivt” problem för KTM, kommenterar Kevin Wrenn, divisionchef inom PLM. Men det kräver bra verktyg. Att utvidga användningen av CREO och Windchill, och introducera ThingWorx Navigate, kommer att göra det möjligt för KTM att effektivisera och accelerera produktutvecklingen. Tillgång till den senaste produktinformationen gör att intressenter i hela organisationen kan fatta bättre och snabbare beslut för både KTM och deras kundbas.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title