Annons

Siemens PLM släpper IoT-lösning baserad på Mentor

Köpet av Mentor Graphics har släppt loss en kreativ kraft inom Siemens PLM. Bortsett från de rent kommersiella aspekterna på förvärvet så har den teknologi man fått in i bolaget via Mentor triggat en intressant utvecklingsspiral. Detta gäller förstås framför allt elektronikområdet och sånt som relaterar till IC och PCB-design (IC, Integrerade Kretsar och PCB, Kretskortsdesign) och simulering. I dagens digitaliserings-, IoT- och mekatronikpräglade produktframtagningsklimat är detta på pricken vad som i ökande omfattning efterfrågas av företagen. Samtidigt är området oerhört komplext och under snabb teknologisk utveckling, vilket gör att behoven av allt kompetentare och mångsidiga plattformar – inte minst vid tillverkningen - ökar exponentiellt.
Detta har Siemens PLM tagit sikte på när man idag lanserar en lösning kallad Valor IoT Analytics. Det handlar om en Big Data- och Business Intelligence-plattform som övervakar och hanterar global tillverkning av elektronik i realtid också med ett öga på övergripande utrustningseffektivitet (OEE, ”Overall Equipment Effectiveness”).
Plattformen drivs av Siemens IoT-mjukvara MindSphere.

En viktig poäng i den nu lanserade lösningen handlar om överblick. Valor IoT Analytics samlar in data från alla produktionsenheter på verkstadsgolvet, analyserar dessa och ger koll på alla faktorer i produktionskedjan; från leverantörer till materialhantering och produktkvalitet, samtidigt som man får global spårbarhet.

Fångar data och ger realtidsvisibilitet. Den nya produkten kan beskrivas som en förlängning av den tidigare Valor Manufacturing Solution. Detta är en robust och skalbar plug-and-play-IoT-enhet och datainsamlingsprodukt för elektronikproduktion. Det som blir unikt i sammanhanget är samtidigt Siemens adelsmärke inom produktframtagningsområdet: Mjukvaror med sömlöshet i långa händelsekedjor. Siemens Dan Hoz, chef för ”Valor Division of Mentor” inom Siemens, hävdar att man täcker hela kedjan, ”från första konceptuell design genom tillverkningsplanering och utförande, till service och support för både produkterna och de anläggningar som producerar dem.”

– Vårt IPS-instrument (”Intrusion Prevention System”) för Valor och datainsamling för elektronikproduktion har utvecklats till dagens nya IoT Manufacturing Analytics-lösning. Allt detta i linje med Siemens engagemang för att utveckla innovativ teknik för fabriksautomation, säger Hoz. Vår nya teknik kommer att ge ovärderliga data kring prestanda och realtidsvisibilitet för hantering av händelserna på verkstadsgolvet. Resultatet blir högkvalitativa, högavkastande produkter som en viktig konkurrensfördel.

Vasst verktyg för produktionsoptimering. Lite mer detaljerat fångar och undersöker Valor-lösningen kompletta material-, kvalitets- och processdata för kretskort (PCB) och assemblies. I detta mäter och analyserar mjukvaran hur resurser utnyttjas, baserat på realtid och med parallell full spårbarhet. Den hanterar data från alla tillverkningsställen och produktionslinjer, inklusive analys av maskinprestanda och användning. Detta ger kretskortstillverkare, produktionslinjeansvariga och tillverkningsingenjörer ett vasst verktyg för optimering.

– Man kan nu, säger Dan Hoz, realisera ”design-till-tillverknings-effektivitet” för sina kunders arbetsordrar genom att upptäcka faktorer som påverkar produktionen och samtidigt identifiera områden som kan förbättras.

Positiva analytikerreaktioner. Men hur ska man värdera den här Siemensnyheten? En viktig aspekt är vad analytikerna säger och Laurie Balch, chefsanalytiker hos Gary Smith EDA är positiv.

– Generellt gäller att smart fångst och utnyttjande av tekniska data är avgörande för att möjliggöra en effektiv analys av tillverkningsprocesser, konstaterar Balch och tillägger: ”Tillverkningsteam har ofta funnit det otroligt svårt att få de kritiska uppgifterna de behöver. Att tillhandahålla lösningar för att effektivisera och förenkla processen, som med Valor IoT Manufacturing Analytics-lösningen, är avgörande för att förbättra sina dataanalysmöjligheter och ge beslutsfattande.”

MindSperes roll som ”IoT-motor”. Som noterades i ingressen spelar Siemens MindSphere en viktig roll i sammanhanget. Mjukvaran är Siemens öppna operativsystem för molnbaserad IoT. Lösningen har ett brett spektrum av anslutningsalternativ för olika enheter, applikationer och specifika företagsapplikationsoptioner. Den tillhandahåller också avancerade analyser och en innovativ utvecklingsmiljö som utnyttjar både Siemens öppna plattform-som-service-funktioner (PaaS) och tillgång till inbyggda molntjänster.
Valor IoT Manufacturing Analytics drivs som sagt av MindSphere.

Starka kopplingar mellan PLM och automation. Med dagens introduktion utökar Siemens sina erbjudanden för tillverkning och för bolag med digitala ambitioner. Företaget har tveklöst en tung kompetens inom digital tillverkning med marknadens kanske starkaste kopplingar mellan de digitala produktutvecklings- och tillverkningsverktygen. På produktutvecklingssidan talar vi om PLM-sviten Teamcenter med CAx-verktyg som NX och simuleringsplattformen Simcenter. På tillverkningssidan knyter dessa an till automationslösningar och PLCs. Konkreta exempel är automationssystemet Simatic och med Totally Integrated Automation (TIA), erbjuder man ett modulärt automations-/produktionskoncept. Brett så det förslår alltså med tydliga och fungerande kopplingar mellan de digitala och de fysiska inslagen i kedjan.

Digitala Tvillingar och Trådar. Klart är också att bolagets Digital Factory-division, där Siemens PLM är en del, har tagit ett brett grepp om koncept som digitala tvillingar av produkter och processer som en del av planeringsfasen. Denna tråd löper sedan vidare och för ihop den digitala produkttvillingen med den digitala tvillingen av produktionsutrustningen. Detta är förstås ytterligt komplicerat och man befinner sig utvecklingsmässigt ännu i tidiga faser.

Men stegen är tagna, resan är påbörjad och allt hänger ihop med viljan att ta ett helhetsgrepp om utvecklingsdynamiken.
Genom köpet av EDA-ledaren Mentor Graphics, har Siemens fått tillgång till kraftfulla verktyg för IC, PCB och programvara. På så vis får man till ett produktivt möte med digitaliseringsbehoven i nästan all industriell verksamhet.
På samma sätt tar Siemens digitalisering till mekanisk tillverkning, kopplar ihop detta med elektronikbitarna genom end-to-end-lösningar som täcker hela PCB-designen genom tillverkningsflödet.
Den nya Valor IoT Manufacturing Analytics-lösningen är nästa steg i Siemens vision kring digitala företag. Målet är att möjliggöra en sömlös koppling mellan de elektroniska och mekaniska flödena, med uppdateringar i realtid mellan varje disciplin.

Attackvinkeln är konstruktiv och ett viktigt steg på vägen mot Industri 4.0.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title