Annons

CAE/MULTIFYSIK: Nya metoder vässar speeden i Comsol 5.3a

För de som inte är djupare bekanta med CAE-området kan det vara intressant att känna till att vi har en svensk spelare i världsklass på denna arena. Det är COMSOL, som slagit sig fram till en ledande position i världen när det gäller mjukvarulösningar för multifysisk modellering och simulering. Bolaget - som grundades redan 1986 av bl a dagens CEO, Svante Littmarck – har ca 100 000 användare av programmet COMSOL Multiphysic. Idag släpper man en ny version 5.3a (även COMSOL Server). 
- Våra användare strävar alltid efter att få en snabbare utvecklingscykel. Med vår mjukvara kan de skapa innovativa produkter snabbare och till en lägre kostnad. I den nya versionen har vi lagt fokus på kvalitet, nya metoder, ökad lösningshastighet och självklart på de nya funktioner som våra användare har önskat, säger Svante Littmarck.

Generellt innehåller nya version 5.3a ny funktionalitet och förbättrad prestanda över hela produktlinjen vilket kommer att hjälpa alla användare.
* Ett nytt ramverk för modellreducering gör komplexa matematiska modeller enklare.
* Många användare har efterfrågat stöd för 3Dconnexion SpaceMouse som nu är tillgängligt.
* Den nya färgskalan med namnet Cividis är optimerad för färgblinda.
* Speed i simuleringarna är en viktig förbättring. Många användare, speciellt de som använder COMSOLs lösningar för flödesmekanik (CFD), kommer att uppleva upp till 40 % snabbare simuleringar. De får dessutom tillgång till en ny turbulensmodell.

Oändliga domäner och tomrum. En intressant bit i COMSOLs 5.3-version handlar om Boundary Element Method (BEM). Metoden är kan användas bl a för modellering av elektrostatik och korrosion. Detta möjliggör simulering av modeller med oändliga domäner och tomrum, samt snabb uppsättning av simuleringar som kombinerar trådar eller balkar, ytor och volymer i samma modell. Typiska tillämpningar är elektriska katodskydd, kablar och kapacitiva sensorer.

– Användaren kan även kombinera Boundary Element Method och Finite Element Method med stor flexibilitet, säger Littmarck.
Användare som kör stora flödessimuleringar (CFD), påpekade han vidare i samband med 5.3-annonseringen i april i år, kommer att ha stor nytta av den nya algebraiska multigridlösaren (AMG) som minskar minnesåtgången och lösningstiden.
En annan viktig ny funktion för flödesanalyser är hanteringen av väggar för turbulent flöde som nu automatiskt blandar väggvillkor för låga Reynoldstal med väggfunktioner.

Simulerar det yttre ljudet från en elbil. Men här finns nu mer att hämta när det gäller BEM. Med 5.3a kan akustikingenjörer enkelt simulera allt från de lägsta bastonerna till ultraljud i kombination med alla typer av multifysik. COMSOL-användaren Martin Olsson, på Harman Lifestyle Audio, vet mer om detta.

– Genom att använda nya Boundary Element Method (BEM) i COMSOL Multiphysics kan vi simulera stora problem som t ex det yttre ljudet från en elektrifierad bil. Vi är väldigt nöjda med den nya uppsättningen metoder, från FEM och BEM till strålgångsakustik och möjligheten att koppla samman BEM med FEM skapar en väldigt attraktiv miljö för att simulera akustik för oss i fordonsindustrin, säger han.

På bilden fr v COMSOLs VP product management, Björn Sjödin, CTO Ed Fontes, CEO och koncernchef Svante Littmarck och medgrundaren Farhad Saedi, President Comsol AB.

Tio gånger snabbare responstid. Allmänt ska konstateras att med COMSOLs 5.3-versioner är just detta med hastighet en viktig poäng. Och vi talar om väsentliga prestandaförbättringar jämfört med tidigare upplagor. Ända upp till 10 gånger snabbare hastighet i mjukvarans respons vid t ex hantering av modeller med flera tusen geometriska objekt, är ett exempel på detta.
Sammantaget är detta mycket viktigt i en utvecklings- och produktionsvärld där komplexiteten i de produkter och lösningar som ska fram ökar exponentiellt.
Att multifysik spelar en allt betydelsefullare roll i denna komplexitet – där en rad skilda effekter, genererade av separata delkomponenters funktioner – ska vägas in i en produkthelhet, behöver ingen tvivla på. På sista raden kokar det ner till att vartefter produktutvecklingen digitaliseras och virtual prototyping-koncept förverkligas ökar behoven av digitala multifysiska testmetoder.

Produkterna möter en multifysisk verklighet. Huvudargumentet är förstås att den verklighet produkterna ska möta är multifysisk. Just detta är också den finess som COMSOL plockat upp och utvecklat en serie av sofistikerade, kopplade moduler, vars styrka är förmågan att ta hänsyn till kopplade fenomen; alltså det vi kallar  multifysik. Tilläggsprodukterna utökar simuleringsplattformen för applikationer inom elektromagnetism, mekanik, strömningsmekanik och kemi.
COMSOL Multiphysics kan också länkas mot de vanligaste tekniska beräknings- och CAD-verktygen.

Ett symboliskt exempel vi brukar illustrera de här sammanhangen med är att friktion orsakar värmeutveckling. Detta påverkar inte bara de direkta materialegenskaperna, utan också kan ge prestandaeffekter på exempelvis i produkten näraliggande elektroniska installationer, o s v. Kedjan av sammanhängande effekter kan bli lång och ett bra sätt att förebygga problem är att testa de digitala modellerna i en mjukvara som COMSOL Multiphysics.
– Version 5.3 är ett resultat av vårt fortsatta fokus på att leverera högklassig matematisk modelleringsprogramvara. Vi tror att våra kunder kommer att sätta stort värde på nya lösare, flera nya fysikgränssnitt och många förbättringar, från modellutveckling till delning av simuleringsappar, summerar Svante Littmarck.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title