Annons

NY RAPPORT: 43 procent av svenskarna föredrar självkörande bilar inom fem år

- Hur ser förutsättningarna ut för en acceptans av svenskarna när det gäller självkörande fordon? Capgemini Research Institute har undersökt saken och studien visar bl a att 43 procent av svenskarna skulle föredra självkörande bilar inom fem år. I ett kortare perspektiv, 12 månader, är det dock bara 15 procent av svenskarna som skulle föredra att åka i en självkörande bil framför en traditionell, vilket är under det internationella genomsnittet.
- Svenskarnas siffror ligger ungefär kring det globala genomsnittet genomgående i rapporten. Vi är vana vid digitalisering och borde skilja oss lite mer från länder som exempelvis Frankrike och Tyskland som inte har kommit lika långt som oss i digitaliseringen. Det är egentligen bara Kina som sticker ut, vilket inte är förvånande. De har en helt annan syn på teknik och digital utveckling som få andra länder kan mäta sig med idag, säger Håkan Erander, Vice President Automotive Nordics på Capgemini Invent.

Idag presenterar Capgemini Research Institute rapporten The Autonomous Car: A Consumer Perspective. Rapporten basers på drygt 5,500 respondenter fördelat på 6 länder, som har svarat på sin syn på utvecklingen av självkörande bilar. Totalt sett visar studien en positiv inställning inför utvecklingen. Globalt sett vill 64 procent hellre åka i en självkörande bil jämfört med en traditionell, inom 10 år. Här visar det sig att svenskarna inte är riktigt lika positivt inställda (61 procent). Kineserna är de som ser allra ljusast på framtiden där 72 procent välkomnar utvecklingen.

Kommer att spara tid
Globalt sett visar statistiken att konsumenterna tror att självkörande bilar kommer att spela en större roll i deras vardagliga liv, som exempelvis att utföra ärenden. Mer än hälften (54 procent) är positiva till att självkörande bilar själv hämtar- och lämnar av vänner och familjemedlemmar.
50 procent förväntar sig att självkörande bilar kommer att spara oss tid så att vi kan göra andra aktiviteter under bilfärden – som till exempel att titta på film, arbeta eller bara njuta av turen. Konsumenterna upplever att transformationen till självkörande bilar kommer skapa en ökad flexibilitet, men även mobilitet. Det är dock inte bara positiva känslor, 48 procent av svenskarna uppgav att de kände osäkerhet inför utvecklingen. Vilket även gäller för de andra deltagande länderna i undersökningen.
– Det är intressant att se vad konsumenterna tror att utvecklingen kommer att bidra till i deras vardag. Precis som med många andra tekniska utvecklingar känner man en osäkerhet och rädsla då det är nytt och okänt. Det tar tid för människor att vänja sig vid nya tekniska företeelser, vilket är helt normalt och något som vi ser i rapporten, säger Håkan Erlander.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title