Annons

Prestigeorder för Aras PLM: BMW Group satsar på Innovator

Aras PLM lyckas med det mesta just nu. Idag meddelar bolaget att tyska fordonstillverkaren BMW ska implementera Aras PLM-plattformen som ryggrad när det gäller hantering av testdata. Systemet ska stödja planering av supporten, schemaläggning, utförande och dokumentation av fordonstester och testresultat i olika stadier av fordonsutvecklingen. Detta är den andra stora beställningen inom kort tid från ett ledande automotiveföretag på bolagets Innovator-lösning. Aras har också, som PLM&ERP News tidigare rapporterat, tagit hem en jätteorder från amerikanska GM på 50 000 säten av denna cPDm-lösning (”collaboratice Product Definition management”, ”PDM”).
Aras befinner sig i högsta grad i ett momentum. Vid sidan av en rad stora beställningar av bolagets PLM-plattform har man vunnit erkännande från CIMdata och Forrester, med ledande positioneringar i respektive analytikers utvärderingar av PLM-marknaden, parallellt med att man senast i början av 2018 fick klart med köpet av Impresa på underhållssidan.

En generell iakttagelse i sammanhanget är att BMW verkar vara inne i en cykel där man förnyar och graderar upp sina PLM-lösningar. Den tyska biltillverkaren annonserade  så sent som för någon månad sedan att man valt PTCs PLM-svit Windchill som ”backbone” i produktionen och när det gäller BOM-hanteringen (Bill of Materials). Detta innebär bl a att BMW kommer att använda Windchill dels för att möjliggöra global konfigurering och dels som grund för släppet av bilar till produktion.

Komplementärt till detta kommer nu också beskedet att man på testområdet satsar på Aras.

Snabbar på time2market. Storleksordningen på BMW-ordern ligger inte på samma nivå som GMs. Indikationen är att man kommer att ha runt 5500 säten. Generellt kan dock konstateras att bara att ha fått in en fot på BMW har ett stort värde.
Det är f ö inte ovanligt att man både inom automotive- och aerospaceområdena använder sig av flera PDM-lösningar. I vissa fall kan de vara projektrelaterade, i andra handlar det om bredare användning över hela fältet i produktframtagningsarbetet, typ Microsofts OnePDM, eller som nu ifråga Arasfallet på BMW, som ett backbone för testområdet. Ofta handlar detta om att ha ett lättanvänt system med goda kapabiliteter ifråga om att underlätta samverkan med supply- och partnerkedjorna i utvecklingsarbetet. Eller som en annan Aras PLM-användare, Airbus’ PLM-ansvarige, Anders Romare sa:

– Vi har absolut behov av en lättanvänd, flexibel och prisvärd supply chain collaboration plattform som Aras. Detta system kompletterar de tyngre PLM/PDM-systemen vi använder vid det ”djuptekniska”, mer komplexa konstruktions- och utvecklingsarbetet. ”Light-PDM-system”, spelar en viktig roll för att få speed i utvecklingsprocesserna.
Snabba och lättanvända plattformar för utbyte av produktdata är sålunda definitivt en faktor som underlättar och snabbar på utvecklingslooparna och bidrar på sista raden till snabbare tid till marknaden. Det senare är f ö av stor vikt; ju snabbare man kan börja få in intäkter i samband med de ofta extremt kostsamma fordonsutvecklingsprojekten, desto bättre för bolagsekonomin. Det gäller för BMW likaväl som för alla andra fordonsutvecklare.

Ökad spårbarhet av testresultat. För BMW möjliggör Aras PLM-plattformen spårbarhet av testresultat och kommer att spela en viktig roll vid utveckling av produktionsfordon. Aras Innovator är känd för god flexibilitet och när det gäller BMW var lösningens förmåga att uppfylla specifika krav i samband med tester en viktig faktor för valet.
Som en del av implementeringen kommer Aras-plattformen att kopplas ihop med ett stort antal befintliga IT-system för att utbyta data. Mer än 5 500 anställda från BMW-koncernens Engineering-division förväntas använda Aras-plattformen.
– Bilindustrin strävar efter att så snabbt som möjligt ta fram nya modeller och ny fordonsteknik och att få ut dem på marknaden så snabbt som möjligt. Med en flexibel plattform för att hantera produktens livscykel kan tillverkarna få en klar konkurrensfördel. Vi är glada att BMW-gruppen har valt Aras, säger Andreas Mueller, senior VP för Aras EMEA.
Aras PLM-plattformen kommer initialt att hjälpa till med processer som innefattar integrerad säkerhetstesthantering. Vid en senare tidpunkt, oklart när, räknar man med att också använda systemet för utvecklingen av drivlinor och passiva säkerhetsfunktioner. Den passiva säkerheten berör de zoner i bilen som riskerar störst skada vid en kollision. Bilbälten, krockkuddar, bilbarnstolar och annat. Medan aktiva säkerhetssystem är såna som syftar till att förhindra att olyckor uppstår, typ varningsrelaterade lösningar.

Drog in 40 miljoner dollar. På ett sätt är Aras en katt bland hermelinerna. Man har en ”ren” cPDm-lösning; ingen CAD, inga produktdefinitionsverktyg för simulering etc. Innovatorportföljen innehåller i och för sig multi-CAD-lösningar och en hel del annat viktigt, men som sagt, det är som cPDm-verktyg man baserar sina framgångar. Ofta då som ett komplement till de mer konstruktionsorienterade konkurrenterna. I denna cPDm-orientering är Aras idag tämligen unik och man har lyckats väl. Under fjolåret drog bolaget till sig investerares intresse och man tog in 40 miljoner dollar att användas för att ytterligare utveckla plattformen; i detta kan köpet av underhållslösningen Impresa ses som ett första steg på vägen att uppfylla bolagets större vision om att knyta ihop den digitala tråden end-to-end.

Konstateras skall också att Aras PLM i sitt grundutförande är en opensource-plattform, primärt tänkt att utvecklas av sin användarcommunity. Innovator kan som en konsekvens av detta upplägg laddas ner gratis från i-nets utan någon licenskostnad. Hur får man då in pengarna som behövs för att driva organisationen och effektueringen av utveckligsarbetet? Svaret är att man gör det genom att assistera när produkterna ska anpassas till användarens behov och genom att utveckla specialmoduler.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title