Annons

Nya MagiCAD 2020: Rekordmånga funktioner för el- och VVS i Revit och AutoCAD

MagiCAD Group har lanserat MagiCAD 2020 för Revit och AutoCAD. Den nya versionen innehåller nya funktioner och förbättrade arbetsflöden för snabbare och smidigare el- och VVS-projektering. MagiCAD 2020 är kompatibelt med de senaste Autodesk-plattformarna Revit 2020 och AutoCAD 2020.

MagiCAD 2020, tillsammans med de två tidigare update-releaserna (MagiCAD 2019 UR-1 och UR-2), tillför omfattande ny funktionalitet för el- och VVS-projektering till Autodesks Revit och AutoCAD. Den nya versionen har totalt över 190 funktioner och förbättringar för båda plattformarna tillsammans, vilket gör detta till MagiCAD Groups största lansering någonsin i fråga om ny funktionalitet. Mängden nya funktioner av olika slag innebär att MagiCAD 2020 underlättar projekteringsarbetet och förbättrar arbetsflödena i hela MagiCAD-ekosystemet.

Helt kompatibelt med AD BIM 360 Design
Bland höjdpunkterna i den nya versionen hittar vi bland annat att MagiCAD 2020 nu är helt kompatibelt med Autodesk BIM 360 Design, en molnbaserad lösning för samarbete och design i realtid i Revit. Kompatibiliteten möjliggör för MagiCADs dataset att synkroniseras automatiskt i Revit-projekt, vilket säkerställer att de alltid är aktuella för alla projektdeltagare.

Elprojektörer kommer uppskatta de helt uppdaterade funktionerna för kabelritandet i den nya versionen. Intelligenta funktioner som visar förhandsgranskningar av dragningar, dragningsalternativ och automatiska kabeldragningar mellan enheter, gör kabelritandet mer sofistikerad än någonsin. Dessutom förbättrar nya presentationslägen och smarta ritverktyg hela elprojekteringsupplevelsen.

Hela förgreningar och ny responsdimension
MagiCAD 2020 för Revit möjliggör för VVS-projektörer att arbeta med hela förgreningar. En förgrening kan kopieras, flyttas och sedan anslutas till ett befintligt nätverk. Möjligheten att använda hela förgreningar som konstruktionselement förbättrar produktiviteten och kvaliteten avsevärt.

I den nya versionen introduceras även en helt ny responsdimension till schemaritning. När element flyttas med det nya Move & Stretch-verktyget justeras alla tillhörande symboler och element automatiskt och förblir anslutna så att hela schemaritningen behåller sin funktion. Den automatiska justeringen av tillörande element gör det lättare än någonsin att redigera schemaritningar.

MagiCAD 2020 för AutoCAD möjliggör ännu mer noggrann rörprojektering genom användning av konstanttrycksventiler i tappvattensystem och värmeförlustberäkningar för tilloppsledningar i värme- och kylsystem. Elprojektörer har nytta av förbättringar som effektsummering för klenspänningssystem och smidigare centraliserad hantering av elcentraler och elpaneler. Slutligen möjliggör den nya versionen att n50- och q50-värden kan användas för byggnaders lufttäthet i MagiCAD Room.

MagiCAD 2020 för Revit – nya funktioner:
· Kompatibelt med Autodesk Revit 2020
· Kompatibelt med Autodesk BIM 360 Design
· Välj multipla 2D-symboler för håltagningsunderlag och andra förbättringar i verktyget Provisions for Builders Work Openings
· Wire Routing har uppdaterats med smarta ritfunktioner
· Enkel redigering av schemaritningar med verktyget Move & Stretch
· Kopiera och anslut hela grenar vid ventilations-, rör- och sprinklerprojektering
· Ändra nivåförskjutning med verktyget Smart Move
· Ändra storlek på kanaler och rör direkt i beräkningsrapporten och välj rapportinnehåll
· Öppna MagiCAD Create via MagiCAD
· Använd shuntar i rörprojektering
· Använd konstanttrycksventiler i tappvattensystem
· Beräkna värmeförluster i värmesystem
· Stöd för ny sprinklerstandard och andra förbättringar i Sprinkler Designer

MagiCAD 2020 för AutoCAD – nya funktioner:
· Kompatibelt med för Autodesk AutoCAD 2020
· Möjligt att använda konstanttrycksventiler i tappvattensystem
· Summera effekten i klenspänningssystem (ELV-system)
· Beräkna värmeförluster i värmesystem
· Använda värdena n50 och q50 för lufttäthet
· Organisera ramar i Schematics för att få en bättre överblick över informationen
· Mallritningar i MagiCAD Schematics
· Centraliserad hantering av elcentraler och paneler
· Öppna MagiCAD Create via MagiCAD
· Utökade funktioner för produktinformation

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title