Annons

Nya SOLIDWORKS 2024: Från vassare assemblyhantering till smidig molnsamverkan – TIO I TOPP-listan på förbättringarna i världens största 3D CAD-mjukvara

Vi kommit fram till en av årets höjdpunkter när det gäller 3D CAD-området. Det är Dassault Systèmes som redan släppt den nya 2024-versionen av vad som faktiskt är den globala mainstream-marknadens största desktop 3D CAD-mjukvara för professionell design, DS SOLIDWORKS (SW). Detta enligt Griffin Securities, vars respekterade CAD-analytiker, Jay Vleeschhouwer, hävdar att SW har närmare 650 000 användare.
Oavsett hur precis denna uppgift är har SOLIDWORKS sedan starten i mitten av 1990-talet lyckats bra med att ge användarcommunityn precis vad de vill ha. Man har bra näsa för vilka förbättringar som är mest efterfrågade och när den nya 2024-versionen nu kommer upp på bordet ligger de förbättringar versionen erbjuder mitt i detta spår. Visserligen är Dassaults målsättningar högt ställda när det gäller vart man vill att användarkollektivet ska förflytta sig – 3DEXPERIENCE-plattformen och molnlösningarna – det har dock varit lite trögt, men det börjar röra på sig mot ökat utnyttjande av molntjänsterna. Här menar Dassault att användare kan öka produktiviteten och ta bort friktion från traditionell designdelning och filhanteringsprocesser genom att enkelt koppla SOLIDWORKS designdata till 3DEXPERIENCE-plattformen, utnyttja dess datahanterings- och samarbetsmöjligheter och få tillgång till simulerings-, tillverknings- och livscykellösningar i 3DEXPERIENCE Works-portföljen.
Men än så länge är 3D-CAD-sviten den stora grejen bland användarna och, som sagt, programutvecklarna på DS har i sedvanlig ordning lyssnat. SOLIDWORKS 2024 innehåller nya funktioner och förbättringar av befintliga lösningar som svarar direkt på förfrågningar från användargemenskapen om möjligheter att arbeta smartare, snabbare och tillsammans med sina team och partners. Användare kommer omedelbart att känna effekterna av SOLIDWORKS 2024 på produktutvecklingsprocessen genom bättre datahantering, delning och samarbete som eliminerar smärtpunkter och förbättrar arbetsflöden.
Vilka är då höjdpunkterna? Framför allt pekar DS på kompatibilitet med tidigare utgåvor: användare kan spara sina SOLIDWORKS-data som en tidigare utgåva för att samarbeta mer effektivt med andra användare som har äldre versioner av mjukvaran. Annat är Collinear Dimension Command: användare kan hålla kedjedimensionerna co-linjära, även med begränsat utrymme, och undvika överbeläggning och överlappning av dimensionstext och pilspetsar. Andra förbättringar handlar om lösningarna för design av stora sammansättningar, delar och funktioner, ritning och detaljer, plåt, struktursystem och elektrisk routing. Här har man drivit upp prestanda och hastighet effektivitet genom att göra det möjligt för användare att arbeta enkelt över olika discipliner och tydligare förmedla designavsikter.
PLM&ERP News har också tagit sig en titt på DS SOLIDWORKS egen tio i topp-lista vad avser årets förbättringar. Vilka är dom? Klicka på rubriken för att läsa igenom listan på PLM&ERP News.

Molnbiten har vi varit inne på ovan, men tilläggas kan att man med 3DEXPERIENCE Works-portföljen, via 3DEXPERIENCE Transition Assistant, säkert kan ta med sina data från SOLIDWORKS PDM Professional till 3DEXPERIENCE-plattformen.
Detta sagt, över till de tio viktigaste nyheterna i 2024-versionen av SOLIDWORKS.


Vad är nytt i SOLIDWORKS 2024?

1. Kompatibilitet med tidigare utgåvor
Utnyttja din SOLIDWORKS-prenumeration för att samarbeta med leverantörer som använder äldre versioner av SOLIDWORKS genom att spara dina SOLIDWORKS-designer som äldre versioner.
• Spara delar, sammansättningar och ritningar som SOLIDWORKS-versioner som ligger upp till två år före den senaste utgåvan.

Fördelar: Samarbeta med andra användare, även om de använder en äldre version av SOLIDWORKS.

Nya funktioner: uppdaterade matereferenstyper, den tillagda möjligheten att spara som tidigare versioner, tillagda alternativ för infogning av komponenter, uppdateringar av fastighetshanterare för kompisar och mer.

2. Assemblies
• Förenkla dina stora sammanställningar snabbare genom att tillämpa regler när du ”defeatrar” din modell med alternativet Silhouette.
• Representera bearbetningsoperationer efter montering i SOLIDWORKS med Insert Assembly in Part.
• Förenkla montering STEP filimport med möjligheten att filtrera bort oönskade komponenter i farten.

Fördelar: Använd nya arbetsflöden för monteringsmodellering för att påskynda design, dokumentation och samarbete med stora sammansättningar.

3. Delar och funktioner
• Snabba upp skissandet med ett nytt alternativ att förhandsgranska och redigera en dimension så snart du väljer en eller flera enheter.
• Skapa dubbelriktade, symmetriska mönster med Symmetric alternativ för linjärt mönster.
• Visa måttenheten som en anpassad egenskap i anteckningar och tabeller.

Fördelar: Snabba upp skissningen och fånga och kommunicera designavsikter lättare samtidigt som designansträngningen minskar.

4. Ritningar och detaljer
• Rensa upp hängande dimensioner mer effektivt genom att fästa dem på rätt referenspunkter igen.
• Detaljritningar snabbare med förbättrad kedjedimensionering och överensstämmelse med ritningsstandarder.
• Uteslut dolda skisser från DXF Flat-Pattern med ett nytt alternativ.

Fördelar: Skapa ritningar som kommunicerar design tydligare med standardiserad kedjedimensionslayout, effektiv återmontering av dimensioner och minskad DXF-exportefterbearbetning.

Alla stängda konturer kan användas för att skapa stämplar, och verktyget levereras med en komplett uppsättning kontroller för att säkerställa att den kan anpassas efter dina behov, samt att den enkelt kan tas bort efter stämpling.

5. Plåt
• Följ tillverkningspraxis genom att tillhandahålla ett Normal Cut-alternativ för slitsar när flikar skapas i vinkel.
• Spridning automatiskt till alla instanser av en flik som skär en specifik del.
• Eliminera behovet av att skapa formulärverktyg med möjligheten att skapa en stämpel-/formulärfunktion i farten med bara Sketch.

Fördelar: Minskade flaskhalsar vid tillverkning av plåt genom att följa standarder för plåttillverkning.

6. Struktursystem
• Snabba upp redigering och hantering av hörnbehandlingar med möjligheten att gruppera liknande hörn och tillämpa behandlingar automatiskt eller manuellt.
• Skapa automatiskt ett öppet hörn för tillägg av ett anslutningsblock med ett nytt alternativ för hörnbehandling.

Fördelar: Lättare att bygga och modifiera komplexa strukturer.

Förbättra routingdesignens tydlighet med möjligheten att lägga till elektriska rutter som antingen enstaka segment eller som grupper av diskreta ledningar i elektriska buntar.

7. Routing
• Förbättra prestandan med ett nytt alternativ för att endast uppdatera den nuvarande 3D-elektriska vägen.
• Förbättra 3D-prestandan med möjligheten att utesluta valda delar från 3D, samtidigt som alla delar inkluderas i stycklistan och rapporterna.
• Lägg till elektriska rutter som antingen enstaka segment eller som grupper av diskreta ledningar i elektriska buntar.

Fördelar: Man kan hanterar mer komplexa scenarier för elektrisk routing med nya alternativ för att platta till, omorientera och visa kablar och kontakter.

8. Eldesign
• Autoballongkomponenter i 2D kontrollpanel (skåp) ritningar liknande SOLIDWORKS ritningar.
• Visa på varandra följande komponentmarkeringar som ett intervall i rapporter (t ex X1-X7 istället för att lista alla 7).
• Konfigurera trådegenskaper med hjälp av Excel-automatisering med den nya Autoconnection-funktionen.
Fördelar: Man klan skapa mer informativ elektrisk dokumentation snabbare, samtidigt som du minskar antalet fel.

Kommunicera din designavsikt i 3D med håltabeller, möjligheten att visa dubbla dimensioner, lägga till en decimalavgränsare i geometriska toleranssymboler och mer i SOLIDWORKS MBD.

9. MBD – Model-Based Design
• Exportera håltabeller till 3D PDF.
• Redigera de dinglande dimensionerna för att åter fästa dem till en funktion i modellen.
• Visa dubbla dimensioner samtidigt som du skapar geometriska toleranssymboler.

Fördelar: Kommunicera din design tydligare i 3D med möjligheten att visa dubbla dimensioner och exportera håltabeller och anpassade egenskaper.

10. SOLIDWORKS Visualisera
• Välj utseendetyper och optimera deras parametrar lättare med ett förenklat gränssnitt.
• Justera texturer och texturkartor för parametrar, med större kontroll och trohet.
• Kombinera normal- och förskjutningskartor och tillämpa vektorförskjutning.

Fördelar: Enklare att optimera och ger mer avancerade verkliga renderingsfunktioner.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title