Annons

Överraskande affär: Capgemini köper konsultkollegan Altran för drygt 50 miljarder

Helt klart är semestertider och storhelger typiska tidpunkter för genomförande av storaffärer, som företagsköp. Så till vida är dagens besked att jättekonsulten Capgemini kan komma att köpa teknikkonsulten Altran Technologies ingen överraskning.
Däremot är beskedet att bolagen ingått ett avtal om exklusiva förhandlingar, där Capgemini avser att förvärva Altran, mer överraskande.
Avtalet rekommenderas enhälligt och godkänns av styrelsen för både Capgemini och Altran.
Om affären går igenom bildas en konsultgigant som omsätter 17 miljarder euro, och som dessutom kommer att få mer än 250 000 anställda.
Kontant betalar Capgemini 3,6 miljarder euro, drygt 38 miljarder svenska kronor, exkluderat Altrans nettoskuld om 1,4 miljarder euro. Totalt närmare 52 miljarder nettoskulden inkluderad.

Paul Hermelin, CEO och styrelseordförande i Capgemini Group, säger i en kommentar:
”Den nya konstellationen gör det möjligt för Capgemini att ta en ledande position inom ett mycket lovande marknadssegment – det vi kallar ”Intelligent Industry” eller digital transformation av industri- och teknikföretag. Vår tekniska kompetens kompletterar varandra på ett unikt sätt. Tillsammans blir vi en unik strategisk partner för att hjälpa våra kunder att dra full nytta av möjligheterna med molnet, Edge computing, IoT, artificiell intelligens och 5G. Jag vill varmt välkomna Altrans ledare och talanger.”
Dominique Cerutti, ordförande och verkställande direktör i Altran-koncernen, tillägger:
”Den föreslagna kombinationen med Altran med Capgemini är perfekt anpassad till den vision som anges i vår strategiska plan. Parallellt med att den disruptiva teknikutvecklingen och digitaliseringen av industrier accelererar har Altran utvecklat nya tjänstemodeller och stärkt sitt ledarskap med ett högt förädlat erbjudande för sina kunders tekniska och FoU-aktiviteter. I en bransch som konsoliderar snabbt är det ingen tvekan om att Capgemini är den perfekta partnern för att bygga en världsledande inom digital transformation. Denna transaktion kommer att skapa värde för våra kunder och är ett utmärkt tillfälle att visa upp våra talents talang.”

Två branschledare går samman
Capgemini är en av de allmänna världsledande aktörerna inom konsulttjänster, IT-tjänster och digital transformation. Medan Altran är mer fokuserat som leverantör av teknik- och FoU-tjänster, med en portfölj av högprofilerade kunder, omfattande branschkompetens och djupgående förståelse av industriella affärsprocesser och operativ teknik.
Kombinationen av de två företagen kommer att skapa en grupp med en omsättning på 17 miljarder euro och mer än 250 000 anställda. Denna nya enhet kommer att utnyttja sin unika positionering i särskilt lovande segment.

Utifrån detta perspektiv menar affärens initiativtagare att man genom den ökade omfattningen och breda tjänsteportföljen kommer att, ”kunna dra nytta av ökad tillgång av allt ifrån nyckelbeslutsfattare till nyckeltal i dynamiska industrier (till exempel aerospaceindustrin, bilindustrin, biovetenskap och telekommunikation) inklusive FoU, tillverknings- och leveranskedjan CxOs.

Denna transaktion gör att Capgemini kan påskynda utvecklingen med stora internet- och techföretag genom att ge den nya enheten en kritisk massa inom programvaruteknik genom kompetenscentrum, särskilt i Indien och Östeuropa. Koncernen strävar efter att bli en viktig aktör på denna nyckelmarknad.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title