Annons

Munters vässar fältservicen i 25 länder med IFS FSM-lösning

Fältservicelösningar (FSM, Field Service Management) är ett av de där områdena som byggs om radikalt i skenet av nya disruptiva teknologier. AR-trenden betyder mycket (Augmented Reality), liksom molnanpassning, lättillgängliga GPS-baserade system för routeoptimering och modulärt uppbyggda lösningar med lättanvända gränssnitt och långt drivna möjligheter att anpassa serviceuppläggen direkt efter behoven.
Har man en serviceintensiv verksamhet är kort sagt vinsterna, som finns att hämta på att implementera ett modernt FSM-system, omfattande. Detta gäller exempelvis det svenskägda, globalt verksamma bolaget inom klimat- och luftbehandlingslösningar, Munters.
Idag meddelar IFS att Munters nu valt att satsa på IFS FSM-lösning. Företaget har sedan tidigare använt IFS Applications som central ERP-plattform, men utvidgar nu portföljen med den svenska affärssystemutvecklarens fältservicelösning.

IFS FSM kommer att rullas ut till användare i runt 25 länder och Munters kommer att använda lösningen för att skapa ett globalt enhetligt system för att stödja kundernas behov.
– Vi letade efter en partner som kunde hjälpa oss att harmonisera och optimera våra globala affärsprocesser, säger Sebastien Leichtnam, koncern VP i Munters. Vår önskelista var att få till ett verktyg för förstklassig kundservice och en lösning som kunde ge våra servicetekniker rätt information och verktyg. Eftersom vi har ett långvarigt samarbete med IFS, är vi övertygade om att de kan erbjuda den bästa kompetensen och lösningen som hjälper oss att öka vår operativa effektivitet med optimal fältstyrning och planeringsmöjligheter.

– Munters har definierat framtiden för luftbehandlingen sedan 1955 och genom innovativ teknik skapat hållbara klimat- och luftbehandlingslösningar inom ett brett spektrum av industrier, särskilt inom livsmedels-, läkemedels- och datacenter. Bolaget är verksamt över hela världen, med tillverkning, försäljning och service i mer än 30 länder, skriver IFS i en pressrelease.
Tilläggas kan att Munters redovisar en årlig nettoomsättning runt 7 miljarder kronor, har ca 3900 anställda och är noterad på Nasdaq Stockholm.

Upplagt för en snabb implementation.  Sett ur ett marknadsperspektiv är valet av IFS FSM välmotiverat. Den svenska affärssystemutvecklaren har konsekvent och under lång tid byggt upp ledande kompetens och mjukvaror som korresponderar mot den typ av utmaningar som Munters har behov av på serviceområdet.

Klart är också att Munters val kan ses som ett kvitto på att IFS ERP-system fungerat väl under de närmare 20 åren som Applicationssviten utgjort bolagets huvudverktyg på affärssystemsidan. Med denna plattform som grund blir också integrationen och kopplingen till IFS FSM betydligt lättare. Man tappar inte tid i att få det nya systemet upp och rulla, som kan vara en komplicerande faktor om det hade handlat om system från två olika leverantörer. Därmed kan man snabbt integrera fältservicebitarna när man nu tänker ta nästa steg för att utveckla verksamheten med en globalt skalbar servicelösning.

Munters pekar på följande viktiga fördelar med den nu gjorda satsningen:
* Man bygger snabbt ett gemensamt globalt system över hela organisationen för ökad kundnöjdhet, ERP-bitarna allmänt och fältservice specifikt inkluderat
* Förbättrad produktivitet för medarbetarna på fältservicesidan
* Förbättrade ”servicereaktionstider”, vilket inte är helt oväsentligt när det gäller att få nöjda kunder.
* Förbättrad kostnadskontroll, inklusive minskning av resor och övertidskostnader

IFS’ chef för Skandinavien, Elni Kullmer, säger att man, ”ser fram emot att fortsätta  samarbetet med Munters för att skapa en lösning som kan ge systemstöd för sina interna och externa processer över hela värdekedjan och för att ytterligare öka företagets övergripande effektivitet.”

IFS lanserade nyligen version 6 av FSM-mjukvaran. Detta sagt ska tilläggas att IFS nyligen lanserade sin senaste version (6) av IFS FSM. De här är de viktigaste förbättringarna i lösningen:
Ny användarupplevelse (UX): Precis som när det gäller Applications 10 så har man ett helt nydesignat, responsivt användargränssnitt. Detta innebär att IFS FSM 6 kan köras i alla webbläsare, på alla enheter, när som helst. Det nya gränssnittet erbjuder användarorienterade och intuitiva interaktionsmönster samt moderna grafiska element med bland annat högupplösta diagram och tabeller.
Betydande prestandaökning i IFS Planning & Scheduling Optimization (PSO): Komponenten IFS PSO ger en ökning i processprestanda med 50 % på Microsoft Azure. Utöver det har det maximala antalet aktiviteter som kan hanteras i Dynamic Scheduling Engine – som säkerställer en mer dynamisk och responsiv processbearbetning – utökats betydligt.
Nästa generations anpassningsbarhet: IFS FSM 6 har skrivits med ett helt nytt scriptspråk som ger kunderna möjligheten att konfigurera datafält, arbetsflöden och användarbeteenden. Det eliminerar behovet för kostsamma konfigureringar och ger större flexibilitet samtidigt som mjukvaran alltid hålls uppdaterad.
Viktiga funktionsförbättringar: IFS FSM 6 introducerar även betydande nya funktioner och uppgraderingar av befintlig funktionalitet. Bland annat utökad flexibilitet vid schemaoptimering, hantering av garantiärenden, mobil synkronisering och förbättrat gränssnitt.
Betala och implementera med ännu större flexibilitet: Kunder kan nu välja att implementera IFS FSM 6 som en ren fleranvändarlösning på Microsoft Azure, som en molntjänst eller som en lokal installation. Den typen av flexibilitet ger även kunder valmöjligheter i hur de betalar: en engångsavgift eller en månadsbaserad prenumerationsavgift.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title