Annons

Nytt operatörsgränssnitt för stora applikationer från ROCKWELL AUTOMATION

Automationsföretaget Rockwell har under de senaste åren utvecklat en omfattande aktivitet kring sina lösningar för att anpassa dem till den omvälvande teknologi som nya disruptiva teknologier och digitaliseringen fört med sig. En viktig poäng i detta arbete är ansträngningarna att integrera lösningarna för att koppla ihop de i dagsläget ofta disparata IT-systemen bland OEM- och medelstora tillverkningsföretag med de operativa enheterna på verkstadsgolvet (OT). En annan viktig trend för att ge överblick och enklehet i att hantera de ofta komplexa systemen handlar om att utveckla vassar gränssnitt. Slutanvändare och OEM-företag vill ha lösningar för människa-maskingränssnitt (HMI) som förenklar och slimmar visualiseringen, framförallt i stora applikationer.
Kopplat till detta är dagens nyhet från Rockwell: Allen-Bradleys nya serie med PanelView 5510-grafikterminaler. Dessa ger företagen, säger Mike Moriarty, produktchef på bolaget, ”en HMI-lösning designad för att matcha behoven hos storskaliga applikationer, förbättra användarupplevelsen och öka prestandan.”

– PanelView 5510-terminalen designades för användare som behöver hög integrering mellan HMI och styrning, fortsätter Rockwells produktchef. Den nya terminalen är rätt val för slutanvändare och OEM-företag med skalbara applikationer.

Bredbild och pekskärm. Den nya grafikterminalen PanelView 5510 är alltså det senaste tillskottet till PanelView 5000 HMI-sortimentet från Rockwell. Detta sortiment omfattar även PanelView 5310-serien som har förbättrad Logix-mjukvaruintegrering.
Den nya grafikterminalens displaystorlekar går från 7” till 19” med bredbilds-, pekskärms- och knappsatstillval. EtherNet/IP med enhetsnivåring och inbäddad switch-teknik bidrar till att stödja nätverksfeltolerans och minska stillestånd. Skärmknappar och förbättrad navigering ger ökad operatörseffektivitet.

Med applikationen Rockwell Software Studio 5000 View Designer får PanelView 5510 HMI Logix-taggbaserade larm, PDF-läsare, teminalemulering, VNC-fjärraccess och trendvisning i realtid och historik. Den kommande releasen av 5000 View Designer omfattar ökade applikationsbegränsningar, support för multistyrning, Logix-taggbaserade larm och larmloggvisning.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title