Annons

Ny version av Unit4 ERP: Nya verktyg för samarbete och ökad integration av tredjepartstjänster

– Vi anser att framtiden för ERP bör handla mer om expertfunktioner än allmän funktionalitet för företag. Därför tror vi att vårt dynamiska tillvägagångssätt inom affärssystem kommer att vara en del av våra kunders fortsatta konkurrensfördel. Denna utgåva understryker vårt långsiktiga åtagande att leverera en funktionsrik, människofokuserad ERP-lösning som stöds av en svit med People Experience-lösningar och ett robust ekosystem, säger Matthias Thurner, CPO, Chief Product Officer på Unit4.

Global resursplanering och hantering av projekt
Den senaste versionen innehåller nya funktioner som gör det möjligt för komplexa servicebaserade organisationer att mer effektivt planera och resursfördela projekt för att förbättra resultaten. De kan arbeta mer sömlöst mellan flera juridiska personer för att förbättra samarbetet, effektivisera arbetet och ge förbättrad service till sina kunder. Dessutom utnyttjar den sociala, mobila, prediktiva analyser och maskininlärningstekniker från Unit4 People-plattformen för att tillhandahålla en självkörande lösning som gör att man som anställd kan fokusera mindre på administrativa uppgifter och mer på vad som är viktigast för företaget eller organisationen man jobbar för.

Värdeskapande tilläggsfunktioner
Genom Unit4:s “low code Extension Kit” kan kunder dra nytta av förmågan att ansluta olika affärssystem och skapa nya arbetsflöden utan att behöva utveckla kod. Tillägget är tillgängligt för kunder och partners för att smidigt använda alla de funktioner som erbjuds av Unit4 ERP. Unit4-partners tillför värde till företagets produkter genom utveckling av Extension Kit, snabb implementering av bästa praxis samt kundutbildningar.
– Med Extension Kit kan våra kunder snabbt förbättra engagemanget med sina egna kunder genom att bygga ut funktionalitet som visar att de är mer lyhörda för deras behov. I slutändan tror vi att kunder i allt högre grad kommer att kräva smidiga, mikroserviceledda system som Unit4 People-plattformen, byggd för specifika branschbehov snarare än att anta en monolitisk, generalistisk ERP-svit, säger Matthias Thurner, Chief Product Officer på Unit4.

Industrimodeller levererar bästa metoderna, out-of-the-box
Unit4:s industrimodellinstallationer säkerställer att varje kund drar nytta av specialiserad branschkunskap, bästa praxis och den senaste tekniken likt AI och maskininlärning så att de effektivt kan övervinna komplexiteten i deras operativa miljö. Med tanke på dagens miljö kräver organisationer att ERP-leverantörer levererar snabba distributioner, förenklade implementeringar och korta ledtider. Unit4 levererar detta genom sin beprövade metodik.

Ledande servicecentriskt moln-ERP
Unit har blivit erkänd som en av de ledande ”services centriska” moln ERP-leverantörerna, enligt en ny rapport från Constellation Research. Rapporten fann att kunderna valde Unit4-lösningar baserade på flexibla konfigurationsfunktioner, djup vertikal expertis, mittmarknadsfokus och en människocentrerad designfilosofi. Företaget utsågs också till guldmedaljist av användare i SoftwareReviews senaste ERP Data Quadrant och tilldelades titeln toppleverantör inom kundrelationshantering, leverantörsstöd och enkel datainformation.
– I efterdyningarna av pandemin har vi lärt oss vikten av distansarbete. Fem års utveckling med molnlösningar och digitala kanaler har skett på fem veckor för att möjliggöra samarbete och upprätthålla engagemang. En service och projektorientering måste bygga på god design och de teknikpartners som kan tillhandahålla dessa krav kommer inte bara att leverera vad kunderna vill, utan vad de behöver för att komma framåt med smidighet, elasticitet och framgång, säger Ray Wang, Principal Analyst på Constellation Research.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title