Annons

NEDSÄNKT I VÄGBANAN: Nu rullas nästa version av elvägen i Lund ut

På demonstrationsplatsen för elväg i Lund testas sedan förra året en elväg med laddskenor som är monterade ovanpå vägbanan. Under vintern har testerna visat goda resultat vad gäller både stationär laddning, när fordonet är stillastående, och dynamisk laddning under färd. Vid testerna har upp till 160 kW överförts till en elektrisk 13-tons passagerarbuss under färd – en effekt som med god marginal räcker för att köra en långtradare på landsväg eller en stadsbuss. Effekten kommer gradvis att öka i fortsatta tester för att nå det uppsatta målet 300 kW.

600 METER LÅNG VÄGSTRÄCKA
När nu monteringen påbörjas av den nedsänkta elvägen handlar det om en 600 meter lång sträcka, också den på Getingevägen fast i motsatt färdriktning. Den nedsänkta varianten fräses ned fem centimeter i asfalten och resultatet blir en laddskena som ligger i nivå med asfalten och ger en helt platt vägbana.
Trafikverket har nyligen rapporterat om de fortsatta planerna för elväg, med en potentiell utbyggnad av ca 2 400 kilometer elväg till år 2037.
– Trafikverket ser fram emot de erfarenheter och den kunskap som kommande demonstration kan ge. Tekniken kan komma att vara en av flera pusselbitar för elektrifiering av tunga transporter i syfte att ställa om till ett hållbart transportsystem i ett fossilfritt samhälle, säger Jan Pettersson, programchef Elektrifiering på Trafikverket.

ALLMÄNT OM ELVÄGAR
Elvägar är en laddinfrastruktur för elfordon som innebär att fordonen kan ladda under färd och därmed inte behöver stanna för att ladda batterierna. Med elvägar krävs det avsevärt mindre batterier i fordonen med fördelar såsom mindre miljöpåverkan och lättare fordon.
Den elväg som testas i projektet Evolution Road är en konduktiv markbunden lösning, vilket innebär att fordonet har direktkontakt med laddskenorna på vägen via en strömavtagare. Laddningen kan ske både under färd och vid stillastående och fungerar med de flesta elfordon, till exempel personbilar, bussar eller lastbilar. I uppdraget från Trafikverket ingår att testa två olika varianter av samma teknik – en laddskena som placeras ovanpå vägen och en laddskena som är nedsänkt i vägen. Tekniken är utvecklad av det svenska bolaget Elonroad AB i samarbete med Lunds Tekniska Högskola.

NIO PARTNERS I PROJEKTET
Projektet Evolution Road har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga en demonstrationsanläggning för elvägar. Syftet är att skapa mer kunskap om elvägar och undersöka potentialen för elväg som en del i framtidens fossilfria transportsystem. Projektet startade 2019 och pågår till 2022. Demonstrations-platsen är förlagd till en kilometerlång sträcka på allmän väg på Getingevägen i norra Lund.
Projektet möjliggörs genom ett samarbete mellan nio partners: Elonroad AB, Innovation Skåne AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Trafikverket är huvudfinansiär.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title