Annons

Ny version av IFS Cloud: Utökad AI-kapacitet inbäddad direkt i samtliga produkter

Svenska affärssystemutvecklaren IFS lanserar nu den senaste versionen av molnplattformen IFS Cloud 2023. Den nya versionen av IFS Cloud erbjuder nya funktioner som gör det möjligt för kunder att höja produktiviteten och utnyttja den nya tekniken för att effektivisera verksamheten samt uppnå hållbarhetsmålen.
I samband med denna lansering kommer IFS nyligen lanserade AI-arkitektur IFS.ai att hädanefter bäddas in direkt i samtliga av IFS produkter och branschspecifika lösningar. AI, Artificiell Intelligens, har nu blivit mer tillgängligt, vilket gör det möjligt för användare att simulera, optimera och automatisera horisontella och branschspecifika affärsprocesser för att snabbare få ut maximalt värde av den nya tekniken.
Bolagets CPO, Chief Product Officer, Christian Pedersen, konstaterade i detta att bolaget fortsätter på sin inslagna linje:
- IFS.ai-kapacitet finns redan i IFS Cloud, och vi fortsätter att investera i detta område. Vårt mål med AI är att göra organisations-övergripande genomslag för alla våra kunder över alla deras användare.
Han hävdar vidare att man med senaste versionen av IFS Cloud har vi hållit fast vid produktvisionen att göra det möjligt för kunder att ta till sig vår innovation direkt.
- Detta inkluderar vårt åtagande att tillhandahålla en produkt som alltid är uppdaterad med det senaste som behövs för effektiv digitalisering. AI-innovationen är central i detta.
Även IFS nordenbas, Ann-Kristin Sander pekar på värdet med inbäddad AI i molnplattformen:
– Att accelerera den digitala transformationen är fortfarande en viktig prioritet för våra kunder, och de som vill detta kommer att kunna använda AI mycket snabbare och få synliga operativa resultat och ökad produktivitet, säger hon. I den här senaste versionen av IFS Cloud har vi hållit fast vid vår vision att göra det möjligt för kunder att leverera innovation direkt och säkerställa att det är enkelt att använda.

Allmänt noterar bolaget i pressmaterialet att IFS Cloud använder AI, ML (Machine Learning), IoT och automation för att effektivisera processer relaterade till användare, tillgångar och tjänster, samt för att förbättra datakvalitet och regelefterlevnad. 

Bland de särskilda punkter IFS pekar ut som high-lights i den nya molnversionen finns följande:

• Maximera kapaciteten genom att kombinera affärsinsikter och intelligent automation. (Schemaläggning för tillverkning och optimering, ERP) 

• Förbättra avkastning och kapacitet, minska kostnaderna och förbättra produktionskvaliteten (Intelligent Automation in Manufacturing ERP) 

• Öka orderuppfyllelsen, höj produktiviteten och förbättra kundservice. (Supply Chain, ERP) 

• Undvik förseningar av underhåll och minimera IT-administration. (Flygunderhåll) 

• Maximera serviceteknikernas effektivitet och minimera de resurser som annars läggs på återbesök. (Planering och prognoser i Service Management) 

Sammankoppling av globala verksamheter 
IFS Cloud bryter ned dataprocesser och datasilos kopplade till geografiska platser, anpassar och sammanför människor med tillgångar för att bättre identifiera risker och möjligheter. Detta minskar komplexiteten, förbättrar kundservicen, minimerar driftstopp och säkerställer regelefterlevnad genom att integrera isolerade verksamheter och erbjuda avancerade funktioner: 

• Kombinera viktig affärsdata och transaktionsuppdateringar för att optimera verksamheten för offshore-underhåll mellan land- och offshoretillgångar. (EAM) 
• Upplev en effektiv och pålitlig leverans av tjänster med automatisering av processer längs hela den finansiella värdekedjan. (Service Management) 

• Sänk kostnader och komplexitet och upplev snabb, effektiv signering av dokument med elektroniska signaturer genom Adobe-integrering. (Asset Management) 

Lönsamma hållbarhetsmål
En stark position inom hållbarhet skapar ett långsiktigt värde. IFS Cloud är designat för att hantera och uppnå hållbarhetsmål på ett lönsamt och transparent sätt. Den senaste uppdateringen ger förbättrade möjligheter för alla branscher att utnyttja data för att mäta framsteg mot åtaganden, visa redovisningsansvar, återanvända komponenter, minska produktionskostnaderna och öka intäkterna. 

• Få snabb tillgång till information gällande hållbarhet och energiförbrukning, material som används och mångfaldsrelaterad data. (Lobbyer i IFS Cloud) 

• Spåra framsteg enkelt och exakt för att nå hållbarhetsmålen inom Scope 1 och 2. (IFS Cloud Emissions Tracker) 

• Återanvänd komponenter för återtillverkning och minska produktionskostnaderna. (Supply Chain, ERP) 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title