Annons

”Digitalt power house att räkna med” när tre nordiska spelare bildar Europas största Siemens-PLM partner: IDEAL Group

IDEAL GRP har på detta sätt samlat sina experter under ETT tak, beredda att hjälpa kunderna över hela Norden och Baltikum att fortsätta ta steg framåt.

Dick Nyström, försäljnings- och marknadsdirektör på IDEAL GRP.

– Vi har en klar strategi framåt och kommer satsa konkret inom områden som verksamhets- och processutveckling, SaaS/Cloud-lösningar, bredare services-engagemang men fortsatt ett väldigt högt mjukvaruperspektiv i våra leveranser, säger Nyström och tillägger: ”Hela tiden med fokus att hjälpa kunderna med ledande lösningar inom processeffektivisering och hög kundnytta. Med all respekt, och ödmjukhet, över den virussituation vi nu befinner oss i så har ändå mottagandet varit väldigt positivt.”

Står redo att stötta i Coronavirusets spår
Varumärket är alltså satt, IDEAL GRP, och man har i enlighet med gällande Siemens-avtal kvar sina lokala verksamheter i de nordiska och baltiska länderna; men med den samlade gruppens kunnande och styrka.
– En styrka som kommer väl till pass när många verkstadsföretag tvingats pausa delar av sitt arbete på grund av Coronavirusets framfart. IDEAL GRP står redo att stötta de företag som nu har tid att utveckla och öka farten i sitt digitaliseringsarbete, konstaterar marknadsdirektören.

Utvecklingen har varit enormt snabb de senaste åren, säger han och pekar på att Siemens har köpt in en rad ledande mjukvaruplattformar. Det handlar om enorma pengar där man har hittills lagt 11 miljarder dollar på dessa investeringar, drygt 100 miljarder i svenska kronor. Mycket av detta kommer också IDEAL GRP tillgodo där de har fått tillgång till fantastiska nya möjligheter och erbjudanden med lösningar inom automations och produktionseffektivisering. IIoT-lösningar som via MindSphere-lösningen kopplar ihop PLM och OT (Operativ Teknik, alltså maskinerna på verkstadsgolvet) eller Mendix-plattformen för att få ihop den digitala tråden, bara för att nämna några av de revolutionerande lösningarna som nu alltmer kommer in i spelet.

STARKT LEDNINGSTEAM. Nya IDEAL GRP innebär att man bildat Siemens PLMs största nordiska och en av Europas största dedicerade partners. På bilden från vänster till höger ses Alo Saks (Pro-STEP), Indrek Kiolein (Pro-STEP), Terho Valtonen (IDEAL PLM), Dick Nyström (Summ Systems) och Antti Knuuttila (IDEAL).

Om att vara på tårna och möta behoven
Dick Nyström menar att frågorna och diskussionerna kring detta har funnits länge. Han har ofta under de senaste åren haft långa och ingående diskussioner med Siemens nordiske PLM-chef, Mats Friberg, kring de här frågorna tillsammans med Terho Valtonen och Antti Knuuttila, från IDEAL PLM, och utifrån detta växte en konkret strategi- och aktivitetsplan fram. Till saken hör att de ofta haft projektsamarbeten med PLM-kollegorna på IDEAL, som var en större spelare med Finland som bas. De hade båda jobbat i spår som ser liknande ut men med fokus i olika länder.
– På sista raden växte en bild av komplexitet fram som vi måste kunna hantera, och storlek räknas när kunderna nu tar klivet in i dessa nya teknologier, säger Nyström.

Han hävdar att de redan visste att kunderna kommer att behöva göra större förändringar och fortsätta digitalisera sina verksamheter. Men frågan blev då på vilket sätt de kan vara ett stöd i detta arbete? De kände att de i sin tur behövde göra något nytt, utveckla organisationen så de kan stödja sina kunder, och marknader, på rätt sätt.
– Vi träffades, var helt öppna mot varandra, och kom snabbt fram till att det kommer att behövas en stor bredd i det vi gör och vi måste ha rätt kompetens och rätt volym av medarbetare utan att för den skull förlora något av den spetskompetens vi redan förknippas med, säger det nya sammanslagna bolagets marknadsdirektör.
En större spelare har möjlighet att möta det som komma skall och kan hjälpa kunderna att göra de förflyttningar som behövs. Samtidigt är den lokala närvaron i varje land otroligt viktigt för IDEAL GRP och något som de kommer att fortsatt utveckla och satsa på.
– Vi kommer fortsätta att erbjuda och sälja programvarulösningar men ofta som en del av arbetet med processförändringar och processeffektiviseringar.

Exempel på gränssnitt i Siemens Digital Industries PLM-svit, Teamcenter, som är ett fundament i IDEAL GRPs mjukvaruportfölj.

Ett ”powerhouse” för industriella digitaliseringslösningar
Men även om det förenade IDEAL GRP redan nu är Siemens Digital Industry Softwares största partner i EMEA skulle de behöva bli mycket större. Som nämnts ovan blir de nu 120 dedikerade personer i den nya organisationen. De har över 75 medarbetare som är specialister på PLM-sviten Teamcenter. Och på kundsidan har det nya företaget över 600 bolag att serva.
– 120 personer kan låta mycket, men det är ändå så att vi är för få när vi tittar framåt mot de nya områden som Siemens utvecklar och även de egna utvecklingsspår vi driver, förklarar Nyström. Vår analys är att vi fram till 2025 skulle behöva dubblera styrkan på flera av våra områden. Detta kräver initiativ och insatser och vi håller t ex just nu på med att titta på flera olika lösningar kring detta. En kan vara att dra igång en slags ”Academy for onboarding”, men vi kommer titta noga på detta också utifrån vad som nu händer runt omkring oss alla med COVID-19. Vi har bra kontakt med de nordiska universiteten och många studenter tar kontakt med oss. Det är bra, och vi vill förknippas med en öppen, agil, dialog. Men vi kommer tillbaka med mer detaljer om detta senare under våren när vi alla har en bättre bild av situationen.

Simulering är ett av de viktigaste inslagen i digitaliseringstrenden på produktframtagningsområdet. Att digitalt kunna pröva om en tänkt tillverkningssekvens fungerar som planerat är en grundpelare i modernt, lönsamhetstänkande när det gäller tillverkningsområdet. Bilden från en simuleringssession i Siemens Tecnomatix Plant Simulation.

”Mätbara processeffektiviseringar” viktig drivkraft hos kunderna
Vilka är då utmaningarna IDEAL GRP:s kunder står inför och vilka som är de viktigaste att hantera just nu?
Dick Nyström menar att det är vad han kallar, ”mätbara process-effektiviseringar”.
– Vi pratar egentligen inte särskilt mycket ute ”produktmärke” hos kunderna, förklarar han. Givetvis har vi dessa samtal med flera av våra kunder, också där de behöver komplettera med enstaka licenser, men vi märker en helt annan typ av dialog och behov i de nya möten vi har. Kunderna är ofta mer noggranna med att definiera vilka områden de har problem med, eller vilka bitar de vill vässa. ”Kan ni visa oss lösningsalternativ”, är ofta en fråga vi får och en vanlig utgångspunkt. Fördelen vi har i IDEAL GRP är att vi har ett större team, som enbart arbetar med verksamhetsutvecklingsfrågor för att med hjälp av olika verktyg konkretisera vart flaskhalsar finns eller hur processer kan förbättras. Detta är en given fördel som vår storlek ger oss och kunderna.

Ett konkret exempel är när kunden behöver effektivisera sin samverkan med underleverantörer. De behöver t ex minska kassationen och öka interaktionen mellan det egna bolaget och underleverantörerna. Ledtiderna måste ner och kunderna behöver veta mer exakt vart leverantören befinner sig i sin process. De vill därmed också kunna balansera och bättre planera sin orderläggning till underleverantörerna och på det sättet uppnå rätt flöde i sin verksamhet.

Utveckla full spårbarhet
Andra fråge- och problemställningar handlar om att utveckla full spårbarhet och full transparens i alla skeden i processen från idé och färdig produkt till utleverans till kund. Hur hanterar vi bäst kvalitetsfrågorna under denna process? Hur säkerställer vi återrapporteringen mellan produktion och utveckling? Hur integrerar vi affärssystemet med MES- och PLM-systemet på ett bra sätt?
– Det är i detta spann vi ofta ligger för att hjälpa kunderna, berättar Nyström. De så välbekanta silorna är alltså fortfarande sådant som hindrar smidiga flöden i produktframtagningen.
Vi har väldigt bra lösningar kring detta och jobbar mycket med att bygga broar mellan dessa öar/silos på ett bra sätt.

Utnyttja lugnare tempot i Coronavirusets
spår till att inleda digitaliseringsresan
En stor utmaning för IDEAL GRP:s kunder, och för tillverkningsindustrier över hela världen just nu, är förstås Coronavirusets härjningar och försöken att hindra dess spridning. Många väljer att pausa vissa delar av verksamheten och ett lugnare tempo infinner sig. Men det kommer en tid när alla ska leverera som vanligt igen och kanske leverera än mer för att kompensera för den tidigare perioden. Detta måste vi vara förberedda på. Och det diskuteras för full om när verksamheterna måste rulla igång igen för att vi ska ha full leveranskapacitet.

– Vi på IDEAL GRP föreslår att företagen utnyttjar den lugnare period som nu uppstått till att fokusera än mer på digitaliseringen och dra igång de digitaliseringsprojekt som kanske inte genomförts tidigare, säger Dick Nyström. Vi på IDEAL GRP står redo att hjälpa kunderna i det arbetet och kan nu sätta möten för att göra en individuell digitaliseringsplan. IDEAL GRP har i och med sammanslagning fått en gedigen samlad kompetens och en omfattande portfölj av lösningar som kan hjälpa industriföretag över hela Norden och Baltikum att vara förberedda och ha möjlighet att hämta upp det de eventuellt har tappat under coronakrisen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title