Annons

Ny programportfölj från Capgemini: Hur skapar man VINSTGIVANDE AI?

Idag släpper konsultföretaget Capgemini Perform AI, en ny portfölj med lösningar och tjänster som ska hjälpa företag att nå konkreta affärsresultat genom att bygga, driva och skala artificiell intelligens (AI).
– Många företag har redan börjat experimentera med artificiell intelligens för att förändra vissa funktioner inom sin verksamhet, men de som implementerar AI effektivt genom hela företaget kommer att få maximal konkurrensfördel, säger Amer Mohammed, Chief Digital Officer hos Capgemini.

Perform AI är en komplett plan för att implementera AI genom hela verksamheten. Kombinationen av lösningar och tjänster drar nytta av koncernens fullständiga kapacitet – från strategi och design till global implementering. Perform AI har skapats för att föra samman människor, processer, data och teknik, så att verksamheter kan uppnå en hållbar och trygg affärsutveckling med AI.
– För att få störst genomslag och säkerställa hållbara resultat måste företagen flytta bortom isolerade initiativ till att inkludera AI i allt de gör – det handlar inte bara om att byta ut en teknisk detalj utan i många fall om att förändra hela upplägget. Med Perform AI har vi laserfokus på att tillämpa AI för att uppnå verksamhetskritiska effekter, som resulterar i konkreta resultat såväl idag som i framtiden, säger Amer Mohammed.

Risker och möjligheter i ny studie. En studie som nyligen publicerades av Capgemini Research Institute visar att såväl risker som möjligheter med AI har fördunklats av en blandning av oro och dåligt underbyggda åsikter. Capgemini ser att det finns behov av ett pragmatiskt tillvägagångssätt för organisationer och företag som överväger AI.
Perform AI innehåller fyra huvudsakliga komponenter. Tillsammans ger de möjlighet att skapa skräddarsydda planer för att rulla ut och skala AI i olika typer av företag:
• AI ACTIVATE: Skapar organisations- och teknikplattformen för var och hur AI ska tillämpas i företaget för maximal påverkan.
• AI TRANSFORM: Levererar prestandaförbättringar för att optimera befintliga affärer och skapa en språngbräda för långsiktig tillväxt med hjälp av AI.
• AI REIMAGINE: Drar nytta av strategin och innovationsmöjligheterna inom Capgemini Invent och Capgeminis nätverk för innovationsutbyte för att hjälpa företag att visualisera nya produkter och tjänster, kundupplevelser, driftsmodeller och inkomstflöden.
• AI ENGINEERING: Erbjuder grundläggande tjänster för att säkerställa att företaget har rätt data och plattformar som levererar pålitliga AI-lösningar. AI Engineering ligger som grund för alla stadier av företagets transformation.
Trygghet är en grundläggande del av Perform AI, enligt Amer Mohammed.
– Data-etik och säkerhet är viktiga prioriteringar för våra kunder, och det är viktigt att företagen hittar en bra balans mellan sin AI-innovation och sitt arbete för att säkerställa trygghet hos sina kunder, partners och medarbetare, säger Amer Mohammed.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title