Annons

Oracle BLANDAR OM KORTEN för företags-IT

När Oracle presenterar sin nya giv för avancerade IT-lösningar är esset i leken en komplett molnplattform i kundens egna datacenter, med den mest avancerade databasen som pricken över i.
På Oracle är det inte svensk industrisemester som gäller. Några lanseringar de senaste dagarna har potentialen att skaka om marknaden för företags-IT ordentligt, den som kallas ”enterprise IT” på modern svenska, menar blaget i ett pressmeddelande idag.

Innan vi särskådar lanseringarna är det på sin plats med en analys av de stora dragen. Om Oracle ror den här satsningen i land finns det potential för följande för kunderna:
– Att komma runt besvärlig lagstiftning om var och hur data får lagras, och ändå använda moderna molnlösningar.
– Att kunna migrera existerande IT-lösningar till en molnplattform på ett kontrollerat sätt. Det innebär mindre investeringar och mindre krångel för att dra nytta av de fördelar som molnteknik ger, som till exempel skalbarhet.
– Att kunna bygga flexibla hybridarkitekturer med både molnteknik och äldre tekniklösningar. Fördelarna är de samma som för föregående punkt.
– Att ha dörren öppen för nya avancerade tekniklösningar, utan att behöva skrota existerande lösningar som fungerar tillfredsställande.

Betydligt billigare än att ha en skräddarsydd molnregion
Alla de här potentiella fördelarna bygger på en lansering med det hiskeliga namnet Oracle Dedicated Region Cloud@Customer. I korthet handlar det om att precis hela Oracles molnplattform, med alla molnapplikationer (affärssystem, HR, CRM, etcetera), kan köras i en kunds egna datacenter, utan begränsningar.
Oracle berömmer sig själva för att vara ensamma om en sådan här lösning. Och man beskriver priset som startar på 500 000 dollar, cirka 4,5 miljoner kronor, i månaden som ”en bråkdel av vad det kostar att ha en skräddarsydd molnregion från andra molnleverantörer”.

Nyheter kring Oracles databas
Men hur är det med den Oracleprodukt som trots allt är den som de allra flesta kommit i kontakt med: databasen? Jo, det finns nyheter vad gäller Oracle Database också. Håll i dig nu, för det är en lansering vars poäng behöver beskrivas i flera led.
Oracle lanserar den allra mest avancerade databasvarianten Autonomous Database på toppen av molntjänsten Exadata Cloud@Customer som kan köras i, just det, kundernas egna datacenter. Som namnet anger är Autonomous Database tänkt att vara självgående tack vare en hög grad av automatisering, med mindre problem, lägre personalkrav och lägre kostnader som följd.
Enkel drift är bara en del av poängen med Autonomous Database. Den är en plattform för att använda en uppsjö av moderna tekniklösningar, som maskininlärning, blockkedjor, med flera. Samtidigt är Autonomous Database länken till äldre existerande IT-lösningar som är Oraclebaserade. Om allt fungerar som det är tänkt erbjuder Autonomous Database alltså det bästa av båda världar, gammalt och nytt.

Vad finns det för farhågor med den nya lösningen?
Finns det inga farhågor med Oracles kraftfulla satsning? Förutom att det återstår att se hur alla olika delar av plattformen fungerar i praktiken så är det en sak som egentligen inte är ett problem, men som kanske ändå kan oroa: Oracle erbjuder en mycket hög grad av flexibilitet vad gäller implementation av IT-lösningar. Det går att välja mellan traditionell drift, det publika molnet och privata moln i egna datacenter. Det gäller alltså att fatta en del beslut.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title