Annons

Opcenter/MOM: Siemens tar helhetsgrepp på integrerade tillverkningsoperationer

Tillverkningsområdet kopplat till automation har alltid varit en Siemernsstyrka. Poängen är att kunna optimera produktionsoperationerna samtidigt som de interagerar med teknik, automation och företagsystem. Det här är frågor som bolaget kontinuerligt jobbar på att utveckla och idag lanserar Siemens en ny helhetslösning: Opcenter.
Det handlar om en helhetslösning där utgångspunkten är att göra det möjligt för tillverkare att genomföra strategier för fullständig digitalisering av tillverkningsverksamheten. Opcenter-programvaran är en sammanhängande portfölj av mjukvarulösningar för styrning av tillverkningsverksamheten. Den akronym som brukar användas för detta är MOM, vilket står för ”Manufacturing Operations Management”.
Lösningen är en vidareutveckling av och bygger på Siemens kända MOM-programvara. Vad man nu gjort är att förena bolagets MOM-produkter i en enda uppkopplad molnklar portfölj, eller plattform.
- En bra lösning, kommenterar analytikern ARC Advisorys Greg Gorbach. Man samlar hela användarupplevelsen, harmonierar de olika bitarna och kan därmed med funbktionalitet och driftskompatibilitet bidra till att hjälpa tillverkare att uppfylla krav på produktionseffektivitet, kvalitet, synlighet och minskad produktionstid.

Siemens Opcenter integrerar MOM-funktioner, inklusive avancerad planering och schemaläggning, tillverkning, kvalitetsledning, tillverkningsintelligens och prestanda samt formulering, specifikation och laboratoriehantering.
Den nya portföljen kombinerar produkter, inklusive Camstar ™ -programvara, SIMATIC IT-sviten, Preactor, R & D-sviten och QMS Professional till en enda portfölj, som förenar dessa allmänt erkända produkter och utnyttjar synergier mellan dem.
Allt är lagt i ett webbaserat, modernt, konsekvent, anpassat och bekvämt användargränssnitt som implementeras i hela Siemens Opcenter-portföljen.

Inkluderar PLM- och ERP-integration
Förutom att allmänt organisera MOM-kapabiliteterna under ett sammanhållet gränssnitt är ytterligare en fördel med plattformen att man gjort det enkelt att distribuera, konfigurera, utvidga och integrera lösningarna med andra system över hela värdekedjan, inkluderat PLM (produktlivscykelhantering), ERP (Enterprise Resource Planning) och affärsplaneringslösningar.
– Detta ger, menar Siemens’ Rene Wolf, som är senior VP för MOM-mjukvarorna, en god synlighet och överblick över produktionen, vilket gör att beslutsfattare lätt kan identifiera förbättringsområden inom produktdesign och tillhörande tillverkningsprocesser och att göra driftsanpassningar för en mjukare och effektivare produktion.
Därmed kan användarna uppnå hög operativ flexibilitet och driva samma applikationer på en rad olika smarta enheter. Hela portföljen är molnklar och kan distribueras lokalt (on-premise), i molnet eller i kombination.
– Därmed kan vi ska potentiella kostnadsreduktioner och flexibel skalbarhet, tillägger Wolf. Opcenter stöder digitala företagskoncept och ger mycket bra lösningar för att kunna utnyttja digitala tvillingar för design, produktion och prestanda

Ett logiskt utvecklingssteg
Allmänt är Siemens Opcenter ett logiskt steg med tanke på bolagets omfattande tekniska innovation och MOM-portföljutveckling.
– Att samla dessa komponenter på Siemens Opcenterplattformen och harmonisera slutanvändarupplevelsen med andra delar av vår ”Digital Innovation Platform” (med mjukvaror som Teamcenter, NX CAD, CAE-mjukvarorna i Simcentersviten, Tecnomatix och annat) gör det mycket enklare för tillverkarna att hantera sin digitala omvandlingsprocess, avslutar Wolf.

Förutom att Opcenter meddelar Siemens också att man släpper en ny version av MES-portföljen (Manufacturing Execution Systems): Siemens Opcenter Execution, tidigare SIMATIC IT och Camstar. Nya funktioner i dessa utgåvor fokuserar på smarta enheter, mobilitet och integrationsmöjligheter för att optimera dataflöden och tillgänglighet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title