Annons

OEE: Good Solutions släpper ny version av flaggskeppet

Verksamheten flyter på bra för Good Solutions, specialister på digitalisering av OEE-mätningar. Bolaget har lyckats bra med sin flaggskeppsmjukvara RS Production, ett faktum som inte minst fick sin bekräftelse när en av de ledande utvecklarna av industriella underhållslösningar, Quant, i april ifjol valde att ta upp Good Solutions lösningar i sin portfölj. Samarbetet har flutit på bra.
– Vi hanterar det underhållsarbete som behövs med ledning, tjänster, support och reservdelar. Det är alltid ett komplett koncept. Vi har hittat rätt med Good Solutions som även de tänker och förstår vikten av helheten i en process. Jag är övertygad om att vi kommer fortsätta förbättra kundernas produktion i framtiden, och på ett säkert sätt ligga nära optimum mellan OEE och kostnader, säger Olof Hedin, CDO på Quant.
Good Solutions släppte nyligen en ny version av RS Production.

Innan Quant bestämde sig för Good Solutions som ny samarbetspartner gjordes en noggrann marknadsanalys. Genom en kombination av olika utvärderingsfaktorer granskades närmare fyrtio potentiella leverantörer av OEE-system. Utifrån bl a systemets förmåga, företagets agilitet och pris reducerades listan och till slut blev det tydligt att Good Solutions var den bästa partnern.
– Ett av de viktigaste nyckeltalen i Quants samarbete med kunder är produktiviteten. Men för att förbättra något måste man också kunna mäta det och för att lyckas med det behöver man ha ett tillförlitligt mätningssystem. Det var där Good Solutions kom in i bilden, berättar Peter Szalma, produktchef för Quants erbjudande inom OEE.

Implementeringar i 150 fabriker. Men Good Solutions står sig bra även räknat på enbart sina egna meriter. Bolaget har  per dags dato implementerat datadriven produktionsuppföljning i mer än 150 fabriker runt om i världen. Det säger sig självt att denna erfarenhetsbank skapat en god kompetens på området. På sin hemsida berättar man bl a om vad som krävs för att lyckas med införandet av digitaliserad produktionsteknik.

Här är tio tips:

  • Undvik att börja i teknikänden med databaser och maskinsignaler
  • Förse rapporteringsprocesserna med fakta
  • Visa information som driver rätt beteenden
  • Hitta rätt OEE-kultur
  • Formulera en tydlig förlustmodell med ansvarsområden för olika roller
  • Nyttja en lättanvänd störningsmodell
  • Dokumentera för att skapa personoberoende
  • Ta fram en uppstartsplan med kvalitetssäkring och utbildningsplan
  • Organisera förvaltning och support
  • Nätverka och utbyt erfarenheter med kollegor

Nya 17.10 Helium-versionen. I mitten av januari lanserade Good Solutions för övrigt en uppdatering av RS Production och med nya 17.10 Helium har man den snabbaste användarklienten någonsin. Med den nya uppdateringen kan man identifiera förändringar, minimera stopp och vidta åtgärder betydligt snabbare – och lättare – än förut.

Här är de viktigaste nyheterna i RS Production 17.10 Helium.

* Fullt stöd för OPC UA. OPC UA är mer eller mindre standard inom IoT och industri 4.0 och kommer under lång tid framöver vara den naturliga vägen att kommunicera mellan PLC och programvaror.
* Maila rapporter automatisk inför möten. Förse medarbetarna med rätt underlag i god tid inför möten. RS Production kan nu för första gången automatiskt skicka mail med rapporter till rätt mottagare vid rätt tillfällen.
* Bättre schemaläggning av utskrifter. Med tydligare grafiskt gränssnitt blir det enklare att sätta upp och underhålla automatiska utskrifter. Nytt är också att man kan skriva ut från andra servrar och datorer än den man konfigurerar på.
* Förbättrad kategorisering av stopp i tidsaxeln. Tidsaxeln i Office Tools är ett uppskattat verktyg och en av delarna i RS Production som används allra mest. Det nya gränssnittet ser ut precis som det gör i Operator Tools, men med uppdaterade användargränssnitt för att orsakskoda stopp. Nytt är också att man kan sätta stationskod på stopp direkt i tidsaxeln.
* Förbättrat stöd för att visa externa PDF-filer. För fler och fler blir händelsestyrd visning av instruktioner, checklistor och formulär en allt viktigare del av RS Production. I 17.10 Helium finns nya förbättrade möjligheter att visa PDF-filer.
* Snabbare klient. Och som sagt – 17.10 Helium är den snabbaste användarklienten någonsin, det gäller både Office Tools och Operator Tools.
* Snabbare uppstartsprocess. Uppstartsprocessen har optimerats, vilket gör att systemet nu laddar data på ett smartare sätt och därmed startar upp snabbare än äldre versioner.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title